James McConnell, 22 mars

En Som Tjänar

22 mars, 2015

Kanal: James McConnell

 

Hälsningar på er. Som vanligt är det trevligt att vara med er på det här sättet igen. Vi ber er att se inom er nu och känna efter hur ni mår. Bara i största allmänhet, hur mår ni? Folk säger ”fint”, en del säger ”det är lugnt”, något annat? ”Huvudvärk”, ”allmänt”, något annat? ”Lugn”, ”trygg”, mycket bra, mycket bra. Dock har ingen här sagt det som åtminstone denna James på många sätt känt sig som den sista tiden och det är något modfälld eller förvirrad tidvis. För är det inte som om detta är en fortlöpande berättelse om och om igen där samma saker hörs igen och igen. Ändå verkar det som om inget händer som ni uppfattar här på er tredimensionella nivå. Är inte detta vad några känner här? (ja, ja). Om ni ser inom er och ställer er frågan ”vad känner jag?” är det inte lite missmod? (Ja, ja). Ja, om ni är ärliga och detta är vad hela denna sak gäller. Det hela som ni går igenom är ärlighet, att få fram sanningen, eller hur? Sanningen har hållits ifrån er så länge, och ja, det är en del av illusionen som ni är i, men den hålls ifrån er på många sätt.

Men nu är ni på väg mot sanningen och sanningen börjar helt säkert från ert inre. Och då ni finner sanningen inom er börjar ni också uppleva dessa aspekter som finns utanför er. Och då börjar ni fundera och se på saker som händer utanför er själv och inser att det inte är er sanning. Det är inte den sanning ni är i resonans med. Förstår ni vad vi säger här? (Ja, ja). Ja, sanningen gör er fria och det är helt säkert rätt och den ska och gör det också nu. Men sanningen kommer som små droppar här och där som ni ser, inte som den tsunami ni eller i alla fall många väntat sig, men den kommer ändå. Den är här på många sätt. Allt ni behöver göra är att öppna upp ert inre öga, då ser ni sanningen stirra er rakt i ansiktet. För den finns här, den kommer fram på många sätt såsom i er diskussion tidigare. Den uppenbaras på många olika sätt. Men många letar efter kaskaden av vatten, där vatten är anden, som kommer över dem, sköljer över dem, tar över dem. På detta sätt kommer det inte att hända, inte vid denna tid. Det betyder inte att det inte kan bli så, det betyder inte att ni inte en morgon kan vakna och tänka att det är väl vilken dag som helst men då känner ni flodvågen, ni känner anden komma över er, mycket likt det som hände lärjungarna när anden föll över dem och de kände sig smorda av denne. Detta kommer många att uppleva. Men till dess, håll humöret uppe och vet att allt är som det ska vara i detta nu. Och i det här ögonblicket är all sanning uppenbarad för de som har ögon att se med och öron att höra med. Har ni nu frågor till En Som Tjänar och till Ashira som står bredvid?

Fråga: Jag har en fråga om, kanske jag förstod fel, men jag har svårt för tanken att känna sig modfälld. Jag känner mig sällan modfälld och när jag gör det tittar jag tillbaka på varför jag känner så. Och det mynnar alltid i två saker: att jag trodde mig kunna styra något och att jag var bunden till något. Så jag skulle vilja att ni talade om detta därför att, för mig, när vi väl låter saker vara och tror på att vi är skapare och att vi har en väg att gå så behöver vi inte styra allting. Och vi behöver inte tro att saker måste vara på ett visst sätt för att bli lyckliga, då skingras missmodet, försvinner faktiskt. Så jag skulle vilja att ni talade om att det missmodet kanske är att resultat av att vara styrande eller bunden, ser ni det så eller är det något ni annars kan kommentera?

(En Som Tjänar): Ja, det du säger har är precis det vi sagt under en tid nu. Har vi inte sagt ”följ flödet” och låt strömmen föra dig dit den vill. Och när ni gör så kan det inte finnas några bindningar för hur skulle ni kunna följa strömmen om ni var bundna till flodstranden, förstår ni? Ni kan inte gå och följa flödet, ni måste släppa taget. Släpp taget och låt anden i Gudskällan inom er leda er som den vill. Och ja, det här är vad vi sagt men vi har också ”öronen på spänn” när vi går igenom dem vi arbetar igenom. Och vi känner att det finns ett missmod, det finns en känsla av ”varför tar det så lång tid?” och ”när är det över?” och såna saker. Vi säger många gånger till er att vara i nuet, var i glädje, finn glädje i varje ögonblick. Så du har alldeles rätt, Joanna, i det du säger här men förstå att du är en aspekt av ditt Högre Själv och alla andra är också aspekter av sina Högre Själv. De är tidvis bara inte riktigt så anslutna som de skulle vilja. Så när de känner denna dåliga anslutning så att säga så finns det gamla sättet att kliva tillbaka till, de gamla idéerna och känslorna av missmod och känslorna av ”inget händer snabbt nog” och allt sådant. Och då de fortsätter att ha dessa känslor så finns dessa bindningar och vi har sagt det många gånger och Sugat Gu Ra Ru har sagt ”släpp alla bindningar”. Men är det inte lättare sagt än gjort? Försök, försök att släppa alla era bindningar, bara säg en dag ”alla mina bindningar är borta” och ni kommer att höra ert ego skratta i bakgrunden sägandes ”nej, det är de inte…vi är fortfarande här”, förstår ni?

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...