Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan – 13 december 2019

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 13 december 2019
från Caroline Oceana Ryan

Den här veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementarerna, de Äldste av Fae, Änglaskarorna och Ärkeänglarna, tillsammans kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära! Vi är mycket glada över att få denna tid att tala med er i dag.
Under de senaste veckorna har ni säkerligen sett en kraftigare tillströmning av högfrekvent ljus än vad er planet har erfarit under tusentals år.

Efter att ha tillbringat årtusenden i ett blekt dimljus, som ofta innebar en sorts skuggexistens, har ni nu blivit uppförda på en ny och högre plattform, där era egna frekvenser stiger för varje minut.
Kan detta vara lite skrämmande för människan, särskilt för ego-sinnet och det undermedvetna?
Jodå, som vi förklarade på Abundance Group Call för några nätter sedan.
Det är ytterst märkligt, och inte alltid välkommet, när det påverkar ego och det undermedvetna.

Ditt ego tjänar dig genom att upprätthålla en känsla av stadig, jämn kurs och status quo som norm.
Ditt undermedvetna tjänar dig genom att tyst hålla fast vid de oläkta och okända aspekterna av ditt psyke som skulle bli för skriande smärtsamma att möta hela tiden – men de kommer i allt högre grad att behöva din uppmärksamhet, eftersom de ropar på att läkas.

Låt oss anta att ni har känt er förda ur kurs under de senaste veckorna, kanske till och med under merparten av det senaste året.
Ni har känt att livet ställer krav på er som ni inte alltid var beredda att möta eller rätta till.

Eller så har du upplevt inre förändringar och utmaningar som satte ditt liv i ett perspektiv av insikt, ”Jag har skapat detta. Det här var mitt val, att uppleva allt detta – även de hemska delarna.”
Vi skulle säga att ni inte valde smärtan så mycket som den visdom som den gav upphov till, därav känslan av orättvisa ibland, att er resa har varit så krävande i utbyte mot kunskap om livet på Jorden, liksom självkunskap och självförståelse.

Och möjligheten att uppnå höga ljusnivåer inom dessa områden av mänsklig kamp.
Det är förståeligt att du känner att livet ibland har varit för hårt, för underligt, för främmande för din sinnlighet och din förståelse för hur livet borde vara, för att känna att det var i närheten av att vara värt att leva.

Ni har, de flesta av er, haft stunder där ni tänkte: ”Jag valde ett underligt och otrevligt ställe! Varför skulle jag göra detta mot mig själv?” Eller starkare ord i den riktningen.
Och det finns goda skäl till det.

Vi har många gånger nämnt att den tredje dimensionen inte är ert naturliga hem – det är nästan ingens naturliga hem, så liten är den procentandel människor som föredrar denna låga vibrationsnivå.

Ändå kunde man inte avråda er från att resa hit en sista gång, för att hjälpa er att läka det som ni har lidit på denna och andra planeter som har getts till ett lågt vibrerande liv.
Ni kom delvis för att läka det som ni redan hade lidit, och delvis för att hjälpa till att förankra i Jorden en form av ljus som inte setts på Lady Gaia på årtusenden – inte varit tillåten, och ibland inte ens möjligt.

Ändå har ni nu tillåtit det!
Du har återvunnit ditt bemästrande av en tillräckligt hög nivå där du återskapar en hel värld – och vem skulle ha trott, när du kom in som ett litet barn, att du en dag skulle hävda att du skulle ha den sortens kraftfulla förmåga, som om du vore född till den?

Och ändå…det var du.
Och så säger vi bara, att under den här säsongen, då lyktorna på träd och hem ger upp ett glödsken som påminner om högre varelser och högre verkligheter…
Där musiken försöker både upplysa om och förespråka lyckoglädje…
Där barn är övertygade om den sanna universella magin…

Att någonstans mitt i känslan av obehag med 12-12-12-portalaktiveringarna och utströmningen av Ljusenergi från Stora Centralsolen, som har integrerat ditt jorde-själv med en mycket större dos än vanligt av själsnärvaro – någonstans där inne, ge dig själv ett ögonblick av vetskap om att du aldrig har kommit så långt tidigare, under dessa förhållanden.

Och att hela er resa fram till nu inte har varit förgäves, trots era värsta dagars slutsatser.

Att det i stället har varit en stadig framåtskridande rörelse som har stöttat miljarder människor, djur, träd och växter – en hel planet, och i förlängningen en galax och ett Universum.
Vi är hårt pressade att kunna tänka på ett större jobb!
Förutom att ni kommer att påminna oss om att det är ett lika stort (och viktigt) arbete att kärleksfullt uppfostra ett barn, att ta hand om djur kärleksfullt, att stödja vänner eller familjemedlemmar på deras väg på ett sätt som ger styrka och uppmuntran, och det skulle ni ha rätt i.

Ändå förstå, i den kristallinska perfektionen hos var och en av dessa tankar, känslor och handlingar, ni bara producerar en mikrokosm av den skönhet ni skapar på universell skala.
För detta, och för allt ni erbjuder till så många, tackar vi er, med hjärtan fulla av Kärlek och Uppskattning för allt ni är.

Namaste, kära enare! Vi är med er, för alltid.

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

https://sananda.website/the-collective-of-guides-via-caroline-oceana-ryan-december-13th-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...