Rådet av Shamballa via Kamala Everett och Sharon Rose, August 7th, 2017

Rådet av Shamballa via Kamala Everett och Sharon Rose

7 augusti 2017

Vi sänder er hälsningar från de Mest Höga under denna kraftfulla månad som stöttar och stärker er plats i den stora matrisen av Kristusmedvetande. Denna matris stärktes medvetet för 30 år sedan av tusentals Ljusarbetare som kom samman för att fira det som skulle bli känt som den Harmoniska Konvergensen.

  • Råden av Shamballa som övervakade den Harmoniska Konvergensen

 

Den 21 december 2012 markerade slutet på den gamla världen och början på den nya Gyllene Åldern av Frihet som besåddes för 30 år sedan under 1987 med sammankomsten av tusentals Ljusarbetare, känd som den Harmoniska Konvergensen. Med början i december 2012 öppnades en portal för mottagande av kodade uppstigningsfrekvenser från er Centrala Sol, banande väg för denna nya värld. Detta gav Gaia och allt liv på henne de accelererade koderna för stöttning av allt livs Uppstigning och satte de för Jorden nödvändiga energierna i rörelse så att hon kan återorientera sig med sitt sanna ursprung som en uppstigen planet.

Gaias uppstigning stöttas också av öppnandet av en ny portal, som kommer att föra in nya koder från både den Centrala Solen och den Stora Centrala Solen. Denna portal kommer att bli fullt öppnad i mitten av augusti när mänskligheten blir välsignad med extraordinärt kraftfulla uppstigningsfrekvenser stöttade av två förmörkelser i augusti och årsdagarna för den Harmoniska Konvergensen den 16:e och 17:e.

Den första förmörkelsen den 7 augusti kommer att expandera de ovillkorligt kärleksfulla frekvenserna av det Gudomligt Feminina så de kan kännas och assimileras i hjärtat under årsdagarna för den Harmoniska Konvergensen 16 och 17 augusti. En av funktionerna med dessa årsdagar är att uppmuntra Ljusarbetare i hela världen att förena sina hjärtan för att stärka den ursprungliga Konvergensmatrisen så att den kan expandera sina kapaciteter för att föra Kärlek och Ljus in i varje själs hjärta i er värld såväl som galaxens.

Fastän det primära syftet med den ursprungliga Konvergensen har stöttats under de senaste 30 åren, ber vi er utöka ert stöd under dessa årsdagar så att dess ursprungliga syfte åter kan expanderas i hjärtan och sinnen av så många som möjligt runt er värld. Detta års årsdagar för den Harmoniska Konvergensen 16 och 17 augusti kommer sedan att följas av en full solförmörkelse den 21 augusti och kombinationen av dessa kraftfulla energier kommer att starkt stimulera och expandera potentialerna för uppstigning genom att rensa bort allt som inte längre harmonierar med er uppstigning till ert obegränsade Själv och genom att släppa allt som inte längre tjänar er och allt liv i er värld.

Förmörkelsen den 21 augusti kommer också att inleda en tid som Ljusarbetare kan använda för att rena och rensa alla kvarvarande begränsande energier eller omedvetna tredjedimensionella ”påhäng”. Mänskligheten har primärt stöttat dess egna begränsande uppfattningar och åsikter i tusentals år tills de blev grunderna för dess falska identitet av begränsning, medan den ytterligare beslöjat anslutningen till Guds vägledning och dess Gudomliga Syfte att återupprätta fred, harmoni, ömsesidigt bemyndigande och överflöd till alla.

Genom att släppa alla era gamla trosuppfattningar blir ni fria att förtroligt tala med sinnet och hjärtat hos Moder/Fader Gud tills BARA er Gud i Självet eller inre Gudomliga Närvaro tar befälet i ert liv.

De kraftigt stödjande energierna i den Harmoniska Konvergensen pekar alla mot ert återvändande till Enhet, då det mycket snart kommer att, i ökande grad, bli smärtsamt och obekvämt att försöka bibehålla gamla ”påhäng” eller minnen som inte tjänar er era liv i Enhet med er Gudomliga Närvaro.

Alla dessa energier i augusti kommer att föra allting till ytan som varit gömt eller hållits i förnekelse. Syftet med denna rensning är att slutligen hjälpa er att stärka er pågående villighet att släppa allt värde ni kanske fortfarande sätter på alla gamla begränsande energier, eftersom de bara kommer att attrahera liknande omständigheter för er. Det är alltid ert val att släppa dessa ”påhäng” så ni kan leva fullt ut med er Närvaro eller Gud själv.

Ju starkare och mer passionerat ert val att använda den Harmoniska Konvergensens årsdagar för att stötta släppandet av begränsande ”påhäng” och leva som er Gudomliga Närvaro, desto lättare blir det att klara er uppstigning.

Minns alltid att ni aldrig är ensamma och ju mer ni återansluter till den stora matrisen som etablerades under den Harmoniska Konvergensen 1987, desto mer kommer ni att minnas hur det verkligen känns att leva i Enhet med Skaparen. Kom ihåg att ni aldrig någonsin är ensamma och er uppgift är bara att kärleksfullt be om och acceptera hjälp närhelst ni behöver det, och sedan ge kärlek och tacksamhet när det är medvetet erkänt.

Kom ihåg att givaren, gåvan och mottagaren alla är desamma – NI, då ni öppnar er för att ta emot gåvan av att stiga upp i ert redan uppstigna Sanna Själv, levande som er obegränsade Gudomliga Närvaro.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...