Klarspråk om Uppstigningen via Suzanne Lie 27 november

Oneness7sig

Klarspråk om Uppstigningen

via Suzanne Lie

27 november, 2015

Klarspråk om Uppstigningen och att Släppa taget om illusionen av ifrågasättande

När jag sluter mina ögon, varseblir jag mig själv på randen till . . . i början av . . .

Jag känner bortom smärtan, krigen, ilskan, våldet, lögnerna och illusionen. Jag känner för Ljuset och Kärleken för Mitt Hem. Åh, Mitt Hem känns så underbart. Det här har varit en lång utflykt igenom många livstider på stackars älskade Gaia, som för länge sedan togs över av de mörka, vilka i ett har fortsatt att regera.

Men nu kan de mörka inte längre regera, fastän de alltmer och mer försöker göra det, för var dag som går. De försöker få åtminstone en skrämmande händelse att nå fram till nyheterna så ofta som möjligt. Terror, rädsla, lidande, död. . . Varför?

För att vi håller på att ge oss av och de vet det. De som lever i mörkret, de som skapar i mörkret, de vet att vi håller på att ge oss av. Deras byte är på väg bort. Vi håller på att stiga bortom den osynliga linjen som de inte ens kan se.

De vet, åtminstone en del av dem vet, att vi sänder ut denna känsla av någon slags kärlek som de inte ens kan börja föreställa sig och en färg på en eld som de aldrig hört talas om.

Men några vet, de unga vet, barnen vet, de som nyligen har blivit indoktrinerade minns. De som håller på att vakna upp accepterar den Villkorslösa Kärleken och de använder den Violetta Flamman. Därför avbyter de sin programmering.

Nu kan även de korsa linjen. Alla kan korsa linjen. Utmaningen är inte att korsa den osynliga linjen. Utmaningen är att varsebli att den överhuvudtaget finns där, för vi kan bara varsebli en verklighet som genljuder med frekvensen i vårt medvetande.

Så vi kan endast varsebli tröskeln till de femte-dimensionella verkligheterna när vårt medvetande genljuder med tröskeln till:

Att förflytta sig bortom den tredje dimensionens illusioner. . .

Till det ständigt närvarande multi-dimensionella Ljuset.

Kännande Villkorslöshet Kärlek.

Och transmuteringen och den Violetta Flammans glans.

Det finns där för alla. Det är gratis för alla. Allt ni behöver göra för att medvetet varsebli denna tröskel är att utvidga ert medvetande till den frekvens där ni kan varsebli den.

När ni väl kan varsebli denna tröskel är det ert val huruvida ni är redo att stiga över den eller inte. . .

Ni kan leva strax innanför tröskeln för att ni inte känner er redo.

Ni kan tveka på tröskeln så att ni snabbt kan förflytta er in till de högre frekvenserna för att sedan hoppa tillbaka till det som är bekant för er.

Eller ni kan stanna kvar längre och längre inom den frekvensen.

När ni stannar längre och längre inom den frekvensen börjar ert sinne förändras. Er kropp börjar förändras. Ni börjar transmutera till er Ljuskropp och till ert multi-dimensionella sinne.

Hur känns den upplevelsen?

Vi vet inte, eller hur? Vi har aldrig förr gjort det på det här sättet.

Ja, de flesta av oss som kan varsebli linjen på tröskeln har levt åtminstone ett liv, om inte flera liv, där vi medvetet vandrade över mot de högre världarna. Kanske vi till och med fick uppleva de högre rikena i fjärde-dimensionella Nirvana.

Och några av oss minns mer och mer, dag för dag, vårt sanna liv i den femte dimensionen och bortom den. Det minnet är så underbart för när vi väl minns, så har vi någonting att återvända till. Därför är det inte skrämmande att korsa linjen, att korsa tröskeln.

Till dem som inte minns, önskar jag säga att övergången, även om vi ”i vår fantasi” korsar över tröskeln, känns som att stiga över en osynlig linje in i en okänd verklighet.

Denna okända verklighet känns underbar, men vi vet ingenting om den. Kanske våra känslor har fel. Våra tredje-dimensionella känslor har mycket ofta fel. Kanske denna känsla bara är ett nytt trick som utförts av mörkret? Vi har lärt oss – lita inte på någon och något.

Så de av oss som på något sätt har återfått och/eller har stannat kvar i ständig kontakt med vårt eget Multi-dimensionella JAG, så är det vår glädje att ens vara nära linjen, tröskeln. Men vi minns att vi var frivilliga att finna dem som tvekar på kanten och bara behöver lite information, lite trygghet, en hjälpande hand av Kärlek. De behöver bara lite hjälp. Det behövs att vi säger till dem:

”Kolla, så här är det på andra sidan om linjen. Var inte rädda, låt oss nu berätta vår historia om livet i den Femte dimensionen”

Sedan försöker vi tala om för dem hur det känns att leva i fullständig Villkorslös Kärlek. Villkorslös Acceptans och Villkorslös Förlåtelse. Förlåtelse är ett så nytt koncept för den tredje/fjärde-dimensionella världen.

Det är i den Villkorslösa Kärleken för oss själva och den Villkorslösa Acceptansen av oss själva som vi fann modet att acceptera dessa utmaningar. Och det är den Villkorslösa Förlåtelsen av oss själva – för allt som vi misslyckades med, där vi bröt ihop, kände ilska eller när vi förlorade allt hopp – som ger oss mod att fortsätta.

Mer och mer kan vi förlåta oss själva villkorslöst, och acceptera oss själva villkorslöst för att vi byter riken. Därför minns vi, varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund och med varje andetag hur vi ska Älska Villkorslöst och Acceptera och Förlåta vårt jag.

Det är för att vi börjar minnas de femte-dimensionella dragen av villkorslös kärlek, förlåtelse och acceptans som vårt medvetande börjar utvidga sig till den femte dimensionen. När vårt medvetande utvidgar sig, börjar våra varseblivningar utvidga sig och vi kan börja se det fladdrande Ljuset från något som vi vet att inte är av den tredje dimensionen.

Vi börjar varsebli något som vi vet befinner sig bortom det som vi upplever i våra drömmar. Det är något som påminner oss om vårt Hem, om de varelser som vi var, och de platser där vi levde innan vi tog denna tredje-dimensionella form.

Vi minns också att tillåta oss själva att sitta med dessa minnen och bara vara inom dessa minnen. Många av oss har haft myriader inkarnationer på tredje-dimensionella Gaia och det finns mängder av fysiska trauman som vi behöver släppa taget om och glömma.

Vi kan glömma för att vi minns och vi kan släppa taget för att vi vet.

När vi hittar modet att lita på våra JAG, att lita på vår inre vision, att lita på våra inre röster, att lita på våra drömmar och att lita på vår längtan, kan det som så många av oss har hållit hemligt inom oss själva äntligen delas med andra. Förut (alltså innan vi kunde varsebli linjen, varsebli tröskeln), kändes det inte tryggt för oss att dela med oss av det.

Faktiskt var det så att vi visste att det inte var tryggt och vi såg att många fick lida för att de talade sin sanning. Å andra sidan fanns det – finns det – många som delade med sig och inte behövde lida, eller som delade med sig trots konsekvenserna.

Vi sänder dem alla villkorslös kärlek eftersom det ger oss villkorslöst mod att VARSEBLI vårt JAG, att dela med oss av vårt JAG och att VARA vårt JAG i det dagliga livet.

När fler och fler av oss tar det språnget

Tillbaka till vårt Multi-dimensionella JAG

Och delar vårt sanna JAG med andra

Så kan vi

GÖRA UPPSTIGNINGEN NORMAL

Välsignelser! Var goda och hjälp oss att ’göra Uppstigningen normal’ för DEN ÄR DET.

Då kan vi släppa taget om våra illusioner av ifrågasättande

och börja leva vår Sanning!

 

Straight Talk on Ascension #2 and Releasing the Illusion of Questioning

Free Meditation Download (Straight Talk on Ascension # 2 ~ MP3)

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...