KaRa från Plejaderna via James McConnell, 24 Feb 2019

KaRa från Plejaderna via James McConnell, 24 Feb 2019

 

Jag är KaRa.

Jag uppskattar dessa stunder med att återigen kunna vara här och dela dem med er, och fortsätta ta oss fram i denna process som nu har börjat, denna nya fas som jag talat om, och som många av våra bröder talat om. För det uppstår många förändringar nu. Ni börjar själva känna av dem mer och mer. Ni upplever dem i vaket tillstånd, såväl som i drömmarna.

Många av er inser nu att era drömmar betyder mycket mer än ni kunnat tro. Det är så mycket mer. När ni fortsätter att uppleva dessa förändrade medvetenhetstillstånd, som Jag kommer att kalla dem, inser ni att ni är så mycket mer, alltid har varit, alltid kommer att vara.

För ni, Jag, alla vi, är en del av den stora enigheten av allt. Vi är alla här nu, alla vi. Vi, Plejadierna, Sirianerna, Andromederna, Antarianerna, och så vidare, alla är här nu för att få denna uppstigningsprocess att nå kulmen.

Och längs vägen, har vi speciella uppdrag som vi deltagit i. Jag talade tidigare om det Primära Direktivet, och att vi måste följa det. Men nu har vi fått klartecken att gå vidare med detta Direktiv, och kallar det nu det ”Primära Ingripandet”. För vi kan nu ingripa mer och mer. Vi gör det genom att visa oss för många, många fler av er, och vi avtäcker vi våra skepp över hela planeten.

I många avseenden, är det bara de som har ”ögon att kunna se med”, som ser oss. Det kommer att bli många som ser oss på himlen i våra skepp, och andra som inte kommer att se det ni ser. De kommer att titta åt samma håll, men de kommer inte att se. För ni ser bortom slöjan. Ni ser de högre dimensionerna, får de glimtar som det talats om många gånger. Detta är processen som sker nu.

Och vi, i våra skepp, ser allt som händer här på planeten, och kan ingripa mer och mer när det är möjligt, men kan inte ingripa i det ni själva väljer. Det kan vi inte göra. Men vill ni det, så kan vi nu göra det mer och mer.

Så vi ber nu alla er, inte bara de i denna grupp, i det här samtalet, utan alla de som läser och hör dessa ord: vi ber er nu att be om vårt ingripande, ber oss göra oss mer och mer kända. Be oss även om att landa när det är möjligt. Tiderna kommer när det blir allt mer möjligt.

Jag har talat om den första kontakten, såväl som att andra också talar om den första kontakten. Men jag vill att ni förstår att första kontakten, inte handlar så mycket om att stråla upp er och ta er ombord. Första kontakten är också det vi gör just nu. Vi kontaktar er nu. Och fler och fler kommer att göra det. Vi kommer att fortsätta kontakta er på många olika sätt, och detta är ett av dem.

Men mycket snart, kommer den första kontakten som ni nu känner till den, att fortsätta i en mer fysisk interaktion och återförening, mellan er och oss. De av er som är redo för det.

Och ni måste förstå, att de Uppstigna Mästarna som har arbetat flitigt med er genom denna kanal jag nu talar genom, och genom många andra, har förberett er för den tid då vi kan återförenas. Och vi längtar efter återföreningen, längtar efter att komma samman med våra bröder och systrar igen, som lämnade oss för länge sedan, flyttade från stjärnorna och kom till den här planeten, för att bli en del av evolutionen här, och se ljuset återvända till planeten, för att uppleva och känna ljuset ni nu är.

När ljuset fortsätter att komma in till denna planet och in era kroppar, så tar era kroppar in det och förankrar det, för att andra ska kunna få det och dela det. Men allt eftersom detta Ljus kommer in, förändras er molekylära struktur mycket, på sätt ni ännu inte är fullt medvetna om. Men även vetenskapen börjar nu bli medveten om dessa förändringar i ert DNA, då nedladdningarna fortsätter att komma in och förändrar det, och återställer de 12 DNA-strängarna till det de en gång var. Men, naturligtvis, så kommer det inte att ske över en natt, för era kroppar skulle inte klara det. För att det skulle kunna ske, så skulle ni varit tvungna att lämna era kroppar. Men era kroppar förändras, men förändras tillräckligt långsamt för att ni ska klara er igenom dessa mirakulösa förändringar, då kroppen förvandlas från kolbaserad till en mer komplex kristallin form. Inte så att ni inte längre kommer att ha kvar den fysiska kroppen, det kommer ni. Det kommer att bli som om inget alls har hänt. Men ändå så kommer er fysiska kropp att förändras genom denna process. Men känn ingen som helst rädsla för denna process, eftersom alla ständigt övervakas. Ni har var och en sådana som övervakar era framsteg, och ser till att det inte blir för mycket att hantera för ert centrala nervsystem, aldrig någonsin, såvida det inte finns med i ert kontrakt. Så är det för vissa. Men för de flesta av er, är det inte så nu. Ni förbereder vägen, inte bara för andra, utan också för er själva, för att återanslutas till ert multidimensinonella själv, och därmed till ert högre Guds- själv. Och det, mina vänner, kallas uppstigning.

Var redo för den eftersom, som ni säger, nu kommer saker och ting att snabbas upp en hel del.

 

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Att tro är att förstå (se)!”

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...