KaRa och OWS via James McConnell, 16 juni 2019

KaRa och OWS via James McConnell

16 juni 2019

KaRa

Jag är KaRa. Jag kommer för att vara med er nu i denna tid, i dessa stunder. Detta är stunderna ni har arbetat mot, väntat på, i mycket lång tid.

Jag vill nu att ni ska tänka på ett snötäckt berg. Se det med ert sinnes öga. Ett högt berg täckt med snö. Något händer som orsakar en störning på det berget. På grund av störningen börjar snön falla. Den börjar få kraft, skapande en lavin, rullar, rör sig nedför berget, tar med sig allt i sin väg, och får mer och mer styrka då den fortsätter nedför berget.

Tänk på det här som en lavin av sanning som är på väg att gå igång, en störning jag använde som liknelse. Nivån på sanningen som kommer fram, som kommer att få allt detta i rörelse, kommer att vara den störning som skapar denna lavin av sanning. Jag kan inte berätta för er vad det gäller just nu. Vet bara att den kommer.

Den kommer att föra fram sanningen till så många som befunnit sig i mörkret. Den kommer att föra fram fler och fler människor till ett mer upplyst medvetandetillstånd. Därför att sanningen måste komma fram. Sanningen kommer att komma ut. Den kan inte stoppas. Sanningens lavin kan inte stoppas. Det är inte möjligt. Och då denna sanning kommer ut, kommer ni att erkänna den för vad den är. Ni kommer att känna igen den som den störning som skapar lavinen, eller, som den första dominobrickan som faller, som en annan liknelse som använts förut.

Många av er har väntat på den dominobrickan, undrande när det skulle ske. Jag säger er nu, som emissarie i de Plejadiska flottorna, och allas er syster, mina bröder och systrar, jag säger er att väntan nästan är över. Tillsamman med att dessa sanningar kommer ut, som Ashtar sade förra veckan, har andra källor också börjat dela, att fler och fler observationer kommer att göras runtom planeten då avslöjandet av vår närvaro förs fram till er. Som det tidigare sagts, det är inte troligt att det är era regeringar som avslöjar detta.

Det är ni, människorna på planeten, som kommer att göra avslöjandet. Och de av er, Ljuskrigarna, de som förbereder och som förberett, som inte bara förankrat ljuset utan också delar ljuset varhelst ni kan, ni är de som står i tur för kontakt med oss.

Mycket av detta har naturligtvis funnits i era kontrakt innan ni kom hit.

Så det är inte som att ni säger ”välj mig, välj mig”, och räcker upp er hand, så det är inte av den anledningen vi kommer att kontakta er. Det sker när ni är redo. Ni har höjt era vibrationer tillräckligt mycket så att vi tryggt kan träffa er, inte bara för vår egen vibration, utan för att inte överväldiga er.

Ni måste förstå att högre vibrationer som kommer i närheten av låga vibrationer kan kortsluta det centrala nervsystemet. Det är orsaken till att vi, de av oss som vakat över denna planet i så lång tid, ännu inte tagit kontakt, full kontakt. Ja, med vissa här och där. Men det finns många saker som det tittas på, som beaktas, innan dessa kontakter kan ske.

Denna grupp, och många andra grupper runtom planeten, förbereds på detta sätt så att ni kommer att kunna ha kontakt med oss, så att era vibrationer kommer att vara tillräckligt höga för att kunna möta vår vibration.

För kom ihåg, allt handlar om vibration och medvetande. Det är vad ni alltid måste hålla i minnet. Allting är vibration och medvetande.

Fortsätt att höja er vibration närhelst ni kan, på alla sätt ni kan, och håll kvar den höjda vibrationen så länge ni kan. Och innan ni vet ordet av, kommer inte bara alla dessa sanningar att avslöjas, utan ni kommer till fullo att befinna er i processen av er egen uppstigning, vilket kommer att inkludera kontakt med dem som är redo att ha kontakt med er.

Jag är KaRa, och jag lämnar er nu i frid och kärlek, och i förståelse om att ni är den, och den.

ONE WHO SERVES (EN SOM TJÄNAR)

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum; hum, hum. Hälsningar till er!

One Who Serves här för att ta er till de nästa stegen. För det är vad allt det här handlar om, att fortsätta ta er med, ”att fortsätta visa er dörren”, som James sade tidigare, och från filmen, ”Matrix”.

Vi kan visa er dörren men det är ni som måste gå genom den. Det är viktigt. Vi har visat er dörren. Ni har visat andra dörren. Men det är upp till varje individ att vara redo att gå genom den. Det är viktigt. Ni kan inte få alla, göra så att alla kan gå genom den om de inte är redo. Men ni kan öppna den för alla. Kom ihåg det.

Har ni några frågor här, till One Who Serves?

Den här gången har vi inte Shoshanna med oss, men vi ska gå genom det ändå. Några frågor?

Jag vet att det måste finnas en eller två frågor om det meddelande KaRa har framfört här. Några frågor?

Gäst: Ja, One Who Serves. Det gäller inte KaRa, men förra veckan hade vi ett samtal, och vi tänkte det skulle vara en bra fråga till er. För jag har fått veta av min tvillingflamma angående Yeshua, att det faktiskt fanns ett broderskap som hjälpte Yeshua att leva det livet genom att gå in i hans kropp och ta över vissa delar av den, vilket på något sätt gav honom vila, eller något, och min tvillingflamma, som jag förstår det, var en del av det broderskapet. Så vi undrar om det är sant, och vi undrar om det hände vid slutet av hans liv, och också om hur ofta det sker?

OWS: Vi frågar om ni förstår termen ”överlysning”?

Gäst: Lite grann

OWS: Det är vad som sker i sådana fall. Överlysning. Sådana som Sananda överlyser Yeshua. Andra överlyser Yeshua vid olika tillfällen. Det är vad som hände. Det var inte bara Yeshua – han var en man, det måste ni förstå, en man som vilken som helst. Men han hade speciell kunskap, kan vi säga här. Han kom in med mycket av den, men sedan lärde han sig också, precis som vilken pojke eller flicka som helst skulle lära sig hemligheterna, mysterierna. Det är vad han gjorde. Och då han hade förmåga att göra det, kunde han få kontakt med dem på högre vibrationer vid den tiden. Och dessa kunde komma in och överlysa honom. Precis som ni hör om vissa, som St. Germain, som överlyser presidenten i detta land, Donald Trump. Det är också vad som sker ibland. Förstår ni? Så det hände verkligen då, precis som det händer nu.

Gäst: Underbart. Tack.

OWS: Ja. Några andra frågor?

Gäst: Jag har en fråga. Det är en mycket fånig fråga, en mycket generande fråga. För jag somnade återigen under meditationen och missade KaRa. Kan någon berätta för mig vad hon talade om?

OWS: Det vi kan berätta för dig är att mycket är på gång. Vad KaRa talade om är att en lavin av sanning är på väg. Det var huvuddelen av det. Och det kommer att föra fram så mycket som övervägts, funderats på, allt sådant, delar av era så kallade konspirationsteorier som kommer att mer och mer bli känt som fakta. Och det är del av denna sanningslavin som bryter fram. Många saker som hållits i skuggorna så länge kommer att delas, de kommer att föras fram. Det gäller också de olika teknologier som gömts undan från mänskligheten i skuggorna. De kommer upp i ljuset. Allt detta handlar om att komma tillbaka till ljuset, att föra ljuset till planeten här. Och en del av ljuset är att sanningen blir känd. Detta är mycket av vad hon talade om. Du kan säkert lyssna eller läsa utskriften senare.

Gäst: Åh, jag ska. Det var bara så spännande att höra det, och sedan vaknade jag när du gjorde ”om mani …” och missade det. Tack.

En snabb fråga till. Jag har hört saker om stora energiflöden eller ökningar under nästa vecka eller så. Finns det någon kunskap kring det?

OWS: Det har inte sagts, men ja, men det kommer verkligen energivågor som sammanfaller, kan vi säga, med tidsramen här vid ert Sommarsolstånd. Det är vad som är del av detta, dessa energivågor som kommer. Olika källor har talat om dem en tid nu. Och dessa energier kommer att ta sig och ta sig och bli starkare och starkare därför att mänskligheten håller på att vakna upp. Det är vad ni måste veta. Tänk inte i termer av hur många på planeten som är sovande, utan hur många som har vaknat upp.

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Några fler frågor?

Gäst: Jag har en snabb fråga om KaRa när hon sa allt detta. Min snabba fråga är, ni vet, jag vill inte tvivla på någon som skickar meddelanden, men vi har hört så många meddelanden förut om att sanningen kommer ut till folket och allt annat, och än så länge sprider vi ljuset, men allt de sagt ska hända har ännu inte hänt. Så min fråga är, hur kan det vara så att det denna gång ska hända på riktigt?

OWS: Därför att ni, såväl som andra, fortsätter att vara förskansade i 3D-matrisen. Detta är vad denna diskussion här idag handlar om. Vi gav förslaget till James att han skulle ta upp detta. Det är viktigt för er att gå utöver, att röra er bortom 3D-matrisen. Det är den programmering som hållit er tillbaka. Om ni fortsätter att vara kvar i 3D-matrisen kommer ni att hålla den igång. Så ni alla måste sluta tänka i termer av när dessa saker kommer, utan tänka att de kommer. Ni måste förstå, ni måste tro att de kommer, att sanningen kommer ut. Och vi har sagt många gånger förut att vid någon punkt kommer allt detta att visas er, det kommer att bli verkligt som ni förstår det.

Ni behöver bara vara tålmodiga, vara neutrala – det är mycket viktigt här, att vara neutral. Var centrerade, och var i stormens öga och låt allting snurra runt er, låt stormen snurra runt er, men var centrerade i ögat. Och var vid en punkt där allt är fridfullt och lugnt, och bli inte känslomässigt involverade i det som kommer fram. Och det kommer.

Gäst: Jag håller med, och tack. Bara information om det. Tack. Uppskattar det. Kärlek och Ljus till er. Tack.

OWS: Ja. Några andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga, One Who Serves. Bara för att förtydliga vad KaRa och du sagt, om detta är vad ni talar om. Det jag ser är att mitt språk och min sanning har förändrats dramatiskt från var jag var för flera år sedan, och det bara är. Och jag vet att dessa saker är sanningen. Så denna lavin som är på väg, jag kan se den manifesteras runtom mig, och jag kan se den manifesteras inom 3D också, deras högre sanning. Jag kan se sanningen komma ut mer och mer och mer överallt omkring oss genom media, genom filmer. Bara i människors frekvens kan jag se att sanningen kommer nedför sluttningen. Det är ett vetande, jag bara vet. Det är vad det är, och är det vad ni säger, att vi ska vara det, och det som kommer att vara avslöjandet är att fler och fler av oss blir sanningen och att vi lever den sanningen. Är det vad ni säger?

OWS: Det är korrekt. Ni, Ljusarbetarna, Krigarna, är alla viktiga, mycket viktiga i att få igång hela den här processen. Utan er skulle de som befunnit sig i skuggorna inte komma ut i ljuset. Men de kommer ut i ljuset, och allt som de hållit tillbaka kommer också ut i ljuset.

Så det är mycket viktigt för dem i grupper som denna att föra fram det ljuset. Inte bara förankra ljuset, som vi sagt, utan dela ljuset så mycket som möjligt. Att dela kunskapen för att föra allt detta framåt.

Därför att om ni inte gör det, återigen, kommer de att bli kvar i skuggorna, programmeringen skulle fortsätta, och det skulle dröja tusentals år, som ni förstår tiden, innan uppstigningen kunde ske.

Men allt det har förändrats som ett resultat av att ni, de som kommit till denna planet, kommit till denna utveckling, kommit för att få dessa förändringar att hända. Ni är System-Brytarna. Så det är dags att bryta systemet vidöppet. Okej?

Gäst: Ja. Och jag har bara en till fråga angående att tro är att se. Nå, det är så här: Då att tro är att se, så jag tror er när ni sa till oss förra veckan att titta upp mot himlen. Igår kväll satt jag ute och tittade upp mot himlen, och jag såg två skepp flyga förbi mycket snabbt som om de var på väg någonstans. De två som satt med mig såg inte skeppen, men jag såg utan tvivel dessa två skepp passera. Så, att se är att tro lika mycket som att tro är att se. Är det för att jag har en viss frekvens som jag kunde se skeppen? Eller är skeppen synliga för alla på 3D-planet?

OWS: Ni har hört ordspråket många gånger ”för dem med ögon att se med och öron att höra med”, det är vad som händer här. Fler kommer dock att öppna sina ögon, alltså deras tredje öga, som ni har, och kommer att kunna se mer och mer, och det var Ashtar som sa det förra veckan.

Det är viktigt för er att börja öppna det tredje ögat. Det är orsaken till att vi i flera av Framstegen hittills har arbetat med att ni ska göra precis det: öppna upp ert tredje öga, arbeta med det.

För det blir mer och mer viktigt att skapa förståelsen att ni har ögonen att se med, och att sakerna däruppe kommer att börja avslöja sig mer och mer. De finns där, fler människor behöver bara se dem. Okej?

Gäst: Så ni säger att jag såg genom mitt tredje öga när jag såg skeppen?

OWS: Det är korrekt.

Gäst: För det verkade som om jag bara tittade genom mina ögon.

OWS: Det gjorde du. Ditt tredje öga skapar dock bilden som går bortom dina fysiska ögon. Förstår du? Du ser med dina fysiska ögon men, med ditt tredje öga öppet, ser du bortom vad den ”normala” (vi tycker inte om den termen, men den måste finnas där), genomsnittliga eller normala skulle kunna se eftersom de inte har det tredje ögat öppet. Förstår du? Så de skulle inte kunna uppfatta att det fanns där. Förstår du?

Idéen att du tittade upp i det ögonblicket, det är så du fick veta att du är redo som vi sagt, åter, förberedd och redo att kunna få dessa upplevelser mer och mer.

Gäst: Den andra saken jag utelämnade var att jag bokstavligen hade för avsikt att se skeppen. Ni vet, jag sade ”jag avser att se skeppen”. Och sedan var de där. Är det också del av det?

OWS: Är inte det ”att tro är att se”?

Gäst: Tja, jag antar att det är ett annat sätt att säga det på, eller hur?

OWS: Ja, naturligtvis.

Gäst: Tack, One Who Serves. Mycket kärlek och ljus till dig.

OWS: Ja. Fler frågor?

Gäst: One Who Serves.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har mycket upplevelser av skepp på himlen, nästan varje natt, alltid. Men jag kallar fram dem. Och i min bön när jag gör min åkallan, nämnde jag häromnatten att jag inte sett de Andromedanska skeppen alls, utom en gång, och sa ”skulle älska att se er igen” på ett skämtsamt sätt då jag bekräftade dem.

Och ta mig sjutton, jag gick ut och spanade av himlen igen, och där kom ett skepp långt, långt, långt upp, vilket är där jag såg dem förra gången, långt, långt upp. Det blinkade åt mig. Jag sa, Åh ja! Och började försöka följa det, fick det på video faktiskt, två blinkningar på min video, och jag förlorade det ur sikte, för att titta i telefonen och himlen samtidigt är nästan omöjligt.

Men här är min fråga: De är definitivt intonade på oss, och hör våra tankar, och svarar oss. Har jag rätt?

OWS: Absolut. Detta är idéen om telepati och hur de kan kommunicera, speciellt med sina egna, antydan, antydan. Så de har förmåga att kommunicera med dem som är redo för det, sedan kan de bli mer synliga och verkliga för dem som observerar dem.

Gäst: Tack.

En annan gäst: Bra fråga. De har blinkat åt mig också och svarat på mina tankar. Jag säger, ”OK, ge mig en liten blinkning så jag vet att ni är där”. Och jag får en blinkning här och där på himlen. Betyder det att mitt tredje öga är öppet, eller blinkar de åt mig i 3D?

OWS: Vi skulle säga en kombination av båda, men det är inte 3D som du säger det. Det är en högre vibration. Ni måste vara i en högre vibration för att kunna se dem.

Gäst: Ok. Ja, för de verkar konversera på något sätt (skratt). Tack.

OWS: Ja. Några andra frågor nu, innan vi släpper kanalen?

Då är vi redo att göra så, att släppa kanalen. Men först ber vi er att verkligen beakta allt ni fått er till dels angående inte bara förankring av ljuset, utan om att vara ljuset och dela ljuset. Det är mycket viktigt här.

Eftersom ni alla gått upp på scenen nu, som en grupp, säger vi, gått upp på scenen där det är viktigt för er att inte bara känna till vägen, utan det är dags att gå fram på vägen, som det sas i filmen ”Matrix”.

Gå fram på vägen, människor. Okej? Shanti. Var i frid. Var ett.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...