KaRa kanaliserad av James McConnell den 7 mars 2021

 

KaRa kanaliserad av James McConnell

den 7 mars 2021

Jag är KaRa. Jag, vilket många av er känner till, är ett sändebud, ett sändebud från Plejaderna till Rådet här på Jorden.

Ja, det finns ett Stort Jordiskt Råd här. Och flera av er, i era multi-dimensionella former, är redan en del av det Jordiska Rådet, eller en del av de Plejadiska råden, eller de Siriska råden, eller de Arkturiska råden, många av de olika råden som ni, i egenskap av era multi-dimensionella själv redan är en del av. En del av er är redan befälhavare över skepp i egenskap av era multi-dimensionella aspekter!

Tänk en stund på det … Ni! Ni är redan Kaptenerna Kirks i det Galaktiska Imperiet, det Planetariska Galaktiska Imperiet! Tänk på det! Nåväl, ni är så mycket mer än de ni tror att ni är! Ja, i er farkost av kött och blod, så är ni och er personlighet den som ni nu är. Men bortom detta, bortom detta uttryck av er själv här på den här planeten, så är ni så mycket mer.

Och vi känner er! Det är varför vi gång på gång har fortsatt med att komma till er, varenda vecka, vi har samlats, fört fram dessa meddelanden till er, tagit dessa förståelser till er. Och ännu viktigare, vi har fört fram dessa hågkomster till er. För allt handlar om att minnas vilka ni är. Allting handlar om att veta att ni är så mycket mer. Ni för fram så mycket mer till planeten, till planetens kollektiva medvetande.

Varje gång ni samlas i gruppmeditationer, så gör ni mycket mer än vad ni just nu möjligen tänker om er själva. Vi kan gång på gång tala om för er hur mycket ni betyder för kollektivet, men tills ni känner, och får dessa hågkomster att komma till er … Kan ni minnas att ni var ombord på ett skepp? Minns ni att ni har varit med i ett av de här råden? Kommer ni ihåg att ni satt med vid borden?

En del av er står i färd med att börja minnas att ni i ert drömtillstånd, inom ert vakna tillstånd, börjar få visioner om alltings sammankoppling. Det kanske inte är exakt där ni sitter vid ett bord, men ni kommer att förstå vibrationen av det. Det är vad det handlar om.

Många gånger hör ni att allting sker genom vibration och medvetande. Och faktiskt, allt är vibration och medvetande. Ni håller alltmer på att förstå hur vibrationen, när ni höjs upp i vibration, att ni faktiskt även höjs upp i medvetande. Och när ni höjs upp i vibration och medvetande, så närmar ni er att kunna stå i kontakt med oss.

Ja, ni står i kontakt med oss just nu, när jag talar med er. Men jag talar mer om ytterligare kontakt. En kontakt som ni alla förbereds för. Många av er vet inte detta. Många av er undrar hur det skulle vara att bli strålade upp ombord på ett skepp. Men tänk en stund på det här: hur skulle det vara om ni strålades upp till ert eget skepp och förenade er med er egen Högre Aspekt av er själva? Hur skulle det vara? Eller ifall ni kunde besöka andra planeter i andra galaxer och i sanning ta er dit ingen annan förut har färdats! Åtminstone ingen annan härifrån den här planeten! Det är Star Trek och era Star Wars – dessa skildringar är faktiskt mer exakta än många vid det här laget tror.

Återigen, så handlar det om att minnas vilka ni är och att komma till förståelsen om att ni är så mycket mer än den farkost som ni för tillfället vistas i.

Förut talade vi om uppstigningen och hur ni är i uppstigningens första våg. Och faktiskt, ni alla befinner er i uppstigningens första våg. Kommer alla direkt att uppstiga samtidigt? Nej. Det är en individuell process, tillika med en kollektiv process. För ni som individer förbereder vägen, inte bara för er själva att uppstiga, utan ni förbereder vägen för andra att uppstiga efter er.

Ni är Vägvisarna, vilket ni många gånger har fått höra. De som banar vägen, förbereder vägen. Alla som är Johannes Döparna vilka är kända för att förbereda vägen för alla som tar på sig Kristusmedvetandet, precis som Yeshua tog på sig Kristusmedvetandet, blev Kristus. Var och en av er befinner er i denna process, ni tar på er Kristusmedvetandet, ni går igenom er uppstigning.

Medan ni befinner er i den första vågen av uppstigningen, så har ni allt som öppnas upp för er, ni ser vyer bortom vad ni kan föreställa er, eller i processen av att öppnas upp för er. Tänk i termer av att gå upp för en brant, en jättestor brant som överblickar en ofantlig vy av landskap, berg och floder.

Ni står på den och ser ner på den. Helt plötsligt tar ni ett språng. Ni hoppar från denna brant. Ni hoppar i tillit. Precis som i er film, er film om Indiana Jones, ’Det sista korståget’. Jag tar nu emot detta från James. Han sänder mig denna film. När han kommer till en avgrund i filmen. En klyfta som han måste ta sig över. Han blickar över den här avgrunden som sträcker sig ner i en djup klyfta och säger: ”Det här är ett hopp av tillit” och för ett ögonblick börjar han bli rädd. Han kan inte hoppa över till andra sidan. Det är omöjligt. Men sedan blir han överväldigad av vissheten, och han kliver ut i avgrunden, ut i luften. Och vad finns under hans fot? En väg. En bro som var osynlig. Men nu, för att han tar språnget av tillit och kliver ut, så står han nu på en bro som leder till andra sidan.

Detta är vad som behövs: Ett språng av tillit, där ni bara kliver ut över en avgrund. Ta ett steg från klippkanten och låt er själv sväva till den andra sidan, till den dimensionella frekvensens andra sida, till den femte dimensionens högre-vibrationsfrekvenser. Detta är naturligtvis en analogi. En analogi som ni står i färd med att få uppleva, många av er.

Kommer ni att vara redo att ta detta språng av tillit? Det är en fråga som ni måste ställa inombords: är ni redo? Om svaret är ja, så befinner ni er verkligen i uppstigningens första våg och är redo att gå vidare.

Jag är KaRa och jag lämnar er nu i frid och kärlek. Och viktigast, förståelsen om en enhet, en enhet i medvetande inom hela existensen.

 

ONE WHO SERVES/En som tjänar (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er. One Who Serves här. Shoshanna är inte här den här gången. Hennes värd JoAnna kan just nu inte delta tillsammans med oss.

Men vi, i egenskap av ’One Who Serves’, är ett kollektiv av vad ni skulle kunna kalla ’Uppstigna Mästare’, fastän vi inte gillar att kalla oss själva ’mästare’. Vi är några som har uppstigit. Vi är några som har behärskat det äldre tre-dimensionella paradigmet och tagit oss bortom det, precis såsom ni alla också befinner er i processen av att göra.

Så när ni har uppstigit, så skulle ni anses vara Uppstigna Mästare. Men vi tror att inte ni heller skulle anse er vara ’mästare’, bara i termerna av att bemästra det gamla paradigmets illusion om den tredje dimensionen.

Okej, vi är redo för era frågor ifall ni har några.

Gäst: Jag har en fråga, One Who Serves.

OWS: Ja?

Gäst: Låt mig se om jag kan uttrycka detta väl … Jag undrar hur mycket vi behöver ha medkänsla för alla som är i rädsla och vill att vi ska uppföra oss såsom de gör. Låt mig förklara: Jag har varit bästa vän med en nära vän i 40 års tid. Vi har alltid stått varandra super-nära. Men under de senaste nio månaderna alltsedan COVID, så har hon liksom svalt allting utan att ifrågasätta och hon är i rädsla. Hon är programmerad av massmedia. Hon bor inte längre här. Hon flyttade till Georgia, men flyger tillbaka denna helg, för de sålde sitt hus och hon vill att jag denna helg ska komma upp och hämta min kajak som jag har däruppe. Hon talade om för mig att jag måste bära mask i hennes hus. Jag är inte för masker, men jag vill vara medkännande. Jag tänker att min fråga är: Hur långt behöver vi kompromissa våra andliga övertygelser för att mildra någon annans rädsla. Jag behöver lite hjälp med detta.

OWS: Vi förstår ditt dilemma och till dig skulle vi vilja säga att du måste vara sann mot dig själv. Precis som den andra behöver vara sann mot sig själv och där hon just nu befinner sig, så behöver du vara sann mot dig själv. Om det är något som du kan hantera, säger vi här, och att vara medkännande med henne, så ja, då skulle du kunna vara det. Men vi vill föreslå för dig, återigen som vi säger, var sann mot dig själv och kapitulera inte. Du kan, om det är något som är så viktigt att du måste bära mask inne i huset, så gå då inte in i huset. Det är ett sätt på vilket du skulle kunna jobba med detta.

Nåväl, det är emellertid olika för alla. Vi vet att denna som vi talar igenom, James: Det är vad han skulle göra. Han skulle inte kapitulera, precis som han har berättat för er alla att han inte skulle göra, och inte kommer att göra. Och vi vet att det finns många i Ljusarbetar-Gemenskapen som också känner detsamma.

Det allra viktigaste här är emellertid att vara sann mot dig själv. Såra inte någon annan. Vad som kallas ’den gyllene regeln’ här, gäller alltid, att göra för andra, vilket ni känner till hela den saken här.

Så den är viktigt för er att följa. Men var sanna mot er själva, vadhelst det kan röra sig om. Och ifall ni inte kan det, så kanske ni märker att det inte är en så stor sak som ni gör av den just nu. Ni kanske märker att hon eller någon annan som går igenom samma sak, att de säger okej, då måste ni vara den ni är, precis som jag är den jag är. Okej? Besvarar detta din fråga?

Gäst: Ja, det gör det. Jag ville bara få er återkoppling. Eftersom jag inte är en som bär mask, så känns det som att jag bara inte skulle gå in i huset och bara säga: ’Jag kan inte bära mask, jag vill inte bära en mask’. Jag stannar bara utanför. Jag vill säkerställa att jag inte äventyrar mitt Högre Själv genom att kapitulera och bära en mask om jag går in i huset för fem minuter. Låter det vettigt?

OWS: Ja. Men det är upp till dig. Du skulle säkerligen kunna träna på din sociala distansering om du vill och stanna utanför, och hon kan stanna kvar inomhus och ni kan prata genom dörren eller fönstret, eller vad det nu kan vara. Det spelar ingen roll här. Bara var sann mot dig själv.

Gäst: Okej. Tack så väldigt mycket.

OWS: Ja. Har vi andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga. Hej.

OWS: Ja?

Gäst: Jag skulle vilja få en bra definition på ’dimensioner’. För jag hade ett samtal med en ung dam och jag försökte förklara vad dimensioner var och jag gjorde inget bra jobb, för hon sade: ”Jag kan bara inte förstå, jag fattar inte vad du säger.” Så kanske ni kunde hjälpa mig med verbala ord, för att beskriva vad ’dimensioner’ är.

OWS: Först av allt, tänk inte i termer av att ’dimension’ är en plats. Det är en felbeteckning här. Tänk inte att det är en annan plats att bege sig till.

Det är helt enkelt en annan vibration – en högre vibration eller en lägre vibration, beroende på i vilken riktning man färdas. I ditt fall, naturligtvis, så rör du dig till högre-dimensionella frekvenser, en högre vibration.

Så du kan vara i en högre vibration och därför en högre dimension och vara precis där i samma utrymme som någon annan är, där i den tredje dimensionen och upptar samma utrymme samtidigt, förstår du? Men i olika frekvenser. Så det handlar om en frekvensförändring. Okej?

Gäst: Ja. Och det handlar om energi, eller hur?

OWS: Mer än energi. Det handlar om vibrationsfrekvensen.

Gäst: Hmmm. Okej.

OWS: Det här är varför de av er som lägger märke till glimtarna som vi under en tid har talat om, och ni ser vad ni kallar ’att dimensionerna sipprar igenom’, där ni kan vara i den tredje dimensionen och också se dessa bilder som sker i de högre dimensionerna; i det här fallet den femte dimensionen. Eller det kan också vara den fjärde dimensionen. Förstår du?

Gäst: Ja. Jag tror att jag förstår. Det är svårt för mig.

OWS: Det är svårt för att du kommer från ditt tredje-dimensionella illusoriska medvetande och den programmering som är förknippad med det här.

Gäst: Okej.

OWS: Du måste släppa taget om det.

Gäst: Ok, det köper jag.

OWS: Expandera. Expandera. Okej?

Gäst: All right. Tack.

OWS: Ja. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, One Who Serves. Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Är det möjligt för er att tala om chem-trails? Är de från de mörka styrkorna eller är de från Ljuset? För mig, när jag ser på dem, så känns de positiva. De känns som från Ljusstyrkorna. Men ibland är de lägre, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag ser dem till och med nattetid. Kan ni tala om det?

OWS: Det är en kombination här. Och chem-trails, som du säger, kommer från de mörka styrkorna. De försöker göra flera saker.

En av de saker de försöker göra är att blockera solen, blockera solens strålar. Nu kanske ni säger: ”Varför skulle de vilja göra det?” De gör det för de känner till uppstigningen. De känner till att Ljusenergin kommer från solen och hur den höjer vibrationen här på planeten. Och de gör allt de kan för att hålla vibrationsfrekvenserna lägre.

Ni förstår, de har känt till vibrationsfrekvensen och medvetandet i flera tusen och tusentals, kanske till och med miljontals år här. Och de har gjort allt de kan för att skjuta upp Sol-Blixten, Den Stora Förändringen. Eventet. De känner till det. De har gjort vad de kan för att skjuta upp det.

Vad ni nu upplever är också kontakten med de som hör till Galaktikerna som hjälper till med att dämpa effekterna hos dessa kemiska spår och att förändra de här kemikalierna och dessa slags saker, till positiva kemiska interaktioner här. Okej? Förstår du det här?

Gäst: Ja. Så när vi fokuserar på att sända kärlek till dessa spår, som att föreställa oss att se sprider ut villkorslös kärlek till mänskligheten, skulle det neutralisera deras syfte?

OWS: Ja. Väldigt mycket så. Mycket likt vad Galaktikerna också gör. De använder sig av sin teknologi för att göra det, men ni kan använda er medkänsla, er kärlek, ert kärleksljus från ert hjärtcentrum, ni kan förmå lindra effekten av detta. Och gör det, så som du säger här, en positiv inverkan på världen. Ja.

Gäst: Häftigt. Tack så väldigt mycket. Namaste.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en. Kan ni höra mig?

OWS: Ja vi hör dig.

Gäst: Bra. Kan ni berätta för mig mer om obeliskerna som dyker upp runtom i världen. Jag har sett några videofilmer om dem. Jag har läst om dem. Jag undrar ifall de är knutna till vår uppstigning och/eller den nära förestående blixten som är på väg?

OWS: De är med all säkerhet, som du säger, knutna till detta. De är en process av detta, en process i uppstigningen. Och de kommer att alltmer föras in i bilden, kan man säga, när de kopplas ihop med Kristusmedvetandets rutnät runt planeten och därmed även sammankopplas till hela planetens kollektiva medvetande.

Men deras tid har inte ännu kommit. Det befinner sig i en process. Det är en del av förberedelsen, ska vi säga här, som äger rum.

Nu, som en förståelse om detta, kom ihåg, de som är här i detta samtal, de av er som genljuder med dessa ord även i efterhand, kommer ni ihåg filmerna ’2001 Space Odyssey’ och sedan ’2010 Space Odyssey?’ Och där fanns den där svarta obelisken i bägge filmerna. Denna svarta obelisk, fastän den var bara en, så skildrades Den Stora Förändringen som skedde i den andra filmen, när den andra solen dök upp för alla över hela planeten. Det här är en indikation på vad som håller på att äga rum här.

Gäst: Är Galaktikerna de som placerar dessa obelisker på Jorden?

OWS: Vi kan inte ge denna insikt direkt just nu, men det finns de som har detta som en del av sitt projekt, ja.

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Finns det övriga frågor här?

Gäst: Ja, Kära Du. Hej! Jag har lyssnat till I AM Discourses, och lagt det till mitt liv.

Ett av föredragen berättar om liksom att hålla sig undan astrologi och numerologi och mediala fenomen, att det inte är gynnsamt och verkar ge en indikation på att det är mörkt. Intressant nog, så läser personen som läser det, alltid om astrologi. Så jag vet att min syster har mediala upplevelser. Hon har det inte så mycket längre, för hon gillar dem inte riktigt, men hon har haft dem. Och en nära vän till familjen var ett kraftfullt medium, reste runt, också en mycket Gudscentrerad person.

Så jag vill bara höra varför St.Germain skulle lägga en negativ tvist på dessa frågor. Kan ni ge oss mer information om detta?

OWS: Det kan vi. Vi måste emellertid få dig att förstå att de av medierna som du berättar om tenderar att operera från sitt tredje chakra. De går på vissa sätt ut genom tredje chakrat, medan vi som arbetar för att hjälpa er att förstå att gå ut genom ert sjätte chakra – genom ert tredje öga. Ert tredje öga är portöppningen till multi-dimensionella världar och till att kunna föreställa er så mycket mer bortom det fysiska in till de meta-fysiska världarna.

Så allt det här är, ska vi säga, inte av ondo, så som ni kanske förstår det, eller ens från de mörka styrkorna. För dem som är dessa mediala och som jobbar genom sitt tredje chakra, så kan vissa av dem skydda sig själva. Och de öppnar inte upp sig för dessa andra entiteter, ska vi säga, som kan, inte i termer av att ta över deras kroppar, vi ska inte gå i den riktningen, men de kan påverka. Det kan förekomma en påverkan från dessa mörkare krafter, förstår du? Det är varför vi föreslår, och fortsätter ta er igenom tredje ögat, snarare än det tredje chakrat? Förstår du detta?

Gäst: Ja. Därtill, men astrologi och numerologi, är dessa något som vi behöver se upp för på något vis?

OWS: Bara om det tar er i en annan riktning, om det tar er till de mörka styrkorna.

Med andra ord, allting kan användas för Ljuset eller mörkret. Dessa är verktyg och de kan brukas på ettdera sättet. Precis som er svarta magi och er vita magi, förstår du? Era goda häxor och era onda häxor. Förstår du det här?

Gäst: Ja, det låter vettigt. Jättebra.

OWS: Mycket bra. Finns det ytterligare frågor här, innan vi släpper kanalen?

Gäst: Kan jag ställa en snabb fråga?

OWS: Ja.

Gäst: Jag vet inte om ni kan svara på detta, men skulle Blixten kunna äga rum före tillkännagivandena eller efter tillkännagivandena, eller beror det på?

OWS: Det är en känsla om tidsfråga nu, vilket vi inte ser över just nu i ert liv. Vi ber er att kliva ut ur tanken på tidsramen och programmerandet av tiden. För det är en fälla och den kommer att hålla er kvar i den tredje-dimensionella illusionen.

Ni måste släppa taget om detta och bara låta saker och ting vara, och vara i ögonblicket. Finn glädjen i varje stund, oberoende av vad det är ni gör. Hitta glädjen i det ögonblicket. Och ju mer ni gör det, desto mer kommer ni att märka att ni själva höjer er upp till dessa högre-vibrations-frekvenser i den högre fjärde och den femte dimensionen, och stannar där länge och längre. För ni kommer slutligen att inse och förstå vad det innebär att vara i världen men inte av världen, okej?

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Ja. Vi vet att det finns en fråga per e-mejl och vi är redo för denna e-mejlfråga.

Gäst: Tack, One Who Serves. Frågan är: ”Reste Donald Trump faktiskt till Schweiz för att underteckna några dokument? Och vilket var det vekliga eller fullständiga syftet bakom denna resa?”

OWS: Innan vi fullt ut besvarar denna fråga, så behöver vi hjälpa er att förstå att det är så mycket som sker i bakgrunden. Så mycket att ni inte förmår se det med era fysiska ögon. Nu med ert tredje öga, det är en annan historia. Och många av er är medvetna, ni använder er urskiljning när ni hör saker och ting eller läser saker om vad som genljuder med er och detta är väldigt viktigt. Det är vad urskiljning handlar om. Det som genljuder som sanning. Så ifall ni hör från olika som stiger fram med intel, eller olika andra kanaliseringskällor som för fram information till er, så är det allt det här är – det är information. Och sedan finns det också en del desinformation som med avsikt har placerats där.

Nu, med denna förståelse, så finns den här, er President Trump, som fortfarande i väldigt hög grad är i kontroll. Vi kommer att komma rakt ut och säga det. Det är inte så som illusionen visar er – illusionen om att livet pågår som normalt. Det finns inget ’liv som pågår som normalt’ här – det är inte alls så.

Det finns flera uttryck som sker bakom kulisserna. Många saker som är en del av illusionen och många saker som är bortom illusionen, vilka ni kommer att börja höra om och vi vet mer fullt ut vad som äger rum.

Och nu, med denna förståelse, ja, den här reste dit och befinner sig i processen av att sammanföra världen här. Och det befinner sig i processen av att äga rum, återigen bakom kulisserna, bortom illusionen. Ni måste se bortom illusionen. Bortom illusionen i vilken de som hör till de mörka fortsättningsvis försöker hålla er kvar.

De vill att ni ska stanna kvar i denna illusion, för de befinner sig i illusionen och de kan inte lämna den. Ni förstår, ni kan lämna den. De kan det inte. För de är inte av denna högre vibration, det kommer de inte heller att välja vara. Nu skulle detta kunna förändras. De skulle kunna kapitulera och förändras och vilja komma in till Ljuset. Och de skulle vara mer än välkomna att komma in till Ljuset. Men det verkar inte vara så att de kommer att vara villiga att göra det.

Så därför fortsätter de med illusionen. Ni måste se bortom illusionen. Och det är så många saker som sker bortom illusionen just nu. Okej? Vi hoppas att det besvarade frågan här.

Som ett direkt syfte för detta, så kan vi inte ge det just nu. Men en del av er har hört om det här, och ni känner redan till svaret på detta, vad som sker här. Bara tänk i termer av ’världsförändring’ här. Okej?

Här är vi klara för tillfället. Och vi vill bara säga er, som vi berättade för en annan tidigare, var sanna mot er själva. Kapitulera inte. Ge inte upp. Känn er rätt att leva. Känn till er rätt att välja. Känn till er rätt att välja vadhelst det är som kommer in i er kropp, eller vadhelst det är som ni behöver göra för att leva ert liv så som ni vet hur ni ska leva det. Var sanna mot er själva.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserat av James McConnell.

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...