Meddelande från Plejadernas Råd av Ljus | Januari 2019

 

Meddelande från Plejadernas Råd av Ljus | Januari 2019

Plejadernas Råd av Ljus

 

Välkomna, vi är Plejadernas Råd av Ljus. Vi står bredvid er på livets arenor. Vi finns ovanför ljusets loopar när ni befinner er nere i jordens dal. Vi ser era hoppfulla språng från klipporna då ni försöker flyga, men många gånger landar bredvid det som önskats. Ni har ett frö av hopp och ljus, som aldrig kan fördunklas. Det är på denna plats ni kommer att finna frid.

När er mänsklighet växer sig mer gigantisk i alla dess svagheter och rädslor, kommer ni att börja kasta de större skuggorna av tvivel. Varje osäkerhet, varje rädsla, varje tillstånd av flykt inom er, skapar en mycket lång skugga. Ni när det som är mörkt av era rädslor, och låter er bli ett offer om och om igen, som en tidsloop. Ni växer trögt som osyrat bröd, med varje ord av negativitet från någon annan.

Ni står på tröskeln till molekylärt sönderfall. Ni står på tröskeln som tillkännager att ni inte längre snurrar i ljuset som ni gjort tidigare. Ni snurrar inte längre i sanningen som ni gjort och ni snurrar inte längre i den tro som ni en gång gjorde. När ni står på den här tröskeln, och kastar ut den här mycket långa skuggan av tvivel kommer ni till en punkt av fullständig utplåning. Ni kommer till en punkt av dekompression, likt en ballong som försvinner utom kontroll. Likt en stråle från moderskeppet tillbaka till jorden, står ni mellan här och där. Ni är inte här och ni är inte där. Ni svävar mitt emellan materia och anti-materia. Ni försöker hjärtinnerligt att hålla fast vid de ni upplevde er själva vara, men det är som att krama om ett spöke. Ni kan inte röra det. Ni håller er fast och djupt vid era minnen, då livet var smidigt och enkelt.

Er mänsklighet är förtvivlad för att den känns som den har förlorat kontrollen över farkosten med goda slickepinnar som en gång var livet. Ni känner det som om livet lurar in er i ett hörn, och målar in er i det. En gång trodde ni i hjärta och själ att ni kunde manifestera och skapa det ni önskade. En gång trodde ni så mycket mer, än vad ni gör vid denna tidpunkt. Ni har gett upp, och ljudet av det när sig självt. Ett skott i mörkret är det vi ber er om. Bara sikta och skjut mot rörelsen i själens mörka natt. Ni måste tro med alla era vibrationer, att ingenting kan förstöra det ni vet att ni är.

Ni har tillåtit livets mörka älskarinna att tvinga er till en plats av lydnad. Ni har tillåtit er ägas. Själva molekylerna i ert ljus diskuterar er framtid, och förenar sig med attityderna under hela era dagar. Varje aspekt av er varelse, både positiv och negativ, strömmar som en batteriladdning. Föreställ er att ni lagrar ljus som en solpanel, och ni har en positiv laddning och en negativ. Föreställ er att varje tanke under er 186 000 sekunders-dag, att ni då laddar ert livs soldrivna batteri med negativa eller positiva laddningar.

Ni är på en plats mellan här och där, en låtsasplats, en plats som skulpterar sig själv från er positiva eller negativa laddning, från varje tanke och situation. Tidens energi sveper sig tätt omkring er. Ni har tagit en time-out. Livets vibrationer är en ständigt föränderlig illusion. De verkar riktiga och de verkar verkliga, men de är flyktiga. Er mänsklighet letar efter en väg ut ur nuvarande omständigheter och problem. Vi ber er att gå utanför er själva, och samtidigt stiga in i den mycket djupa avgrunden, in till er ursprungliga ljuscell och se er själva.

Se skönheterna ni är, mästarna ni är, ljusvarelserna ni är. Bara var där ett ögonblick, känn alla som tror på er, känn alla som älskar er, känn alla som är en del av er på alla nivåer av DNA. Ni har aldrig varit övergivna, ni har aldrig övergivits. Vi står intill er och tror på er, även när ni inte tror på er själva. Ni är vid toppen av ljuset. Det som händer med er återspeglas i er värld. Istället för att drunkna i andras sorger, så måste ni vara förenade med oss på alla nivåer av ert ljus, och med alla aspekter av det som stöder ert ljus. Ni är så älskade, bortom tid och rum. Ni har blivit väl förberedda för den här tiden och den här platsen, och ni kommer att bli räddarna genom de goda kvaliteterna från era övertygelser, och så är det. Vi är Plejadernas Råd av Ljus.

– Alla ögon riktas nu mot rymden; Övervakningen i den inre och den yttre rymden kommer att kryptera alla interpretationer. Felaktig kommunikation kommer inte att kunna skickas av någon.

– Tiden kommer att försvinna av sig självt på flera platser, som kommer att tvingas gå tillbaka till grunden. Vissa starka länder, kommer att byta ledare.

– Det som finns under ytan i världshaven kommer till ytan.

– Anslutningar som finns på, under och över marken, såsom Antika reliker grävs upp och aktiverar nya linjer med ansluten kraft.

– Nya mineraler och atomstrukturer har hittats djupt i rymden.

– Dimensionella portaler har blivit märkbara eftersom vissa setts förflytta sig från en punkt till en annan, utan begränsningar. Det finns många som kallas ”vandrare av tiden” som ofta dansar sig genom tid och rum. Var och en lämnar ett spår av tidsutvidgning. Dessa tidslinjer påverkar all tid och rum.

– Oändligt små strukturer från andra platser i solsystemet, ger nya krypteringar av molekylär separation. Detta används ofta för att transportera nya arter, eller flytta en befintlig art till nya tidslinjer.

– Dimensionella sprickor skapar förändrade realiteter utan varning. När detta händer och ni omedelbart befinner er i en annan tidslinje, grips inte av panik, ta ett steg tillbaka och observera. Vanligtvis kommer dessa i korta i spann. Det är bäst att alltid agera som om ni vet vad ni gör i varje dimension, eftersom ni är zippade genom tiden. Dessa 5D-upplevelser kommer att fortsätta ske.

– Försvinnanden kommer att bli en vardaglig förekomst. Tidförskjutningar är verkliga och måste erkännas. Dimensionella pulsationer kan enkelt skiftas med en liten molekyl till vänster eller höger, om det upplevda hologrammet.

– Var uppmärksam på det som får håret att resa sig och skinnet att knottra sig, för det är själva jordens kött som svarar på en ovanlig händelse.

– Dessa nya dimensionella flöden är avsiktligt störande och expansiva.

 

THE QUANTUM AWAKENING

A Website, a Global Electronic Newsletter,

A Thought, A Way of Life, and a ‘Sanctuary of Truth ‘

January 2019

Issue #241

This NEWSLETTER is Electronically sent out ‘FREE’ but you must Subscribe to receive it.

Please go to www.thequantumawakening.com and sign up for newsletter or click on link at bottom of this newsletter. To unsubscribe scroll to bottom of this newsletter and click ‘unsubscribe’

Created, Channeled, Written, Published and copyrighted with Love and dedication to the Light

Feel free to share this information from My heart to Yours

Quantum Newsletters have been lovingly translated into ‘Spanish’ by Suzy Peralta from Argentina for many years.

Thank you dear Lady of Light for all your hard work http://www.manantialcaduceo.com.ar/boletin/despertar_cuantico.htm

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...