”Känn dig själv” – The Clarion Calls – Arkiverad Show nr 6 – 9 augusti 2017

”Känn dig själv” – The Clarion Calls – Arkiverad Show nr 6 – 9 augusti 2017

 

https://theclarioncalls.wixsite.com/yosef/achrive-calls
Känn dig själv

Sokrates sa det så bra ”Känn dig själv.”

Att känna dig själv handlar inte om att skumma ytan som att hitta en favoritfärg eller musik som du gillar.

Att verkligen känna dig själv handlar om att dyka mycket djupare.

Att känna dig själv är en heroisk resa. Det handlar om att upptäcka vem du är som en människa
— den äkta varan.

Denna resa är oförutsägbar och engagerar dig djupt eftersom den för dig ansikte mot ansikte mot dina djupaste rädslor, självtvivel, sårbarheter och osäkerheter.

På resan kommer du att ifrågasätta hur du lever ditt liv och huruvida det är i linje med dina högsta mål.

Och om du ännu inte känner ditt Högsta Jag, tillåt dig att leva i rummet av att inte veta och lita på att ett bättre rum av vetande kommer att komma i exakt rätt ögonblick.

Denna resa att känna dig själv kan också vara utmanande och fullständigt skrämmande; Men den är mycket tillfredsställande ju mer tid du spenderar på att göra den.

Att känna dig själv handlar om att vara medveten om dina kärnvärden, prioriteringar och drömmar – även om du inte kommer ihåg dem alla precis ännu.

Att känna dig själv betyder att du respekterar men inte fäster dig vid dina styrkor och svagheter, dina lidelser och rädslor, dina önskningar och drömmar, dina tankar och känslor, dina toleranser och begränsningar.

Och för att någon ska kunna tjäna en annan när det gäller en karriär i filantropi, måste de först lära sig att känna sig själva, eftersom deras själ relaterar till det oändliga, eviga och odödliga.

Varför gå så djupt? Jo, anledningen är ganska enkel.

Din resa genom oändlighet, evighet och odödlighet är allt som finns … och medan det kan kännas främmande för västkulturer, är ingen främmande för en människa som har en fysisk upplevelse.

Att nå högre nivåer av medvetenhet är hela spelet. Ännu mer förenklat är denna treenighet av medvetande ett enda tillstånd av medvetenhet, med flera lager av förståelse, alla ledande till personlig upplysning.

Till exempel: Vi bor i kroppen, snarare än i själen. För många är kroppen allting, och det finns inget utanför kroppen. Detta är en nivå av förståelse.

Men för att upptäcka själens omfattning innebär det en större undersökning, till och med fantasi. För vissa är det fantasi, men jag försäkrar dig att själen är allt annat än inbillad.

Den är en verklig och kritisk aspekt av uppstigning i den mänskliga erfarenheten, och den måste således undersökas och studeras för att du skall kunna klättra högre upp i medvetandestegen.

Denna högre medvetenhet kräver ett annat engagemang av förtroende. Ett tjänande om du vill. Där osjälviskhet triumferar över själviskhet i alla situationer. Inte lätt, men väl värt resan, det kan jag försäkra dig.

Att undersöka själen är en ständig uppenbarelse av era egna kosmiska möjligheter och verkligheter. Och om man vågar sig in i själens okända, kommer man att se en gemensam lärare av klarsyn och en gemensam professor av högre intelligens.

”Livet är ansträngning”, säger kroppen. ”Livet är välsignelse”, säger själen. Båda är korrekta. Ingendera är absolut i den mänskliga erfarenheten.

Nu vill den ljumma resenären inte gå bortom sin egen moral, samhälle och mänsklighet. Men den gudomliga tjänaren ser att vara mänsklig som en möjlighet att närma sig Gud och känna himlen på jorden och vice versa, där den mänskliga erfarenheten blir en andlig händelse och ett nödvändigt kapitel för att förstå och forma och förena själen när den är inkarnerad.

Att vila i balans i det som gör oss organiskt mänskliga är vår födslorättsliga gudomlighet, vilket är exakt där vårt bästa och ljusaste jag existerar … ett osjälviskt jag om ni vill … även känt som en mänsklig ängel.

Det rummet är där vi verkligen bor, där har vi tillgång till ett bibliotek med forntida kunskaper och all kraftfull styrka som tyst existerat i vår själ i all evighet. Och den har väntat där och litat på att vi en dag skulle komma till den och be om att få bli en mänsklig ängel för att förverkliga vår största uppgift som tilldelats oss av Gud genom gudomligt förbund.

Det hänvisas ofta romantiskt till Oneness, men ärligt talat … det är bara en process där vi kommer till klarhet om vem och vad vi skapades för, accepterar vårt ödes form, en allälskande och allsmäktig Skaparkälla som vill att vi lever i obeskrivlig glädje och översvallande överflöd.

Inget konstgjort i detta rum. Inga överdrivna halvsanningar från media eller tillställningar om vår mänskliga potential. Att vara en mänsklig ängel är det verkligaste av erbjudanden. Vägen, Sanningen och Livet … att arbeta harmoniskt på jorden såsom i himlen.

Detta utrymme är heroiskt känt som Kristusmedvetandet i västvärldens kulturer.

Sålunda, att veta själv är helt enkelt att nå detta Kristusmedvetanderum som en mänsklig ängel med enhetsmedvetande, vilken använder alla aspekter av universell kunskap och visdom genom tillämpning av vår själs personliga drag av unikhet som uttalats av Gud.

Och att ständigt överlämna oss till processen med vår mänskliga änglaresa är det enda sättet att ta emot en själs mest välvilliga skörd.

Sobeit.

Gud är med oss

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...