Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 24 januari 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

24 januari 2020

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Denna veckas vägledning från Uppstigna Mästare, Galaktiker, Jordelementaler, Älvors Äldre, Änglalegioner och Ärleänglar, kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada att få denna tid att tala med er idag.

Många lider nu – av ekonomiska svårigheter, miljömässiga skiften och katastrofer, kulturella eller sociala trender, väpnade konflikter, sjukdom eller stressen från utveckling, familjefrågor, gammalt trauma som kommer upp för att healas.

Mer än vi kan nämna här.

Så vår skrivare har bett oss ta upp det inre tryck som så många upplever nu, och vilket stöd som finns tillgängligt, som kan vem som helst kan kalla på om de så vill.

Och vi skulle säga, till att börja med, vänligen var medvetna om att ni inte kom hit ensamma.

Ni är hela tiden, speciellt när ni kallar på dem, stöttade av er själsfamilj och tvillingflamma, som förstår er resa intimt, som inte är chockerade eller dömande om något av den, som står redo, villiga och vill hjälpa på alla sätt de kan.

Ni har på samma sätt ett vackert team av Angeliska väktare, andeguider, och högre själv vilkas hela anledning till förbindelsen med denna Jord ( i motsats till att vara helt upptagen med andra sfärer) ät ert livs upplevelser, ert välbefinnande, ert mentala/känslomässiga tillstånd, era framsteg som Ljusvarelser i en Jordisk kropp.

Om ni bara visste hur kraftfullt älskade ni är, skulle ni sluta döma omständigheterna i ert liv som otillräckliga, eller inte Glädjefyllda, eller inte acceptabla.

Ni skulle istället tålmodigt vänta på den vackra gåva som ligger bakom varje ögonblick, varje interaktion, varje omständighet, utan att fordra att den omedelbart visar sig, eller på något uppenbart sätt.

Ni skulle faktiskt gå genom er dag troende och vetande att i varje ögonblick skulle någon vacker osynlig Ljusvarelse ni kallat på arbeta på att öppna ert kronchakra, eller heala en fysisk sjukdom eller ert hjärtas utrymme –

Allt för att försäkra er om att ni inte bara tas om hand av Universums finaste healers (även om form och storlek på några av dem skulle förvåna er lite), utan att ert högre själv har kallat in och sanktionerat den healingen.

Och de dagar då ni kände att inte tillräckligt med pengar, eller visdom, eller fysisk healing, eller nära och kära flödade in i ert liv på perfekt sätt, då skulle ni sitta stilla med den känslan och låta den icke healade aspekten av ert psyke komma inför er, avslöjande sig själv kanske i symbolisk form, innan ni förstod att symbolism finns överallt i ert liv.

Att om brunnen verkar vara torr i något område av er erfarenhet ( eller ert land, eller världen), beror det på att energiflödet där är för överbelastat och blockerat för att kunna hjälpa er med Överflöd av vad det nu är ni känner fattas.

Eller därför att ni missat lärdomen i de dolda välsignelser som finns i vad som verkar vara en katastrof, en brist, en sjukdom eller ett misstag.

Kan ni sitta och Tillåta, vänner, när ert liv kallar er att göra det?

Kan ni stilla egot tillräckligt länge så det slutar värdera er, eller förstöra er dag och hur ni känner för livet?

Kan ni, om ni måste, hitta något sätt att skifta fokus från något obekvämt till något som skänker er Glädje, eller åtminstone lockar fram ett ögonblick av leende –

Och därmed ger ert högre själv det andrum det behöver för att visa er en högre vy av situationen?

Kan ni vila eller meditera eller bara koncentrera er på er andning i hela 60 sekunder, eller (i enskildhet) slå lite på meridianpunkterna, för att flytta er värdering av ”jag har inte de inre resurserna att hantera detta” till ”jag går genom detta med behag, lugn och Fridfullhet.”

”Jag slår vad om att ni kan” är vad en kär Ljusbringare som talade till barn i en lång TV-serie brukade säga, och vi satsar på att ni också kan.

Vi satsar på att ni är kapabla till att gå upp på den vibrationella skalan från förtvivlan eller raseri, eller sorg eller rädsla, till en plats av neutralitet, där ni betraktar en sak utan att uttala dömande såsom, ”jag kan inte tro att detta är sant – det känns som om Universum har övergivit mig”, eller ”oavsett vad jag gör, den här frågan sitter bara fast”.

Då skulle vi säga, Sluta trycka på. Vila en stund i lugn och stillhet.

Det är inte så att vi inte förstår dilemmat av att vara Ljusbringare i denna tid, men ändå ha ett tufft liv vissa dagar, eller många dagar.

Människor frågar ofta vår skrivare, ”Hur kan det vara att jag är en andligt medveten, medkännande person, och så finns det människor därute som inte kan skilja sin själ från sin sko, som har det mycket bra ekonomiskt (eller som inte har några hälsoproblem, eller har en fantastisk partner etc.), medan jag sitter här i sörjan?

Och vi skulle säga att de två sakerna inte hänger ihop.

Om ni skulle ha en grön skjorta på er en dag, och såg att er vän hade en orange på sig, då skulle ni inte kräva att få veta varför denna inte hade grönt på sig som ni.

Ni skulle unna denne att ha sin egen smak och sina egna preferenser, och att vad han/hon bär inte har något med er att göra.

På samma sätt – alla har sin egen väg, sina egna upplevelser, och avgörande, sin egen vibration.

Er vän som ännu inte har vaknat upp, kommer inte att ha samma djup i upplevelsen på vissa områden, precis som ni inte kommer att lida som dem på andra områden.

Det är välkänt att många som har en högre dimensionell syn på livet får utmaningar som de tycker är irriterande och svåra att acceptera, som om de skulle stå över alla svårigheter – och borde komma genom dem med lätthet därför att, tja, ”jag förstår mer om hur Universum fungerar än de som inte är vakna bland oss”.

Ändå är det roande när de tänker över det.

Ni kom inte hit för att bevittna mindre, eller lära er mindre, eller hantera mindre, på grund av den utvecklingsnivå ni uppnått!

20-åringen frågar inte varför förskolebarnet har det så lätt, med att rita och lästimme, medan den äldre eleven kämpar med arbetsdagen eller gymnasiematten.

Det är förstått att alla lär sig på den nivå de är redo för, utom ett fåtal mycket snabbt lärande personer, kan man säga.

Så ni skrev in i ert livs karta vissa områden av livet som inte skulle vara lätta för er – teman faktiskt – därför att ni var nyfikna på hur ni skulle hantera de omständigheterna.

Nyfikna på att få veta vilket nytt Ljus ni kunde förankra i dessa frågor, och hur ni skulle använda det för att erhålla större visdom och kunskap om själen på er Uppstigningsresa.

Vi kan faktiskt säga till er, ”Ni har det inte lätt just nu, för de nuvarande energierna som kommer till Jorden river upp olösta trauman från detta och andra liv.

Och eftersom ni förankrar Ljus på platser och situationer där det finns ett stort motstånd mot ert Ljus.”

Och ni svarar förståeligt nog, ”Ni förstår inte frågan! Jag råkar älska Överflöd (eller god hälsa, eller familjeliv, eller tillfredsställande arbete) – det är skrivet i min ande som en del av vad jag gläds åt, ändå gäckar det mig!

Vilken andlig poäng missar jag här? För mitt liv fungerar inte utåt som jag skulle vilja.”

Och vi skulle säga, ”Inget är fel. Du upplever helt enkelt den negativa sidan av det du önskar.

Det är vägen till att älska något (eller någon), även om detta inte dykt upp i ert liv ännu.

Det är en färdighet ni har i de högre sfärerna, och nu förankrar ni den i ert Jordeliv.

Ni har fått uppleva att någon tycker om eller godkänner er, så länge ni är på gott humör.

I den stund ni hamnar tufft till och känner er sorgsna eller upprörda över livet, uttrycker de sin besvikelse.

Ni kommer att erkänna detta som en högst villkorlig form av Kärlek, som egentligen inte är Kärlek, utan en fråga om socialt godkännande eller egots preferens.

Vad som än händer så är det fortfarande ni som bestämmer, kära ni, för ni kan välja hur ni kommer att känna angående en svår situation, person eller stund.

Så snart ni upphör med att döma det ni upplever som dåligt, svårt, eller för mycket att begära, går ni framåt med hopp och skutt.

Vi kan inte beskriva den nivå av bemyndigande som kommer in i era liv i den stund ni släpper er bedrövelse över att saker inte går som ni vill.

I det ögonblicket reser ni er över omständigheten, som en krigare som vänder striden i sin egen favör när det som minst förväntas.

I det ögonblicket reser ni er över era egna känslomässiga mönster, ert sinnes hävdande av etiketter och kategorier.

Ni markerar ett nytt mönster, ett nytt steg och en ny egenskap hos er själva, i att besluta att inget inte bara är fel, utan att Allt är Väl på varje front.

Detta behöver inte vara logiskt för sinnet för att vara kraftfullt effektivt med att hjälpa er i skapandet av det ni önskar – och känna Frid också före det.

”Jag tror inte att jag kan låtsas det,” kanske ni tänker.

Bara håll tanken i ert sinne – bilden, tanken på att inte döma, av att stilla acceptera denna mindre-än-lyckliga situation utan kamp eller motstånd, rädsla eller ängslan.

Föreställ er själva vara OK med det, hellre än att ogilla det och dra slutsatsen att ni misslyckats, eller fråga ”Varför?”

Håll i den bilden av självtillräcklighet – att inte låta framträdanden i det fysiska avgöra ert synsätt – håll i den i 10 sekunder eller mer, och ni kommer att ha vunnit ett stort slag, vänner.

Och vem är detta äldre, visare själv som inte blir skakat av livets besvikelser, skarpa vändningar och tragedier, särskilt länge?

Denna självständiga ande som släpper saker – som lugnt ser Irritation eller Besvikelse flyta bort med strömmen och upplösas lika fort som den kom?

Det är det själv som ni är nu, och det är därför den tyngd ni känner i nu-ögonblicket är så oacceptabelt för er.

Ni kommer att behöva Älska er själva genom denna tid av gamla sårs helande, och ni kommer att behöva låta alla era aspekter – Ängeln, Krigaren, Helaren, Berättaren – låta alla era olika roller som Ljusbringare – resa sig som de måste för att möta alla utmaningar.

Er flexibilitet, er förmåga att möta varje situation på sätt som är i resonans över den situationen, är häpnadsväckande, kära ni.

Ni har visat detta många gånger i många liv, många dimensioner.

Det här är bara en till.

Ni har växt ifrån ego-sinnets rädslor och fallgropar, vilka ni i ökande grad kommer över och släpper för all tid-rymd

Vi bugar för er uthållighet, er vision, era djupt kända önskningar och visioner.

Allt det här – till och med sorgsenheten och isoleringen ni tidvis känner – är vackert och heligt på sitt eget sätt.

Vi betraktar det som en symbol för det liv på Jorden ni kom för att uppleva, för Jordens skull och alla Hennes varelsers.

Kan ni vara större än det som händer mot eller omkring er?

Ja. ”Vi slår vad om att ni kan!”

Namaste, kära ni!

Oavsett vad, ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

You may also like...