Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 6 maj, 2022

6 maj 2022. Mike Quinsey.

Oroligheterna fortsätter på Moder Jord utan direkta tecken på vart allt är på väg, men själva karaktären av förändringarna är menade att föra er till en väg som ger er den slutliga freden på Jorden som ni så innerligt önskar. Det finns faktorer som ni inte är medvetna om nu, men s om kommer att bereda vägen för större förändringar vilka snabbar upp er övergång till den Nya Tiden. Vi har ofta nämnt detta för det är en stor del av allas framtid. Det har alltid funnits en plan som styrs av de högre Ljusstyrkorna, och det kommer att säkra att framsteg görs på lämpligt sätt.

Tänk på att er framtid är att komma på er väg mot Uppstigning, och förutsatt att ni håller siktet på den, finns det ingen anledning till varför ni inte skulle bli framgångsrika. Det har alltid varit en del av planen att utveckla er andliga tillväxt som en del i era förberedelser. Det är ett vanligt stadie i framsteg som använts många gånger om. Att lyckas följa Ljusets Väg kommer att tillförsäkra er Uppstigning, lämnande de lägre vibrationerna som har tjänat sitt syfte.

Det är ert öde att återvända till Ljuset, varifrån ni kom, men det är inte slutet på resan utan bara början. Det sätter igång friheten att välja och andligt avancemang. Det är ett stort ansvar men gjort för att ge er de erfarenheter ni behöver för att lyckas, så att ni aldrig behöver återvända till de lägre energierna igen om ni inte vill. Detta avancemang kommer av era lyckade ansträngningar att övervinna inflytandet från de lägre dimensionerna, vilka har gjort sitt bästa, eller bättre sagt, sitt elakaste för att fördröja er evolution. De har varit beroende av att mänskligheten försett dem med de lägre energier som är deras livskraft. Men så är inte längre fallet då många själar har gått framåt genom självkontroll och lämnat de lägre vibrationerna.

Vi hör att ni undrar hur ni kan lyfta era vibrationer när de lägre finns omkring er, så vi råder er att följa en positiv väg. Det betyder att man håller fokus på sina mål och inte blir distraherad av vad som pågår omkring sig. Om ni blir inblandad i negativa händelser så lämna helt enkelt situationen så snart ni kan. Om ni inte kan det av orsaker bortom er kontroll , så håll er lugna vid sidan om. Placera en gyllene ring omkring er för att få skydd och gå ifrån situation så snart ni kan.

Era Vägledare kommer hur som helst att övervaka er upplevelse och, så långt som riktlinjerna tillåter, hjälpa er att agera rätt. Sådana erfarenheter blir färre med tiden, förutsatt att ni fortsätter att lyfta era vibrationer. Gamla vanor sitter hårt och det kan ta tid att nå tillräcklig självkontroll. Det är som allt i livet, om ni inte lyckas direkt, så försök igen. Ni har ett ordspråk som ni säkert känner till som säger att övning ger färdighet och det är verkligen sant. Ni har ett gyllene tillfälle att lämna de lägre vibrationerna en gång för alla, så ta var på det.

I verkligheten är ni alla mycket erfarna själar och ni har mycket att se tillbaka på som stärker er beslutsamhet att övervinna vilka problem som än korsar er väg. Ni har så mycket erfarenhet så ni vet undermedvetet att ni har styrkan och förmågan att övervinna vad ni än konfronteras med. Ni har kommit så långt genom många många liv och ni bör vara väl rustade för att hantera vilka problem som ni än står inför. Var positiva och säkra på er egen förmåga att hantera och rensa ut vad som än står i vägen på väg mot Uppstigning.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...