Plejadisk Ljuskraftöverföring via Michael Love, 12 januari 2020

Plejadisk Ljuskraftöverföring via Michael Love, 12 januari 2020

Per Staffan 14 januari 2020

Galaktiska Ljusfederationen (GFL) (kanaliserat meddelande)

Den Planetariska Frigörelsen Börjar! | Plejadisk Ljuskraftöverföring via Michael Love

PLEJADISK LJUSKRAFTÖVERFÖRING 12012020

KANALALISERAD AV MICHAEL LOVE

* FÖR OMEDELBAR PLANETÄR UTSÄNDNING TILL JORDENS STJÄRNFRÖN *

INLEDNING:

FÖR FLERA MÅNADER SEDAN, FICK JORDALLIANSEN MOTTA EN VIKTIG AKASHISK NEDLADNING FRÅN LJUSSTYRKORNA, SOM INNEHÖLL DETALJER OM FLERA STORA HIMMELSKA ANPASSNINGAR SOM PÅBÖRJAS 12-01-20, VILKET SIGNALERAR DEN SEDAN LÄNGE EFTERLÄNGTADE FRIGÖRELSEN AV PLANETEN JORDEN, OCH MÄNSKLIGHETENS STORA EVOLUTIONÄRA UPPSTIGNING!

DEN FÖLJANDE ÖVERFÖRINGEN ÄR ETT DE VIKTIGASTE BUDSKAPEN SOM JORDALLIANSEN FÅTT MOTTA FÖR JORDENS STJÄRNFRÖN, EFTERSOM ALLA TECKEN I BUDSKAPET VISAR PÅ ATT UNDER DE FÖLJANDE 72 TIMMARNA, SÅ KOMMER EN RAD KRAFTFULLA HIMMELSKA HÄNDELSER ATT PÅBÖRJAS, VILKET INNEBÄR EN NY TID AV LJUS FÖR MÄNSKLIGHETEN!

VI KÄNNER OSS ÄRADE OCH UPPRYMDA ÖVER ATT FÅ PRESENTERA DETTA STORA BUDSKAP AV FRIHET OCH HOPP, SOM KOMMER DIREKT FRÅN PLEJADIERNA!

VI KAN INTE TÄNKA OSS NÅGOT VIKTIGARE  ATT SÄGA TILL ER, ÄN DET VI NU KOMMER ATT SÄGA… 

VI SÄNDER ER MYCKET STYRKA OCH MÅNGA VÄLSIGNELSER, NU NÄR ERT STORA UPPDRAG FÖR UPPSTIGNING PÅ JORDEN KOMMER ATT UPPFYLLAS!

DE HÄNDELSER VI TALAR OM NEDAN, ÄR ALLA DELAR I EN GUDOMLIG KOSMISK PLAN, SOM MANIFESTERAS SOM EN NY VACKER SKAPELSE SOM KALLAS ETT ”MÄSTERVERK”, ELLER DEN NYA JORDEN!

BÖRJA ÖVERFÖRINGEN….

STORA VARELSER,

OM 72 JORDTIMMAR, KOMMER DEN FÖRSTA I RADEN AV MYCKET BETYDELSEFULLA OCH SÄLLSYNTA HIMMELSKA ANPASSNINGAR FÖR ÅR 2020, VILKET KOMMER ATT UTLÖSA DEN VERKLIGA STARTEN, PÅ EN NY GYLLENE TID AV LJUS PÅ PLANETEN JORDEN!

DENNA STORA TID TALADES DET OM I GÅNGNA TIDER, AV MÅNGA STORA LJUSVARELSER SOM DEN MAGNIFIKA TIDEN NÄR ALL MÄNSKLIGHET BOKSTAVLIGEN SKULLE BÖRJA FLYTTA TILL EN HIMMEL PÅ JORDEN!

DEN 10:e JANUARI VAR DET EN SPECIELL MÅNFÖRMÖRKELSE SOM SKAPAR  EN MYCKET KRAFTIG ENERGI FÖR UPPSTIGNING JORDEN RUNT! DETTA ÄR STARTPUNKTEN FÖR ALLA VIKTIGA HIMMELSKA ANPASSNINGAR, DÄR ENERGIN ÄR PERFEKT INSTÄLLD FÖR ETT STORT SKIFTE I MEDVETENHETEN PÅ JORDENS PLANET!

DEN 11:e JANUARI, KOMMER BÅDE URANUS OCH ERIS ATT ÄNDRA RIKTNING! PÅ DENNA SPECIELLA DAG DEN 12-01-20, BÖRJAR JORDENS VARELSER RUNT HELA GLOBEN ATT VÄRMA UPP SIN ENERGI, MED KRAFTFULLA BÖNER OCH MEDITATIONER, FÖR ATT ÖKA ENERGIN PÅ YTAN, FÖR EN KRAFTFULLARE  HIMMELSK ANPASSNING!

ENERGIN FRÅN DEN HIMMELSKA ANPASSNINGEN 11-01-20, KOMMER ATT FRIGÖRA EN OTROLIG MÄNGD LÄGRE VIBRERANDE ENERGI SOM SKAPADES I DEN GAMLA SKADLIGA 3D-MATRISEN!

ETT STORT UPPVAKNANDE TRIGGADES DÅ IGÅNG, OCH DEN PLANETÄRA MEDVETENHETEN KOMMER ATT ÖKA STORT, NÄR ALLA JORDENS VARELSER KOMMER ATT BÖRJA IFRÅGASÄTTA TILLSTÅNDEN PÅ JORDEN, PÅ ETT ÄRLIGT OCH KLOKT SÄTT, FÖR FÖRSTA GÅNGEN I MODERN HISTORIA!

DEN 12:e JANUARI UPPSTOD EN EXTREMT KRAFTIG KONJUNKTION MELLAN SATURNUS  OCH PLUTO, VILKET ÖPPNAR HIMLARNA SÅ ATT ENERGIERNA FÖR FRIGÖRELSE INTENSIFIERAS, DÅ DE VÄLLER IN PÅ JORDEN!

DENNA ANPASSNING SKAPAR DEN MEST KRAFTIGA OCH PERFEKTA ENERGI, FÖR ETT POSITIV PLANETÄRT SKIFTE, OCH EN STOR HÄNDELSE AV FRIHET UPPSTÅR!

PÅ DEN STORA DAGEN DEN 12:e, OCH UNDER DENNA STORA ASTROLOGISKA KONFIGURATION, KOMMER MILJARDER STJÄRNFRÖN ATT FÖRENA SIG OCH FOKUSERA PÅ ATT SKAPA EN PORTAL, SOM GLOBALT FÖRENAR  MEDVETENHETEN OCH TRIGGAR KULMINERINGEN AV DEN NÄRA FÖRESTÅENDE HÄNDELSEN 2020!

BEFRIELSEN AV PLANETEN JORDEN

HÄNDELSEN SOM NI HAR HÖRT OM, DRÖMT OM OCH BETT FÖR ÄR EFTERLÄNGTAD, OCH ALL DATA OCH INFORMATION OM DETTA ÄMNE, PEKAR PÅ SPECIELLA FAKTA FÖR ATT DENNA HÄNDELSE KOMMER UNDER JORDÅRET 2020!

PLANETEN JORDEN KOMMER INOM NÅGRA FÅ AV JORDENS MÅNADER ÄNTLIGEN ATT BEFRIAS EFTER EONER AV FÖRTRYCK, DET ÄR FAKTUM TILL 100%, STORA VARELSER!

ÄNGLAVARELSER FÖRKUNNAR DESSA OTROLIGA NYHETER, ÖVER HELA KOSMOS NU!

DET ÄR ÖVER, OCH MÄNNISKANS STORA TID HAR KOMMIT!

ALLA JORDENS VARELSER KOMMER ATT BLI BEFRIADE FÖR EVIGT!

DESSA OTROLIGA NYHETER KAN FÖR VISSA VARA SVÅRA ATT TRO PÅ, MEDAN ANDRA VILL TRO ATT DET ÄR SANT, MEN DEN GAMLA PROGRAMMERINGEN SÄGER ATT ”SAKER OCH TING PÅ JORDEN KOMMER ATT FORTSÄTTA SOM DE ALLTID GJORT!”

FÖRST AV ALLT, OM SAKER OCH TING PÅ JORDEN FORTSÄTTER PÅ SAMMA SÄTT SOM DE GJORT, SÅ KOMMER MÄNSKLIGHETEN TILL 100% ATT DÖ UT, MEN ÄLSKADE NI, DETTA ÄR INTE ALLS PLANEN FÖR JORDEN OCH DESS GUDOMLIGA INNEVÅNARE!

VI FÖRSÄKRAR ER ATT DETTA ÄR HELT SANT, OCH ATT ALLA TECKEN I KOSMOS PEKAR PRECIS NU PÅ ATT DET ÄR DEN STORA TIDEN, DÅ ALLA SAKER PÅ JORDEN SKA UPPFYLLAS!

DET FINNS SÅ MÅNGA ÄNGLAR MED SAKLIGA UPPGIFTER OCH BEVIS, FÖR ATT INTE BÖRJA DÖLJA DET HELA! 100% AV DESSA FAKTA PEKAR PÅ ATT DEN NUVARANDE TIDEN, ÄR BÖRJAN PÅ DEN GYLLENE TIDEN AV LJUS PÅ PLANETEN JORDEN!

MEN DET FINNS ÄNNU MER.

DET FINNS ETT VETANDE INOMBORDS, ETT SOM BARA FINNS, SOM INTE KAN KOMMUNISERAS TILL ANDRA, OCH FRÅN DETTA VETANDE I VÅRT SJÄL KOMMER DETTA STORA BUDSKAP!

VI HELT ENKELT VET INOM OSS ATT TIDEN ÄR INNE!

ÄNGLAVARELSER FÖRMEDLAR ETT STORT BUDSKAP TILL ER PRECIS NU SOM SÄGER, ”DETTA ÄR HELT SANT OCH DET ÄR DAGS NU STORA VARELSER!”

”TROR NI?”

”ÄR NI REDO?”

ÄVEN OM DET TILL 100% ÄR KÄNT AV LJUSETS STYRKOR, ATT DEN POSITIVA GAMMATIDSLINJEN SOM LEDER TILL EN NY 5D-JORD, KOMMER ATT UTVECKLAS UNDER DE KOMMANDE MÅNADERNA, SÅ KOMMER EN KRITISK MASSA AV ENERGI HOS STÄRNFRÖNAS POPULATION PÅ JORDEN HELT KLART ATT BEHÖVAS, FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ALLT DETTA.

NI VET DET REDAN OCH HAR VETAT DET SEDAN LÄNGE, OCH DET ÄR DÄRFÖR NI GÖR ARBETET MED ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD HÄR FÖR MÄNSKLIGHETEN!

DET SOM NU BEHÖVS, ÄR ATT NI GER ALLT EN SISTA HÅRD KNUFF AV KRAFTFULL POSITIV, KÄRLEKSFULL OCH FREDLIG ENERGI, OCH GÖR DET BÄSTA AV DET I RÄTT ÖGONBLICK!

SOM VI SA: ”VI HAR SETT RESULTATET AV ALLT DETTA”, OCH NI KOMMER TILL 100% ATT VARA FRAMGÅNGSRIKA DENNA GÅNG!

GÖR DET!

NI KLARAR DET!

NI ÄR DE SJÄLAR SOM TIPPAR HELA DETTA KOSMOS MOT LJUSET, OCH NI FÅR DET ATT HÄNDA, STORA VARELSER!

DET ÄR SANT, OCH VI VILL ATT NI TÄNKER PÅ DET EN STUND, SÅ KANSKE NI ÄNTLIGEN KOMMER ATT FÖRSTÅ, HUR VIKTIGA OCH UNDERBARA NI VERKLIGEN ÄR!

DETTA HANDLAR ENBART OM ER, OCH NU KANSKE NI KAN FÖRSTÅ VARFÖR DETTA MEDDELANDE ÄR SÅ VIKTIGT!

TILL SLUT HAR NI FÖRSTÅTT, OCH NI FÖRSTÅR NU HELA ER STORA UPPGIFT FÖR JORDEN!

NU ÄR DET ER TID ATT SKINA OCH DETTA ÄR ER STORA STUND!

VI ÄRAR OCH SALUTERAR ER!

DETTA ÄR DET NI TRÄNAT FÖR STORA NI, OCH NU ÄR DET DAGS FÖR ER OCH DE ÖVRIGA 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖN SOM ÄR STATIONERADE PÅ JORDEN, ATT SLUTFÖRA DET STORA UPPDRAGET MED UPPSTIGNING PÅ JORDEN!

VILL NI VERKLIGEN SE EN BÄTTRE JORD, DÄR FRED, KÄRLEK, ÖVERFLÖD, FRIHET, GLÄDJE OCH HÄLSA RÅDER?

VILL NI SE ETT SLUT PÅ LIDANDET OCH SLAVERIET PÅ JORDEN?

VI VET SVARET, OCH DÄRFÖR HAR VI KOMMIT FÖR ATT GE ER VÅRT STÖD OCH VÅR VÄGLEDNING, I DENNA STORA TID!

HÖR VÅRT RÅD STORA NI,

Ni ÄR DE STÖRSTA SKAPARNA I HELA UNIVERSUM, OCH NI SKAPAR GENOM ATT HELT ENKELT FOKUSERA OCH RIKTA ER ENERGI TILL DET!

SÅ ENKELT ÄR DET!

NI KAN SKAPA VÄRLDAR GENOM ATT HELT ENKELT SE DET I ERA HJÄRTAN, OCH LÄGGA ERT FOKUS PÅ DET!

TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA, HAR NI SKAPAT DEN NUVARANDE VÄRLDEN PÅ JORDEN DÄR LIDANDET RÅDER, OCH GENOM BRISTEN PÅ MEDVETENHET OCH ANSTRÄNGNING HAR NI TILLÅTIT DETTA ATT VARA ER VERKLIGHET, OCH ÄVEN FÅTT UTSTÅ OTROLIGT LIDANDE!

NU NÄR NI TILL SLUT ÄR REDO ATT FÖRÄNDRA SAKER OCH TING PÅ JORDEN, KALLAS NI ATT UNDER DE NÄSTA 72 TIMMARNA TA ER IN I ERT DJUPASTE TILLSTÅND AV FOKUS, SÅ KAN NI BÖRJA SE EN NY JORD FYLLD MED LJUS, DÄR ALLA INVÅNARE PÅ DENNA PLANET, ÖVERALLT LEVER I FRED, FRIHET OCH  ÖVERFLÖD FÖR EVIGT!

DETTA ÄR HUR ALLT DETTA SPELAS UT, STORA NI!

NÅGON SA TILL DEN SOM TRANSKRIBERAR DESSA MEDDELANDEN, ”OM DU FORTSÄTTER ATT PRATA OM DESSA GREJER MICHAEL, SÅ KOMMER DU SJÄLV ATT FÅ UPPSTIGNINGEN ATT HÄNDA!”

VÅRT SVAR PÅ DETTA PÅSTÅENDE VAR, ”VAD ÄR SKILLNADEN!”

VI SÄGER SOM EN STOR MÄSTERLIG LÄRARE EN GÅNG SADE, ”HIMLENS RIKE FINNS INOM DIG” OCH OM DET DÅ FINNS DÄR, VARIFRÅN KOMMER DET DÅ?

EN NY DAG OCH EN NY TIDSÅLDER HÅLLER PÅ ATT GRY PÅ JORDEN, OCH NI STORA VARELSER, ÄR DE SOM KOMMER MED DEN!

OM MINDRE ÄN TVÅ JORDDAGAR, SÅ KOMMER MILJARDER MED STJÄRNFRÖN ATT KOMMA TILL EN STILLA FOKUSERINGSPUNKT, OCH KOMMER KOLLEKTIVT IN I ETT TILLSTÅND AV GLOBAL SAMHÖRIGHET, SOM ALDRIG TIDIGARE UPPNÅTTS PÅ DENNA PLANET!

OM NI UPPMÄRKSAMMAT DET, SÅ TALAR ALLA LÄRARE OCH BUDBÄRARE PÅ JORDEN OM DENNA FANTASTISKA TID, OCH DE SÄGER SAMMA SAK SOM VI NU SÄGER TILL ER!

ALLA STORA WEBBPLATSER FÖR UPPSTIGNING OCH LEDARE AV LJUSET, SKICKAR NU EN STRIDSSIGNAL TILL JORDENS STJÄRNFRÖ, FÖR ATT FÖRENAS I EN GLOBAL SUPERMASSMEDITATION 12-01-2020, OCH DÅ ÖPPNA EN STOR PORTAL TILL HIMLEN, FÖR ATT ÅSTADKOMMA POSITIVA FÖRÄNDRINGAR PÅ DENNA PLANET!

ALLA DE 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖN PÅ JORDEN KALLAS SAMMAN

I EN GLOBAL MASSMEDIATION DEN 12:e JANUARI 2020, NÄR DEN OTROLIGA HIMMELSKA STJÄRNPORTALEN ÖPPNAS!

DET EXAKTA ÖGONBLICKET FÖR DEN GLOBALA MASSMEDITATIONEN OCH TIDPUNKTEN FÖR JORDENS STJÄRNFRÖNS FOKUSERING ÄR:

12:e JANUARI 2020 KL 06:11 UTC!

GÖR DIN DEL STORA DU!

DETTA ÄR DIN STORA STUND!

HÄNDELSEN 2020

DENNA ENERGI SOM BÖRJAR I MORGON FORTSÄTTER TILL DEN 20:e FEBRUARI, NÄR DEN STORA ANPASSNINGEN I KONJUKTIONEN MELLAN PLUTO OCH JUPITER UPPSTÅR, VILKET KOMMER ATT ORSAKA EN FULLSTÄNDIG KOMPRESSION AV GENOMBROTT PÅ YTAN, VILKET KOMMER ATT FÖLJAS AV DET SOM KALLAS DEN STORA SOLBLIXTEN!

DENNA OTROLIGA LJUSBLIXT KOMMER ATT UPPSTÅ I SLUTET AV DENNA STORA ANPASSNING ÅR 2020, I DET SOM KALLAS DEN OFFICIELLA  ASTROLOGISKA BÖRJAN PÅ VATTUMANNENS TID, DEN 21:e DECEMBER!

DEN STORA TIDEN HAR KOMMIT, OCH UNDER DE KOMMANDE DAGARNA OCH VECKORNA KOMMER NI ATT FÅ SE ATT STORSLAGNA, OCH POSITIVA SAKER BÖRJAR HÄNDA PÅ PLANETEN JORDEN!

DET ÄR DAGS!

DE STORA VARELSERNA HAR KOMMIT FRÅN ALLA UNIVERSUMS HÖRN, FÖR ATT BEVITTNA DEN STORA HÄNDELSEN, OCH GE ER DEN SISTA KNUFFEN FÖR ATT HJÄLPA ER TA ER PLATS SOM KOSMISKA MEDBORGARE!

VI ÄRAR ER OCH SÄGER, LYCKA TILL JORDEN!

JORDÅRET 2020 ÄR EN TID MED STOR ÅTERFÖRENING, OCH ETT FIRANDE AV FRIHETEN KOMMER ATT BRYTA UT ÖVER HELA PLANETEN, EFTERSOM DEN BEFRIATS EFTER EONER  I MÖRKER!

DET ÄR DAGS FÖR EN STOR FEST, STORA NI!

ÄNGLARNAS STYRKOR FÖRENAR SIG MED ER I DENNA HIMMELSKA OCH KOSMISKA FEST!

DE PLEJADISKA LJUSSTYRKORNA HAR SAGT, ”NU GRYR VATTUMANNENS TIDSÅLDER!

SPRID DE GODA NYHETERNA TILL ALLA I VÄRLDEN!

VAR REDO FÖR DET STORSLAGNA!

VAR REDO FÖR EN STOR HIMMELSK LJUSSHOW I HIMLARNA UNDER 2020, EFTERSOM MÄNSKLIGHETEN FULLBORDAR SIN STORA ANDLIGA UTVECKLING!

TACK FÖR ER STORA TJÄNST FÖR MÄNSKLIGHETEN!

LYCKA OCH VÄLGÅNG,

MICHAEL OCH PLEJADIERNA

https://5dearthproject.com/

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...