KÄNSLORNA I DEN FEMTE DIMENSIONEN, 8 november, 2023

KÄNSLORNA I DEN FEMTE DIMENSIONEN
2023-11-08
Älskade ni!
Tillsammans med lite information svarar jag idag på en fråga om hur känslorna är i den femte dimensionen. Ja, vår Planet skiftar till en 5D-frekvens, och allt på den kommer också att skifta i energi och vibration, för att anpassa sig till en 5D-frekvens.
Men låt oss uttrycka det på ett lite annorlunda sätt, så att fler kan förstå denna process som aldrig tidigare upplevts på planeten Jorden. Du vet redan att planeten är en Själsskola, som motsvarar den evolutionära examen från prövningarna och gottgörelserna.
I denna examen upplever själarna polariteterna inom vad vi känner till som dualitet. Kort sagt, mellan gott och ont; mellan etiskt och oetiskt; mellan ljus och mörker; mellan rätt och fel; mellan två antagonistiska möjligheter, i alla dess bemärkelser.
Efter hundratals eller till och med tusentals inkarnationer här på denna Skolplanet, har själen redan upplevt alla möjligheter, och har även gått igenom prövningarna för att inte upprepa de handlingar som visade sig vara negativa. När själen övervinner alla prövningar är den redo att göra sin uppstigning. Uppstigningen är inget annat än ett högre medvetandetillstånd. För att vara i detta högre tillstånd måste den miljö som själen går till för att uppleva nya möjligheter, också vara av en högre frekvens, eller en högre dimension.
Många själar har stigit upp tidigare, men planeten Jorden hade då inte nått frekvensen av den femte dimensionen. Och sådana själar reinkarnerade inte längre här. De steg upp till, eller åkte till Jordens andliga kolonier, för att hjälpa till i arbetet med de som fortfarande behövde reinkarnera, eller så for de till de femdimensionella världarna eller högre, beroende på vars och ens frekvens. Dessa själar blev också Uppstigna Mästare, och många av dem hjälper de som är inkarnerade på Jorden.
I detta nuvarande planetära ögonblick gör Jorden också sin uppstigning. Eftersom man har förts hit så många gånger, kommer den Planetära övergången att göra det möjligt för alla som har inkarnerat, eller är inkarnerade, att fortsätta här, när de når frekvensen över den tredje dimensionen, eftersom Jorden som skola, kommer att ha en 5D-frekvensexamen, och kommer att passera in i en regenereringsvärld, då den lämnar efter sig världen med tillståndet av prövningar och gottgörelse.
Ett klargörande återigen är att 4D är en del av den gamla Jorden, för när själen ej är inkarnerad var själen alltid i denna dimension som ligger i själva Jordens Psykosfär. Det var bara den högre frekvensens nivå som gjorde det möjligt för själen att göra en utvärdering av sin evolutionära resa.
Hur blir känslorna i den femte dimensionen? Svaret på frågan som ställts här är inte så svår, eftersom det sagts så många gånger att förutsättningen för själen att stiga upp är att den måste ha minst tre av dessa väl inbäddade i medvetandet: ovillkorlig kärlek, medkänsla och respekt. Och tänk på att sådana egenskaper borde praktiseras redan nu, för vi är i den sista inkarnationen av dualitet på Jorden.
Det lär vi oss inte i 5D. Vi borde ha lärt oss och övat nu. Det finns fortfarande lite tid men inte mycket, och samtalen säger oss att det är akut! Vi är i själva verket inne i slutet av den planetära övergången, och har därför under de senaste åren konsekvent bekräftat känslorna i den nya Jorden.
Det blir den här högre frekvensen som ger villkoret för uppstigningen. Så låt oss inte förvänta oss att vi måste lära oss hur 5D känns efter att ha gått in i den femte dimensionen. Allt handlar om här och nu. Så de på den nya Jordens tidslinje känner redan att de inte är samma medvetanden som tidigare. Många saker som förr var eller verkade normala, visar sig nu vara onödiga och umbärliga.
Varje handling som utförs ger en känsla av kärlek eller avsaknad av kärlek. Av tillfredsställelse eller skuld. Av välbefinnande eller ånger. Alla som känner detta går in i ett tillstånd för uppstigning. Du förstår redan att det finns en väg till uppstigning och en annan som fortfarande drar ner dig. Det beror på vilket val var och en gör, att klättra på stegen av själens evolution eller inte.
Den gamla jorden med konkurrens, ambition, stolthet, fåfänga och bristen på medkänsla och respekt för alla varelser eller saker av Gudomlig skapelse, upplöses frekvensmässigt. Den ersätts av den Nya Jordens Regenereringsvärld med högre frekvenser, det vill säga 5D och högre, som befäster sig snabbt i mänsklighetens nuvarande tid.
Så säger vi då återigen, att känslor i den Nya Jordens 5D, börjar utvecklas nu i övergången. Själen behöver åtminstone tillräckligt hög frekvens för att kunna passera genom Dimensionsportalen, för utan denna vibration kommer den att fortsätta med sina gamla frekvenser, och anpassas till den andra tidslinjen, vilket kommer att leda till andra 3D-världar för fortsatt utveckling.
När själen väl stigit upp till 5D kommer den fortfarande att fortsätta sin evolution, eftersom spiralrörelsen i det oändliga Kosmos och dess Universum och Galaxer, alltid leder till en oändlig resa som vi ännu inte kan förstå medvetet. Men vi kommer inte längre att behöva gå igenom världar av prövningar och gottgörelse, med den smärta och det lidande som upplevs här. Det är affirmationen från ovan som ger oss tröst och viljan att gå vidare.
Känslorna i den femte dimensionen, kommer att bli ännu starkare än de man upplever nu, och det garanterar frekvensen för att gå genom Uppstigningsportalen. De kommer att expanders på obestämd tid, och i vårt nuvarande medvetande har vi ännu inte förmågan att förstå djupet av det hela. Tänk på att i den Nya Jorden kommer den lägsta frekvensen att vara 5D, men vi kommer även att ha dimensionella band, nämligen till 5D, 6D, 7D, 8D och 9D. När själen utvecklas kommer alla dessa frekvenser att nås.
Känslorna i den femte dimensionen kommer att fortsätta i en stigande skala, men basen kommer att vara uppnådd här innan övergången är slut. Uppenbarligen kommer det inte finnas en enda själ vars vibrationer fortfarande är i linje med 3D-frekvenserna. Och redan det är en stor fördel, eftersom det aldrig mer kommer att finnas en annan själ som kan orsaka smärta, lidande eller skada till någon annan, eller till någon annan varelse eller sak i den Gudomliga Skapelsen. Vi skulle kunna säga som en ganska enkel jämförelse: det är som att lämna en mörk, svart, stormig natt till en solig, helt fridfull dag.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!
May be an image of 2 people
All reactions:

37

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *