KaRa via James McConnell, 26 april 2020

KaRa via James McConnell

26 april 2020

Jag är KaRa. Jag kommer i denna tid, denna betydelsefulla tid, som ni befinner er i nu. Men det är verkligen inte en tillfällighet att ni är här. Det är ingen slump att ni är här. Det är en del av det större uttrycket för planen.

Ni har hört ”lita på planen”. Men det är så långt bortom planen det ni upplever nu här på Jorden. ”Planen” är den universella planen. Och ni har också hört att inget kan stoppa det som är på väg.

För just nu, i denna stund, har ni hört det finns en operation som pågår över hela planeten – ”Operation Frihet för Jorden”. Och det är precis vad som händer. Ni blir befriade. Ni, som det kollektiva medvetandet på denna planet, blir befriade från allt som hållit er tillbaka så länge. Allt som har hållit människans medvetande, som hållit er i programmeringen, som hållit er fast i den tredje-dimensionella illusionen i så lång tid, i så många livstider. Men allt det kommer nu till sitt slut.

För ”Operation Frihet för Jorden” har spritt sig över hela planeten. Den finns inte bara här i det här landet, utan det är världen som blir befriad. Mycket av det pågår fortfarande till synes bakom kulisserna. Men om ni letar kan ni hitta sanningar som avslöjas här och där, lite grann i taget. Och detta lite grann i taget, det som sipprar ut kommer att bli en flod av information, en flod av sanning som går bortom era vildaste fantasier om vad som förevarit och som fortfarande sker. Därför att många av er har vaknat upp. Men ni, inte ens ni, har vaknat upp till det enorma i hela denna operation som pågår över planeten och vad den kräver för insats.

Ni har på ett sätt två grupper här: En som får veta sanningen av er President, av President Trump, och andra ledare runt världen som ger allmänheten så mycket som den kan hantera just nu. Men sedan finns det operationen som leds av Alliansen, genom Alliansens talesperson Q, den som ni känner till, den och de som ni känner som Q. Dessa kommer nu fram och delar till dem som är redo för det. Till dem som når upp till ljuset och dem som är redo för sanningen.

Många har sagt att ni inte kan hantera sanningen. Men det kan ni. Ni kan alla hantera sanningen. Och den måste föras fram. Den måste avslöjas. Allt måste komma fram genom avslöjande. Avslöjande av alla oss som flitigt arbetar med er här på planeten. Vi är precis här med Alliansen. Och precis där med er alla, som är ”marktrupper”, alla ni som gör allt ni kan, om det så är på fronten och visar världen eller bakom kulisserna i era meditationer, era personliga meditationer. Men helt visst, när ni går samman som en grupp, som en stor grupp, miljontals, och går samman i en meditation för det kollektiva medvetandet för hela mänskligheten här på planeten, då för ni fram så mycket förändringar och så många skiften av medvetandet här.

För ljuset håller på att vinna. Ljuset har redan vunnit och det kan inte stoppas nu. Uppstigningen kommer att fortsätta. Uppstigningen pågår precis nu. Ni är i klorna på uppstigningen. Ni är i själva uppstigningsprocessen just nu.

Har ni alla stigit upp? Nej, det har ni inte, därför att ni måste matcha Gaias vibration för att kunna göra det. Ni måste matcha hennes vibration och allt liv på planeten måste matcha den vibrationen. För hon kommer inte att hålla kvar den lägre vibrationen så mycket längre. Och, för att stiga upp med henne, måste ni höja er vibration på alla sätt ni kan, som ni känner till.

Använd alla de verktyg ni fått, om det så är kristaller eller bara att vara ute i naturen och hitta skönheten, se skönheten, se allt liv omkring er där ni sitter vid en bäck och ni vet att medvetandet finns överallt omkring er och inom er, och ni rör vattnet och känner detta medvetande. Ni kan alla göra det precis nu. Ni behöver inte vänta tills efter att ni stigit upp.

Ni kan känna medvetandet överallt omkring er. För det finns överallt omkring er och inom er. Hela detta universums Källa finns inom varje varelse här på planeten, om den så är mänsklig, eller utomjordisk, eller djur, växt eller ett mineral. Allt finns i det medvetandet. Allt är en del av ett, och allt är ett inom alltet. Så låt detta fortsätta röra sig genom er i själva det ögonblick ni hittar medvetandet som kan få er ur denna programmering och gå bortom den.

Ni har förut hört ”förlåt, glöm, gå vidare”. Och det är ett så underbart uttryck. En sådan underbar affirmation att använda var och varannan dag. För ni måste förlåta. Ni måste förlåta alla allting som någonsin gjorts mot er. Och ni måste glömma. Ni måste glömma all förgången smärta, förgångna födslovåndor. Ni måste släppa allt det. Det kommer inte att bli eller vara en del av er i det nya högre vibrationella uttrycket. Det kan det inte vara. Så ni måste förlåta, ni måste glömma och ni måste vara redo att gå vidare och vara i stunden.

Och då ni är i stunden skapar ni den mycket perfekta framtiden ni letar efter. Men inte bara som er själva, utan som ett kollektiv, som ett kollektivt medvetande som kommer samman. Ni skapar den Nya Gyllene Tidsåldern i varje ögonblick. Varje tanke gör det. Och om ni kommer ihåg det, om ni medvetet blir medvetna om det i varje ögonblick, då kommer Gaias Nya Gyllene Tidsålder vara över er innan ni vet ordet av, innan ni kan tro på det.

Den är här nu. Och den behöver bara föras till uttryck. Men den måste föras till uttryck som ett kollektiv. Och det är vad ni, allihop, Ljusarbetarna och Ljuskrigarna, arbetar mot: att föra Ljuset in i det kollektiva medvetandet. Ni har förankrat det så länge nu. Nu är det dags att släppa ankaret och sprida Ljuset varhelst ni kan, så mycket som ni kan. Men gör det bara för dem som är redo. Och då ni gör det, och då de blir redo för det, då kommer allt liv, hela det kollektiva medvetandet, allt liv här på planeten att stiga tillsammans med det.

Ni har så mycket att se fram emot i denna stund. Så mycket att se fram emot bortom de till synes svårigheter som kommer fram nu. Och vi säger ”till synes”. Jag säger ”till synes”, därför att det är precis vad det är. Det är negativt bara om ni tillåter det vara det. Men det är också mycket positivt om ni tillåter det också. För ja, det finns de som dör. Men har de inte dött i många, många livstider? Många av era älskade i många av era livstider har dött. Ni har själva dött många gånger. Det här är bara ytterligare en gång som ni varit samman. Och allt är del av det större uttrycket av helheten. Och om ni ser på det på det sättet, om ni känner på det på det sättet, då kommer ni att tillåta detta uttryck, detta virala uttryck, att gå sin gilla gång, och går sin gilla gång, det gör det. Även nu, i den stund jag talar, går det redan sin gilla gång. Så nu är det dags att bryta sig loss från de bojor som hållit tillbaka er så länge. Bryt er loss och bli fria.

Jag är KaRa. Och allt detta som sker nu, återigen, sker av en orsak och är del av den större planen. Så låt er själva nu veta att ni är en del av denna större plan.

Må Frid och Kärlek vara med er alla.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...