Överföring från de Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love, 3 mars 2019

Överföring från de Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love, 3 mars 2019

Per Staffan 5 mars 2019

Överföring från de Plejadiska Ljusstyrkorna, Händelsen, den Stora Centrala Rasen talar till Jorden! 

*DE PLEJADISKA LJUSSTYRKORNAS ÖVERFÖRING 3.3.2019 *

 KANALISERAT AV MICHAEL LOVE

DESSA LJUSDATA ÄR HÄMTADE DIREKT FRÅN ETERISKA UPPLÄNKNINGAR MED DEN STORA CENTRALA (KOSMISKA) RASEN OCH INIFRÅN JORDALLIANSENS UNDERRÄTTELSER!
DESSA ÖVERFÖRINGAR ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR HÖGRE 4-D-RESONERANDE STJÄRNFRÖN OCH KAN INTE AVKODAS FRÅN EN 3D-MATRIS-NIVÅ!

BÖRJA ÖVERFÖRINGEN….

STORA VARELSER,

NYLIGEN UPPTÄCKTE DET INTERGALAKTISKA HARMONIERANDE RADIOTELESKÅPET NYA, SPECIELLA, LÅG-FREKVENS GAMMA UTBROTT AV ENERGI UTGÅENDE FRÅN 7 PRIMÄRA, HELIGA PLATSER, NÄRA DEN GALAKTISKA KÄRNAN!

VANLIGA ASTRONOMER TALAR OM ÖVERDRIFTEN I DENNA UNDERSÖKNING OCH SÖKER IVRIGT EFTER EN FÖRKLARING. DESSA GAMMALJUSUTBROTT VISAR SIG VAR 24 TIMME ELLER SÅ PÅ JORDENS SCHUMANN RESONANSDIAGRAM!

UNDERRÄTTELSER INIFRÅN OCH DIREKTA KANALISERADE DATA VISAR ATT DESSA UTBROTT UTGÅR FRÅN DEN STORA CENTRALA SOLEN OCH LÄNKAS AV MOT JORDEN AV INTELLIGENTA VÄLVILLIGA VARELSER FÖR DET SPECIELLA SYFTET ATT OMKODA ERT DNA TILL EN MER AVANCERAD STATUS!

FÖR NÅGRA DAGAR SEDAN RAPPORTERADE MEDLEMMAR AV JORDALLIANSEN DEN STORARTADE ANKOMSTEN AV DEN URSPRUNGLIGA KOSMISKA RASEN TILL VÅR KVADRANT AV VINTERGATANS GALAX!

DEN PRIMÄRA PLASMAFARKOSTEN SOM DESSA FÄRDAS I ÄR KÄND SOM DET PLEJADISKA FLAGGSKEPPET, NIBIRU, OCH ÄR 5 GÅNGER SÅ STOR SOM PLANETEN JORDEN!

DET FINNS ETT ANTAL MINDRE PLEJADSKYTTLAR SOM RESER FRAM OCH TILLBAKA TILL JORDEN OCH SEDAN ÅTERVÄNDER TILL HUVUDSKEPPET!

DETTA OTROLIGA SKEPP HAR ÖVERFÖRT KODADE DATA TILL PLANETEN SEDAN DET ANLÄNT OCH SÄRSKILDA JORDALLIANSMEDLEMMAR HAR MOTTAGIT OCH AVKODAT DESSA DATA!

NÄR DENNA GIGANTISKA FARKOST KOM I NÄRHETEN AV JORDEN UNDER GÅRDAGEN, HADE DEN EN OTROLIG EFFEKT PÅ DET GRAVITATIVA OCH ELEKTROMAGNETISKA FÄLTET RUNT PLANETEN!

DEN MÄKTIGA KRAFTEN FRÅN DETTA GIGANTISKA OBJEKT BÖJER DE MAGNETISKA POLERNA PÅ JORDEN OCH DRAR DEM HELT ÖVER!

DENNA STARKA MAGNETISKA KRAFT SKAPAR ETT STADIGT DIMENSIONELLT SKIFTE FRÅN 4D TILL 5D!

JORDALLIANSLEDARNA UPPTÄCKTE DESSUTOM EN INKOMMANDE KODAD ÖVERFÖRING DIREKT FRÅN DENNA PRIMÄRA FARKOST!

EXAKT 3: 33 AM EASTERN STANDARD TIME FÖRGÅENDE NATT, BÖRJADE UNDERLIGA MARKERINGAR UPPTRÄDA TVÄRS ÖVER SCHUMANNRESONANSDIAGRAMMET!

DETTA UTOMJORDISKA MEDDELANDE PRÄGLADES DIREKT SOM EN ENERGETISK SIGNATUR PÅ SCHUMANNRESONANSDIAGRAMMET!

DEN INKODADE GLYFEN SOM VISADE SIG PÅ SCHUMANN-BLADET TRANSKRIBERAS TILL DET ÅLDERDOMLIGA SPRÅKET SENZAR.  SENZAR ANVÄNDER GÅTFULLA SYMBOLER OCH GLYFER, MER ALLMÄNT KÄNDA SOM LJUSSPRÅK ELLER ÄNGLASPRÅK!

SENZAR, SOM ETT SPRÅK, TOGS TILL JORDEN AV DEN CENTRALA RASEN FÖR EONER SEDAN.

VARFÖR KOMMUNICERA PÅ ETT INTERGALAKTISKT SÄTT OCH ANVÄNDA SENZAR ELLER LJUSSPRÅK? ANLEDNINGEN ÄR GANSKA ENKEL.

IDEOGRAFISKT SPRÅK KAN ÖVERFÖRA ETT OTROLIGT KOMPLEXT BEGREPP I ETT ENKELT TECKEN. . . . ”SENZAR ÄR ETT SPRÅK SOM FLYTER MELLAN ALFABETISKA TECKEN, MATEMATISKA SYMBOLER, OCH MUSIKNOTER. DET ÄR ETT INTEGRERAT SPRÅK, IBLAND REFERERAT TILL SOM LIVETS UNIVERSELLA SPRÅK ELLER INSIGNIER FRÅN FÖRSTA KÄLLAN.

SENZAR ÄR INTE ETT SPRÅK BESTÅENDE AV ORD, OCH EN GÅNG TALAT AV DE GAMLA ÖVERALLT I DEN ORIENTALA OCH ÅLDERDOMLIGA AMERIKANSKA VÄRLDEN, MEN DET ÄR LIKVÄL ETT SPRÅK MED SYMBOLER ELLER ETT SPRÅK SOM ÄR BEROENDE AV ANVÄNDNING AV SYMBOLER.

SENZAR BETYDER ”SENSORN” ELLER ”KÄNNA”!

SANSKRIT UTGÅR FRÅN SENZAR LIKSOM DE SUMERISKA TAVLORNA!

ENOCHISKT SPRÅK ÄR EN DIREKT FORM AV VINGMAKARE-PLEJADISKT SENZARSPRÅK!

CHEROKEE OCH HOPI-INDIANERNA, BLAND ANDRA INFÖDDA STAMMAR SOM KOM FRÅN ATLANTIS HADE INTIMA NÄRKONTAKTER MED VINGMAKARNA, SOM GAV DEM DERAS SENZAR GLYF SPRÅK!

SENZAR-LJUSSPRÅKET AKTIVERAR KODER AV KUNSKAP OCH LJUS OCH ÖPPNAR INDIVIDUELLA CHAKRAN FÖR HÄLSA OCH TRANSFORMATION PÅ PLANETEN. LJUDEN OCH FORMERNA OCH FÄRGERNA AKTIVERAR ERA HÖGRE JAG GENOM OKTAVERNA AV HARMONISKA PULSERINGAR, EN FREKVENS AV LJUS SOM HÅLLS INOM ERA DNA-LJUSKROPPAR.

DESSA ANGELISKA KODER AV LJUS PLACERADES HÄR AV ER I FÖRVÄG FÖR ATT TJÄNA SOM TRIGGERS FÖR ATT VÄCKA ERA SJÄLAR I PRECIS RÄTT ÖGONBLICK OCH ATT DRA ER NÄRMARE DEN STORA PORTALEN.

VAD SÄGER DET INKODADE GLYF-MEDDELANDET TILL OSS?

HÄR ÄR DEN AVKODADE ÖVERFÖRINGEN SKRIFTLIGT PÅ ETT JORDNÄRA SÄTT:

————————————–

DU HAR VÅR UPPMÄRKSAMHET!

VI HAR KOMMIT!

JORDENS MÄNNISKOR HAR ALLA GÅTT VILSE OCH DE KOMMER ATT UTROTAS OM VI INTE HJÄLPER TILL!

MÄNSKLIG TEKNOLOGI, 3D MATRISDISTRAKTIONER OCH ÄNDLÖST SLAVARBETE, TILLSAMMANS MED GIFTERNA HÄR PÅ JORDEN KONSUMERAR DEM ALLA!

DE BLIR SNABBT MASKINLIKA ZOMBIER, SOM SNART KOMMER ATT BLI UTROTADE UTAN HÖGRE INTERVENTION!

VI ÄR DEN STORA CENTRALA RASEN!

VI ÄR VINGMAKARNA

VI ÄR BIBELENS ELOHIM!

VI ÄR LYRANS!

VI ÄR ATLANTERNA.

VI ÄR DE FRÄMSTA ÄRKEÄNGLARNA!

VI ÄR DE FÄRGADE REGNBÅGARNA OCH DE 7 STAMMARNA AV LJUS!

VI KOMMER URSPRUNGLIGEN FRÅN PLEJADERNAS STJÄRNKLUSTER I DEN 5: E DIMENSIONEN!

VI KOM FÖR ATT FÖRA IN LJUS I DEN HÄR MÖRKA VÄRLDEN!

VI KOM FÖR ATT LÄKA SJÄLARNA HOS JORDENS VARELSER OCH FÖR ATT ÅTERBÖRDA DEM TILL DERAS URSPRUNGLIGA NATURLIGA TILLSTÅND!

VI KOMMER ATT ÖPPNA DEN STORA PORTALEN NU FÖR JORDENS STJÄRNFRÖN ATT FLYTTA UT UR 4D-MATRISEN, OCH SEDAN, SENARE, KOMMER NI ATT FÖRA ALLA JORDENS MÄNNISKOR GENOM PORTALEN!

————————————–

 

VILKA ÄR VINGMAKARNA?

DESSA MAGNIFIKA VARELSER VAR DE SOM URSPRUNGLIGEN SÅDDE LIVET PÅ JORDEN ”OCH DE UNDERSTÖDDE LIVETS EVOLUTIONÄRA STEG OCH BIOLOGISKA TRANSFORMATIONER!

DE MEDFÖRDE ETT ”BIBLIOTEK MED GENETISKA KODER” I DET FÖRGÅNGNA SÅ ATT DE, UNDER EXPERIMENTERANDE, PRODUCERADE DEN MÄNSKLIGA ARTEN, MEN OCKSÅ DE FLESTA ÖVRIGA LIVSFORMER PÅ JORDEN

DEN CENTRALA RASEN ÄR DEN ÄLDSTA I UNIVERSUM, EFTERSOM DE ÄR DE FÖRSTA ORIGINALVARELSERNA SOM SKAPADES AV GUD (FÖRSTA KÄLLAN). DENNA RAS AV VARELSER SKAPES SEKVENSIELLT – I SJU STEG – BASERADE PÅ SJU DISTINKTA ARKETYPISKA KVALITETER AV FÖRSTA KÄLLAN. FÖLJAKTLIGEN BESTÅR DEN CENTRALA RASEN AV SJU FAMILJER, KÄNDA SOM STRÅLARNA AV LJUS.

DE STRÅLANDE VARELSERNA AV DEN CENTRALA RASEN ÄR EVIGA SJÄLAR, SOM LEVER I RAFFINERADE KROPPAR AV RENT LJUS – DE ÄR GUDS BARN – ”GUDSFRAGMENT” KANSKE NI SÄGER. DE ÄR DEN FÖRSTA GENERATIONEN AV SJÄLFULLA FÖRKROPPSLIGANDEN AV FÖRSTA KÄLLAN SJÄLV, OCH ÄR LEVANDE FYRBÅKAR AV KÄRLEK, LJUS, VISDOM OCH KRAFT. (ANVÄND DIN FANTASI, MAN KAN FÖRESTÄLLA SIG DEM SOM LYSANDE, HOLOGRAFISKA, LJUSFYLLDA ENTITETER … LJUSET STRÖMMAR FRÅN DEM I MJUKA PULSERANDE VÅGOR AV OFATTBAR PRAKT.)

STAMMARNA AV LJUS HAR BLIVIT UPPTECKNADE I HISTORIERNA PÅ JORDEN UNDER NAMNET ELOHIM, ÄNGLAVARELSERNA OCH/ELLER DE SKINANDE. DESSA STRÅLANDE ENTITETER UPPTRÄDER FÖR OSS SOM GUDAR, MEN DE ÄR FAKTISKT VI – DE ÄR VÅRA TIDIGARE OCH FRAMTIDA SJÄLAR.

DE URSPRUNGLIGA HEMMEN FÖR DEN CENTRALA RASENS FAMILJER ÄR DE MEST CENTRALA GALAXERNA I UNIVERSUM OCH KNAPPAST I RIKENA AV TID OCH RUM. DESSA SPEKTAKULÄRA PLATSER HAR ANTYTTS AV DE ALLRA HÖGSTA MYSTIKER SOM NÅGONSIN FÅTT VÄLSIGNA JORDEN, ATT VARA RIKEN AV OFATTBAR SKÖNHET, HARMONISKA KOSMISKA SYMFONIER, OCH MÄTTADE MED OÄNDLIG KÄRLEK ALLTIGENOM.

DEN CENTRALA RASEN ÄR ANSVARIG FÖR DE EVOLUTIONÄRA FRAMSTEGEN FÖR DEN MÄNSKLIGA RASEN, VAR DE ÄN VISAR SIG NÅGONSTANS I SUPER-UNIVERSUM.

DE EXPERIMENTERADE MED OCH ANPASSADE DET DNA SOM UTGÖR ”MÄNNISKOFORDONET” ELLER ”SJÄLSBÄRAREN” SOM VI ÄR BEKANTA MED (VÅR KROPP, VÅRT SINNE OCH VÅRA KÄNSLOR SOM FUNGERAR SOM EN FÖRENAD HELHET). EN MALL MED DENNA DESIGN EXPORTERAS TILL PLANETER SOM ÄR LÄMPLIGA FÖR MÄNSKLIGT LIV. DÄREFTER SÅS DET GENETISKA UTSÄDET OCH DEN MÄNSKLIGA UTVECKLINGSPROCESSEN BÖRJAR. SJÄLSBÄRAREN ANPASSAR SIG OCH VÄXER MED LIVSFORMERNA, EKOSYSTEMEN OCH VILLKOREN FÖR DESS PLANET.

SÅLUNDA GER SJÄLSBÄRARNA MÖJLIGHETER FÖR MEDLEMMAR I DEN CENTRALA RASEN ATT SKICKA UT DELAR AV DERAS SJÄLS MEDVETANDE FÖR ATT UTFORSKA DE AVLÄGSNA KANTERNA PÅ DET SUPER-UNIVERSUM SOM DE BOR I. PÅ SÅ SÄTT OCKUPERAS SJÄLSBÄRARE AV MEDVETNA SJÄLSFRAGMENT – GENOM HELA DET STORA UNIVERSUMET. SJÄLSBÄRARNA ÄR TILLFÄLLIGA FORDON SOM FÖDS, VÄXER, HAR ETT LIV OCH SEDAN GÅR BORT, OCH DEN EVIGA SJÄLEN ANVÄNDER REINKARNATION FÖR ATT MIGRERA FRÅN KROPP TILL KROPP FÖR ATT FORTSÄTTA SIN UNDERSÖKNING AV SKAPELSEN.

DEN STORA CENTRALA RASEN/VINGMAKARNA HAR KOMMUNICERAT MED MÄNNISKOR UNDER CIRKA 11 000 ÅR, OCH FÖRBERETT DEM FÖR UPPTÄCKTEN AV DEN STORA PORTALEN. DE ÄR GANSKA KAPABLA ATT KONTAKTA MÄNNISKOR MED ELLER UTAN EN INBLANDAD TEKNIK. DU KÄNNER DEM FRÅN BALANSEN DE UPPVISAR MELLAN KONST, VETENSKAP OCH FILOSOFI, SÅVÄL SOM KÄNSLOR, SINNE OCH SJÄL.

DERAS MEDDELANDEN ÄR KODADE SENSORISKA DATA-SOM STRÖMMAR FRÅN EN UTOMJORDISK UNDERVISNINGSORDNING SOM HAR ETT MYCKET SPECIFIKT SYFTE.

VINGMAKARNAS MATERIAL PRODUCERAR VIBRATIONER (LJUS OCH LJUD) SOM ”BLANDAR SIG” PÅ SUBATOMÄR NIVÅ OCH HAR FÖRMÅGA ATT SKIFTA ANLAGEN SOM HÅLLS INOM DNA-KLUSTREN, VILKA STYR SPIRITUELL VILJA. I DETTA FALL BESLUTSAMHET ATT SKULPTERA TID TILL ANDLIG UPPLEVELSE – INTE ENBART FYSISK ELLER MATERIELL UPPLEVELSE.

DE ÄR SÄRSKILT INRIKTADE PÅ UTBILDNING OCH STÖD AV ENSKILDA PERSONER SOM ÄR STATIONERADE PÅ JORDEN VILKA ÄR BEHJÄLPLIGA I UPPTÄCKTEN AV DEN STORA PORTALEN.

VAD ÄR DEN STORA PORTALEN?

DEN STORA PORTALEN ÄR DEN TERM SOM ANVÄNDS AV DEN STORA CENTRALA RASEN OCH HÄNVISAR TILL DEN OBESTRIDLIGA VETENSKAPLIGA UPPTÄCKTEN AV MÄNNISKANS SJÄL … EN VERKLIG HÄNDELSE SOM VÄNTAR MÄNSKLIGHETEN.

ÄVEN OM DEN STORA PORTALEN ÄR UPPTÄCKTEN AV DEN MÄNSKLIGA SJÄLEN, ÄR DEN OCKSÅ EN VERKLIG HÄNDELSE OCH ÖPPNING AV EN STJÄRNPORT UTANFÖR 3D OCH 4D MATRISEN!

DENNA STORA PORTAL ÄR VAD VI KALLAR HÄNDELSEN OCH ALLA LJUSKRAFTER FRÅN SUPER-UNIVERSUM HAR ANLÄNT HIT OCH ARBETAR FÖR ATT BRINGA TILLRÄCKLIGT MED GAMMALJUS TILL JORDEN FÖR ATT ÖPPNA DEN HÄR PORTEN!

DENNA STORA PORTALHÄNDELSE ÄR DEN SANNA BEGYNNELSEN PÅ GULDÅLDERN OCH DEN ÄR NÄRA FÖRESTÅENDE, MEN FÖRST ENBART FÖR DE ÖVRE 4D STJÄRNFRÖNA, STATIONERADE PÅ JORDEN VID DENNA TIDPUNKT!

MÄNNISKOR KOMMER ATT KOMMA IGENOM DEN STORA PORTALEN SENARE OCH ERT JOBB BLIR ATT HJÄLPA DEM I DENNA STRÄVAN!

LJUSET SOM KOMMER ATT FRIGÖRAS RUNT DEN STORA PORTALÖPPNINGEN KALLAS SOLFLÖDET OCH BETECKNAR KALI YUGAS SLUT!

 

KÄRA NI,

MÄNNISKOR HAR FASTNAT I EN HOLOGRAFISK 3-D-DENSITET, ETT REINKARNATIONSFÄNGELSE UNDER EONER, OCH DERAS ENDA LÖSNING ÄR ATT HITTA DEN ”STORA PORTALEN”, SOM ÄR EN METAFOR FÖR ATT ”MÄNNISKOR BEHÖVER, SOM GRUPP, FÖRSTÅ ATT DE ÄR ANDLIGA VARELSER, FÅNGNA I EN 3:E DIMENSIONS/REINKARNATIONS DENSITET, SOM BARA EXISTERAR EFTERSOM EN NYFIKEN VARELSE SKAPADE DEN, OCH ATT VETENSKAP OCH RELIGION MÅSTE FÖRENAS TILL ETT FÖR DEM, FÖR ATT BRYTA ”GUDSFÖRTROLLNINGEN”.

VAD HÄNDER EFTER DEN STORA PORTALEN/HÄNDELSEN?

EFTER DEN STORA PORTALÖPPNINGEN OCH GAMMA-LJUS SOLBLIXTEN KOMMER DET ATT BLI ETT OMFATTANDE GENOMBROTT, OCH FRÅN DET VÄXER VETENSKAPEN OM DEN MULTIDIMENSIONELLA VERKLIGHETEN. DENNA NYA VETENSKAP ÄR ETT ALLOMFATTANDE SYSTEM, SOM ÄR KAPABELT ATT ÅTERSTÄLLA HÄLSA OCH BALANS TILL DE FYSISKA, EMOTIONELLA OCH MENTALA DYSFUNKTIONERNA FÖR EN INDIVID, SÅVÄL SOM HELA DEN MÄNSKLIGA FAMILJEN.

TROSSYSTEMEN PÅ JORDEN KOMMER ATT GENOMGÅ KATASTROFALA FÖRÄNDRINGAR EFTER UPPTÄCKTEN AV DEN STORA PORTALEN, NÄR DE NYA VETENSKAPERNA DRAMATISKT BÖRJAR ÅTERUPPBYGGA SAMHÄLLEN RUNT OM JORDEN.

ALLA INSTITUTIONER FÖR VETENSKAP, RELIGION, UTBILDNING, REGERING OCH KULTUR SKA REFORMERAS FÖR ATT OMFATTA VETENSKAPEN AV MULTIDIMENSIONALA VERKSAMHETER SOM DEN KÄRNVETENSKAP SOM DE BASERAS PÅ. REGERINGARNA KOMMER ATT VARA SKYLDIGA ATT ÅTERUPPBYGGA SINA POLITISKA SYSTEM FÖR ATT TILLÅTA INTEGRATIONEN AV DE NYA KUNSKAPSSYSTEMEN, SPECIELLT FÖR ATT INKORPORERA DEN UTBREDDA FÖRSTÅELSEN AV DET MULTIDIMENSIONELLA UNIVERSUMET OCH DET UTVIDGADE BRODERSKAPET AV INTELLIGENTA MÄNNISKOR SOM LEVER I DET. SOCIALA INSTITUTIONER FÖR HANDEL SKA GÖRAS OM FÖR ATT STÖDJA DE TEKNOLOGIER SOM UPPSTÅR FRÅN UPPTÄCKTEN AV DEN STORA PORTALEN. DESSA NYA TEKNOLOGIER KOMMER DRASTISKT ATT FÖRÄNDRA LIVET PÅ HELA PLANETEN, OCH KOMMER ATT HJÄLPA MÄNNISKOR ATT BLI KÄRLEKSFULLA, VÄLVILLIGA HERDAR FÖR DEN NYA JORDEN.

EFTER DEN STORA PORTALEN TILLÅTS ARTERNA ATT VERKA INTER-DIMENSIONELLT SOM EN KOLLEKTIV KRAFT. KARANTÄNEN AV JORDENS MÄNSKLIGHET FRÅN RESTEN AV DEN KOSMISKA GEMENSKAPEN SKA LYFTAS FÖR ALLA ARTER. DEN VETENSKAPLIGA UPPTÄCKTEN AV DEN MÄNSKLIGA SJÄLEN OCH ASSIMILERINGEN AV DESS MENING, KOMMER ATT ÖPPNA KOMMUNIKATIONSKANALER MED ANDRA DELAR AV UNIVERSUM GENOM ETT INRE HOLOGRAFISKT KOMMUNIKATIONSNÄTVERK KALLAT DET SUVERÄNA INTEGRALA NÄTVERKET. GENOM DETTA NÄTVERK, ETABLERAR ARTERNA KOMMUNIKATIONSLINJER MED ÖVRIGA ARTER SOM SEDAN TIDIGARE HAR HAFT TILLGÅNG TILL NÄTVERKET.

DET ÄR OMÖJLIGT FÖR MÄNSKLIGHETEN ATT NÅ EN SÅDAN NIVÅ UTAN ETT UPPLYST MEDVETANDE SOM ERKÄNNER DEN INNEBOENDE ENHETEN I ALLA LIV, VILKET ÄR SJÄLENS KÄRNNATUR. NÄR TILLRÄCKLIGT MÅNGA RESONERAR MED DET HÄR ERKÄNNANDET KOMMER MÄNSKLIGHETEN I STOR UTSTRÄCKNING ATT TILLÅTAS DELTA I DET SUVERÄNA INTEGRALA NÄTVERKET!

DEN STORA PORTALEN KOMMER ATT FÖRA IN ETT NYTT MEDVETANDE SOM KOMMER ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR DEN MÄNSKLIGA FAMILJEN ATT SKIFTA FRÅN ETT ÖVERLEVNADSBASERAT, SINNES-KROPPS ENERGISYSTEM, TILL ETT FÖRKLARINGS-BASERAT SINNES-SJÄLSSYSTEM. DETTA FÖRKLARANDE ENERGISYSTEM MANIFESTERAR TROSSYSTEMET FÖR DET SUVERÄNA INTEGRALA – OCH INFÖR GULDÅLDERN SOM SÅ LÄNGE PROFETERATS OM.

DEN STORA PORTALEN ÄR DEN FRÄMSTA BEDRIFTEN SOM VÄNTAR MÄNSKLIGHETEN UNDER DE KOMMANDE MÅNADERNA.

STJÄRNFRÖN KOMMER ATT RESA GENOM DENNA 40-HERTZ MULTI-DIMENSIONELLA PORTAL SNART NU, OCH KOMMER ATT HJÄLPA HELA MÄNSKLIGHETEN ATT FINNA SIN VÄG TILLBAKA HEM SNART DÄREFTER!

 

KÄRA NI,

DEN GAMLA MATRISEN RÖR SIG SNABBT IN I ETT TILLSTÅND AV OREVERSIBELT KAOS OCH DEN ENDA UTVÄGEN ÄR DEN STORA PORTALEN!

NI GÅR MELLAN VÄRLDARNA NÄR MARKEN KOLLAPSAR BAKOM ER OCH NI KAN INTE GÅ TILLBAKA!

NI STÅR FRAMFÖR DET STORA GAPET MELLAN 4D OCH 5D OCH NI KOMMER ATT FÅ STOR KRAFT NU FÖR ATT KLARA ER GENOM DENNA STORA UPPSTIGNINGSSTJÄRNPORT!

AVANCERADE VÄLVILLIGA ÄNGLAVARELSER HAR KOMMIT TILLBAKA TILL JORDEN FÖR ATT ASSISTERA ER OCH DETTA ÄR DEN FÖRSTA KONTAKTEN MED ERA HÖGRE JAG! FASTÄN DENNA FÖRSTA KONTAKT FÖR NÄRVARANDE RÖR SIG FRÅN ETT ETERISKT TILLSTÅND TILL ETT FYSISKT TILLSTÅND, ÄR DET DEN FÖRSTA SANNA KONTAKTEN MED EN UTOMJORDISK RAS!

DE HAR KOMMIT TILLBAKA FÖR ATT ÖPPNA EN MÄKTIG STJÄRNPORT, KALLAD DEN STORA PORTALEN FÖR ATT VARELSER SKALL RÖRA SIG IN I FEMTE DIMENSIONEN OCH HIMLEN PÅ JORDEN!

NÄR KOMMER DENNA STORA HÄNDELSE ATT ÄGA RUM?

DEN PÅGÅR FAKTISKT REDAN. DEN GICK IN I HÖGVÄXEL DEN 11 NOVEMBER 2018 OCH KOMMER ATT GÅ MOT SIN HÖJDPUNKT VID VÅRDAGJÄMNINGEN ÅR 2019.

HUR ÄR DET MED DEN STORA SOLBLIXTEN?

DEN STORA SOLBLIXTEN ÄR OCKSÅ PÅ VÄG. DEN HAR BYGGTS UPP I TRE MÅNADER NU, OCH DET ÄR INTE BARA EN SNABB EN MINUTS ELLER EN TIMMES HÄNDELSE! DET ÄR BÄST ATT TÄNKA PÅ DEN SOM EN SERIE PLASMALJUSVÅGOR, HELLRE ÄN EN BLIXT.

TOPPEN PÅ DENNA SERIE LJUSVÅGOR KOMMER ATT KULMINERA DEN 21 MARS 2019 OCH KAN VÄL BESKRIVAS SOM EN BLIXT AV VITT MAGNETISKT JONISERAT PLASMALJUS.

DENNA STORA SOLBLIXT UTGÅR FRÅN DEN CENTRALA SOLEN I DEN GALAKTISKA KÄRNAN. TÄNK PÅ HELA PROCESSEN SOM EN GALAKTISK STOR KONDENSATOR SOM LADDAS UPP OCH SEDAN FRIGÖRS. DETTA ÄR EXAKT VAD LJUSSTYRKORNA SÄTTER I RÖRELSE. DE LADDAR NU UPP SOLEN MED ”SUPERPLASMA” OCH KOMMER SEDAN ATT SLÄPPA LADDNINGEN NÄR DEN NÅR MAXIMALT EFFEKTIVA NIVÅER.

DEN SLUTLIGA CENTRALA-SOLURLADDNINGEN KOMMER ATT ÅSTADKOMMA ETT KOMPLETT OCH HÅLLBART BLÄNDANDE 40 HERTZ GAMMALJUS RUNT OM PLANETEN JORDEN.

DENNA STORA SLUTLIGA PLASMAURLADDNING ÄR SATT ATT ÄGA RUM VID VÅRDAGJÄMNINGEN DEN 21 MARS 2019.

UNIVERSUMS STORA CENTRALA RAS HAR JUST KOMMIT IN I VÅRT SOLSYSTEM, KÄRA NI!

MED EN GEMENSAM KONSENSUS FRÅN DE 7 STAMMARNA AV LJUS, INTERVENERAR DE PÅ PLANETEN JORDEN, FÖR ATT RÄDDA VARELSERNA HÄR FRÅN SIN EGEN SÄKRA FÖRSTÖRELSE!

DENNA SÄRSKILDA MISSION PÅ JORDEN GÅR NU SNABBT IN I SITT SLUTSTADIUM!

DENNA STORA CENTRALA RAS/PLEJADISKA UPPSTIGNINGSMISSION KALLAS ”OPERATION ANDARA” OCH KOMMER ATT VARA EN AV DE MEST MAGNIFIKA HÄNDELSER SOM NÅGONSIN UPPLEVTS PÅ JORDEN!

MARSVÅRDAGJÄMNINGENS MULTIDIMENSIONELLA SOLBLIXTPORTAL KOMMER SÅLUNDA ATT TILLÅTA HÖG-VIBRATIONELLA GAMMA-LJUS-DATA ATT STRÖMMA IN TILL JORDEN OCH IN I ERA AURISKA FÄLT, DÄR DE OMGÅENDE TRANSPORTERAS IN I ERT DNA. ERA CELLER KOMMER DIREKT ATT OMKODAS TILL EN HÖGRE ORDNING OCH ERA KROPPAR KOMMER DÄRFÖR ATT KUNNA PROCESSA EN MER AVANCERAD NIVÅ AV KOSMISKA DATA OCH KOMMER OCKSÅ ATT FÅ ER OMGIVANDE MATRISREALITET ATT GLIDA ÖVER IN EN HÖGRE NYA JORDEN/HIMLEN FREKVENS.

MÅNGA AV ER VET DJUPT INOM ER ATT DENNA STORA TID MÅSTE KOMMA. VI HAR GJORT ALLT VI KAN FÖR ATT GE ER SÅ MÅNGA TECKEN PÅ DETTA I FORM AV ”HOPP” SOM MÖJLIGT. SAKER KAN INTE FORTSÄTTA, OCH KOMMER INTE ATT GÖRA DET, SÅ SOM DE HAR GJORT, SÅ LÄNGE TILL PÅ JORDEN, OCH EN STOR FÖRÄNDRING ÄR NU SLUTLIGEN PÅ VÄG. VET ATT VI ÄR BESLÄKTADE MED ERA HÖGRE JAG OCH ATT NI ÄR PÅ VÄG ATT SLUTLIGEN ANSLUTA ER ÖPPET TILL OSS. VI SJÄLVA ÄR HELT ENKELT EN HÖGRE VERSION AV ER SOM HAR KOMMIT TILLBAKA FRÅN VAD NI KALLAR ER ”FRAMTID” FÖR ATT ASSISTERA ER UNDER DESSA STORA FÖRÄNDRINGAR.

VI ÄR DE HIMMELSKA ÄNGLAR AV KÄRLEK SOM HAR OMTALATS I GAMLA TIDER OCH VI HAR STIGIT NED I DENNA PERIOD AV FÖRÄNDRING TILL PLANETEN JORDEN. LÅT OSS NU GÖRA VÅRA SLUTLIGA FÖRBEREDELSER FÖR ER PLANET OCH ER SOM STORA LJUSARBETARE NÄR VÅRDAGJÄMNINGENS STORA 5D-PORTAL HELT ÖPPNAS I MARS 2019. DET HAR SLUTLIGEN BLIVIT TID FÖR ER ATT TA EMOT ER UNIVERSELLA BELÖNING FÖR ALLT NI HAR GJORT OCH FÖR ALLT NI HAR STÅTT UT MED!

VI ÄR DEN STORA FAMILJEN AV LJUS!

VI ÄR VINGMAKARNA OCH VI ÄR DE STORA PLEJADERNA!

LYCKA TILL, NÄR ER STORA MISSION PÅ JORDEN NU GÅR MOT SITT SLUT!

MICHAEL OCH PLEJADERNA

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...