Ben Rafael Guevarra ~ Meddelande från El’lah: Of Suns and Solaris, 28 december 2021

Ben Rafael Guevarra ~ Meddelande från El’lah: Of Suns and Solaris

28 december 2021

26 december 2021 via e-post

 

Hälsningar, jag är El’lah, er kärleksfulla guide från det Sirianska stjärnsystemet. Idag kommer jag med ett budskap om den mystiska naturen på er stjärna, som ni kallar Solen och som vi kallar Solaris.

 

I alla stjärnsystem är det solen/stjärnan som är punkten för fokus för det systemet, och dessa planeters kroppar har ett skaparmedvetande inom sig. Detta skaparmedvetande sätter intentionerna för utvecklingen av allt liv inom det stjärnsystemet. Detta blir den övergripande vägledande intentionen att uppleva för alla individuella fragmenteringar av medvetandet, inom dess system.

 

Denna intention kommer alltid att vara en smak eller en version av den ursprungliga tanken/intentionen som födde ert universum.

 

När denna vägledande intention kommer fram, då kommer solen/stjärnan ~ efter bildandet av systemet och dess planetkroppar ~ att börja sända ut plasmavågor av energi och solvindar. Dessa vågor och vindar bär på olika mikrobiska livsformer, som i sin tur börjar så de olika planetkropparna. Detta är för att föda fram de olika livsformerna på varje planetkropp, vilket hjälper till att utveckla upplevelsen inom stjärnsystemets vägledande intention.

 

Solen/stjärnan tillhandahåller också själva livskraften med sitt ljus och energi som tillåter blomningen av de olika stadierna av evolutionär livsutveckling på var och en av dessa planetkroppar; var och en i sin egen unika timing för att tjäna den övergripande intentionen.

 

Det finns alltid okända faktorer som kan påverka de olika livsformerna när de utvecklas och får olika nivåer av känslor, var och en på sitt eget sätt. Detta kan påverka balansen och obalansen av energi- och informationsfält inom stjärnsystemet, samt påverka potentiella händelser.

 

Solen eller stjärnan är både givare och upprätthållare av livet på mer än ett sätt; och det är i det skapandet som kännande liv kan utvecklas till sina nästa stadier av evolution.

 

På er planet, i just detta ögonblick av tid och rum, tillhandahåller er sol, Solaris, plasmavågor av energi och ljus. Inbäddade i dessa vågor finns koder för uppvaknandet av det 3:e densitetens kännande liv på Jorden, för att ge uppmuntran till den evolutionära processens nästa steg i den 4:e densitetens medvetande.

 

Detta sker i konjunktion med er sols egen utveckling. Hela ert stjärnsystem omorienterar sig i sin position på det galaktiska planet, allt under sin resa runt den Stora Centralsolen i hjärtat av er galax.

 

Dessa saker händer alla med perfekt rörelse och storlek, med timing och cykler som går som ett urverk, arrangerade av ett ännu större skaparmedvetande, som ligger i ert galaktiska centrum.

 

Denna mycket komplexa och mystiska process arrangeras på multidimensionella nivåer. Det kräver ett stort skapande inflöde, med mönster och ändring av mönster, såväl som annan justering ~ för att stödja den ursprungliga vägledande intentionen hos skaparens medvetande, i hjärtat av er sol/stjärna Solaris. Det hamnar också i den ursprungliga intentionen hos skaparens medvetande, inom ert galaktiska centrum.

 

Dessa händelser är alla i perfekt linje med varandra, och ni kommer att finna att även på en individuell nivå hos de olika människorna och varelserna på er planet, så är det samma ursprungliga tanke eller intention, som styr er egen personliga utveckling och ert uppvaknande den här gången. Det är bara en smak, en reflektion av den ursprungliga vägledande intentionen, och den går hela vägen tillbaka till Skaparen/Källan till ert universum.

 

När man ser mekanikens skönhet utvecklas inom ett planetsystem, inom ett stjärnsystem, inom en galax och inom universum som helhet, verkar det hela väldigt mystiskt. Det kräver ett arrangemang av sådan komplexitet, sådan skönhet, sådan gudomlighet…att ordet “mystisk” bara kan vara det enda som kan beskriva den skönhet, som utan ansträngning utspelar sig runt er.

 

Ju mer ni utvecklas och ju mer medvetenhet ni får om den större bilden som finns, desto vackrare och mer mystisk blir denna process. Ju mer av bilden ni får, desto starkare blir musiken ~ evolutionens symfoni är en härlig sak att skåda, kära ni.

 

Det är vårt budskap till er denna dag, och vi vill uttrycka vår största kärlek till er och till alla varelser på er planet idag. Vi finns alltid här på andra sidan slöjan, redo att tjäna och hjälpa. Vet bara att vi alltid finns i ert hjärta och i era tankar, och tyst vägleder och stödjer er, och finns alltid närvarande när ni har behov eller önskar kommunicera med oss.

 

Vi lämnar er nu och uttrycker som alltid att ni är älskade. Och så är det.

 

Översättning: Maggan

You may also like...