Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 oktober, 2019

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 oktober, 2019

Jag är Judas och jag är så tacksam för livet. Livet har gett oss allt vi behöver och mer därtill för att uppfylla våra innersta önskningar. Jag ser livet som en stor plattform, där man kan låta en tanke leka en stund. En tanke som ersätts av flera andra och som då ger upphov till att många olika situationer kan uppstå. När en tanke kommit vilse så finns det alltid en dörr tillbaka till helheten igen. Så vis är Vår Fader att han har skickat en hjälpare, för att ni åter igen ska finna dörren som ni en gång stängde och glömde bort. Dörren som nu åter har börjat att öppnas upp för mänskligheten eftersom många har hörsammat hans röst. De har lekt färdigt med sina vilsna tankar och vill återvända till helheten och kärleken igen. Detta kan vara ett sätt, ett enkelt sätt att beskriva er resa, kära vänner. Vi har alla prövat att följa våra vilsna tankar, men insett att de leder ingenstans utan att det är i helheten som vi hör hemma.

Tåget tuffar nu långsamt mot slutstationen, endast för att vi ska byta till ett nytt tåg vars resa leder oss på en oändlig resa ut i världsrymden. Det är spännande tider som väntar er nu gott folk på Jorden. Livet erbjuder en alltid nya och fantastiska upplevelser. Upplevelserna tar inte slut bara för att man går från en dimension till en annan. Allt utvecklas, allt förnyas och inget blir som det en gång var. De minnen som ligger lagrade i var och en av er, skulle ni kunna få återuppleva i oändliga tider. De här minnena kommer att bevaras åt er tills tiden är inne för er att ta del av dem. Det här kommer ni att inse och förstå när ni tagit några steg in i er nya dimension. Det tusenåriga riket som det ibland kallas kommer att vara i många tusen år. Ni kommer att fortsätta att utvecklas i detta rike tills ni blir mer energetiska väsen. Det sker en utveckling hela tiden men det kommer att ta många, många, många tusen år.

Det viktigaste för mänskligheten är nu att försöka bemästra sitt sinne och sina känslor och förfina kärleken i sitt inre. Kärleken gäller för allt levande på Jorden, eftersom allt levande är fött ur kärlek. Allt levande har sitt ursprung från samma Källa och kan inte hållas åtskilt från något annat. Er träning blir att koppla på era kärleksögon, när ni betraktar allt som finns runt omkring er. Känn kärlek, känn tacksamhet, för att ni alla har samma ursprung av kärlek och för att ni på olika sätt hjälper varandra tillbaka till helheten, till denna Källa som alltid utan förbehåll välkomnar er hem igen med stor kärlek.

Gläd er kära människor, vägen bär hemåt, ni har alla hjälpt till att bygga den bro som leder er fram till kärlekens port. Tveka inte att vända blicken uppåt och be en bön av tacksamhet och glädje över att ni alltid hör hemma i ljuset. Ljusets barn står nu och väntar vid dörren, för att den åter helt ska öppnas, för deras systrar och bröder som har varit ute på en lång resa. Den känns lång för mänsklighetens barn men är tidlös för ljusets barn. Glädjen blir dock lika stor för båda när de åter möts i ljuset.

Förstå nu kära Jordbor att er resa här på Jorden börjar nå sitt slut, i alla fall på det sätt som ni hittills har erfarenhet av. Alltmer ljus når Jorden och förvandlar dess yta till en ljusare plats att leva och bo på. Ni kan bidra till den här utvecklingen genom att ta in mer ljus i er själva och låta det skina ut igen till era bröder och systrar. Ni kommer då att varse att den gamla Jordens historia har levt ut sitt sätt att vara och att ett nytt tänkesätt har börjat ta dess plats som ger helt nya förutsättningar för Jorden och dess invånare.

Kära vänner, jag avslutar nu med dessa ord.

Se med kärlek på allt du ser, och allt du ser, ser med kärlek tillbaka på dig.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...