Kapten XIA från Sirius stjärnsystem via Inger, 10 oktober, 2019

2019-10-10

Kapten XIA från Sirius stjärnsystem

Det är med stor glädje vi ser att människorna har stigit i medvetenhet och frekvens. De energier som träffar Jorden är väldigt kraftfulla och människor reagerar olika beroende på vilken nivå av frekvens man tillhör. De flesta människor är redan på väg till den 4:e och 5:e dimensionen och är väldigt mottagliga för energierna.

Vi galaktiker som arbetar på skeppen har mycket att göra. Det har kommit väldigt många ljusskepp till atmosfären som behöver hjälp med koordinater och beräkningar för placeringar av våra skepp så småningom. Eftersom många jordbundna galaktiker har velat ha hjälp av sina galaktiska familjer och velat åka hem till sina ljusskepp så har dessa fått förstärkning.

Det är ett tungt arbete för ljusarbetarna från ljusskeppen att arbeta med att försöka ge ljus till de platser som är mest beroende av ljuset. Det har aldrig förekommit så mycket mörker och lidande på någon planet tidigare och de behövs större krafter för att hjälpa människorna på dessa platser.

Moder Jord gör vad hon kan för att mildra detta lidande men det är människorna själva som måste komma till insikt och förändra sitt sätt till varande och inse att den mörka tiden har vänt till något ljusare. Det har blivit en förändring angående de människor som vill tjäna på andra människor och som inte hjälper för allas bästa utan för egen vinning. Dessa människor har tagits omhand för att föras till andra platser och även omvandlas till ljuset.

Det kommer att bli fler och fler avslöjanden om missförhållanden i världen och människor har börjat reagera på att alltid vara fångna av människor med makt. Ljuset har kommit för att stanna. Ingenting kan stoppa det längre. Det arbetas mycket i kulisserna för att förbättra förhållandet för de människor som är mest utsatta, bl.a. med ett nytt finansiellt system som kommer att gynna alla.

Ingen mer fattigdom utan mat och vatten till alla med nya system för energi och vattenförsörjning. Dessa nya system har funnits länge men de har hemlighållits för människorna av de som har makt att styra över andra. Både inom politiken och bland de som har mycket makt på grund av rikedom som de har fått på andra människors bekostnad.

Ljusarbetarna som arbetar i atmosfären hjälper oss galaktiker med att sprida ljuset till människorna för att allt ska gå enligt planen. Den Gudomliga planen och allt går som det ska.

Detta år 2019 är ett avgörande år i många avseenden. Mycket av det som är sagts ska komma är redan här och mer är på väg vad gäller den stora händelsen. Efter höstdagjämningen har energierna kommit med starkare kraft och portalerna har öppnats för mer kristallinskt ljus till människorna och i början av nästa år 2020 kommer den sista av de fyra stora vågorna till Jorden. Därefter träffar den stora strålen från den stora Centralsolen allt levande på Jorden.

Det gäller att vara förberedd på att människorna går in i en ny tillvaro på Jorden. Ni skiftar från en kolbaserad kropp till en kristallin kropp som kan väldigt förvirrande för de som inte har vaknat och insett att allt har förändrats och de inte vet var de ska ta vägen. Det är då ljusarbetarna behövs som allra mest för att hjälpa med förklaringar om vad som har skett. Ge vägledning och rådgivning till dessa människor.

Vi är väldigt glada för denna kanal som har möjlighet att meddela människorna om hur långt de har kommit i sin uppstigning.

Lev i kärlek och i nuet. Tiden har ingen betydelse längre i den 4:e och den 5:e dimensionen.

Kapen XIA och besättningen

 

Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR

 

Du gillar kanske också...