Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan. 18 oktober 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

18 oktober 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementaler, Älvors Äldre, Änglalegionerna och Ärkeänglarna, känt som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada att få denna stund att tala med er idag.

Och vi noterar att det sker många förändringar i världen, vilket några av er kan tycka är svårt då ni håller er ajour med nyheterna, medan andra, som inte är så benägna att se på nyheterna, ändå intuitivt känner de obalanser som kan uppträda när en planet skiftar från en vibration till en mycket högre sådan.

Och i USA har ett fint och lysande Ljus, döpt efter profeten Elijah, lämnat planeten efter många års tjänst i USA:s Kongress, och slutfört sin fysiska väg, men förstås inte sin eteriska.

Det sker ett stort firande i de högre sfärerna nu, då denne käre återförenas med sina älskade, inkluderande hans själsfamilj och tvillingflamma.

Dock är det förstås så på jorden, bland dem som kände, eller beundrade och uppskattade denna milda andes utmärkta arbete för mänskliga rättigheter och jämlikhet, att det råder sorg och känslor av förlust.

Ni kan tidvis känna att denna eller någon annan förlust ni kanske upplever nu, även om den är verklig, är lite ironisk på något sätt.

Vi ser en sakta stigande medvetenhet hos Ljusbärare att allt som förefaller vara förlust, egentligen är anden av den närvaron som helt enkelt tar sig en annan form.

Men för de varelser som uppfostrats att tro att det som syns är allt som finns, kan upplevelsen av förlust vara förödande.

Sett ur den synvinkeln, när en älskad person eller träden i en skog eller en djurart försvinner ur synfältet, då är de uppenbarligen förlorade för er. När de faktiskt bara lämnat en plats för att komma till en annan.

Detta kan vara svårt, förstås – ni kan inte se platsen de går mot, så ni känner bara att de är borta, inte att de anländer någon annanstans på sin resa.

Det är därför som, i ökande grad, er förståelse och kunskap om Transformation och Transfiguration är så avgörande nu.

Då så mycket som är bekant i den tredje dimensionen lämnas för en annan plats, kan det tidvis kännas som att för mycket förändring sker för snabbt.

Ni kan uppleva en förhöjd känsla av förlust, eller känna att för mycket skakande saker sker direkt, vilket får er att känna att livet på Jorden är lite för kaotiskt nu.

Det är verkligen, som vi noterat vid tidigare tillfällen, ett kaos på Jorden nu, på grund av återfödelsen av er Skapelse.

Ni är en del av både kaoset och återfödelsen, och vi säger inte det för att ge er skuld för känslorna av kaos, utan för att be er notera de aspekter av ert eget liv som väljer att lämna nu, då ni själva går vidare till andra platser.

För det första släpper ni i ökande grad rädsla, ängslan, stress, oro – känslan att det inte finns något skyddsnät under er.

Ni börjar mer och mer be er själva att sluta stressa upp er över huruvida ni kommer att ha tillräckligt med pengar då ni blir äldre, huruvida er hälsa blir sämre eller bättre, huruvida ni verkligen är älskade av dem omkring er, eller huruvida ni ska hitta någon ny att älska.

Istället rör ni er mot vibrationen av att föredra att söka högre Visdom i områden där ni en gång nöjde er med gällande tanke- och energimönster för den frågan.

Detta är ett kraftfullt genombrottsögonblick för mänskligheten!

Ni återtar också er förmåga att kalibrera och välja er egen vibration, hellre än att automatiskt falla in i det ni dagligen matas med från media, utbildning, kulturella normer eller teknologier som strålar ut lågvibrationella energivågor och tankeöverföringar.

Ni tar mer och mer på er den femte-dimensionella synpunkten att livet inte ska stressas fram, utan observeras med neutralitet och lugn, under sökande efter Visdom om hur ni ska agera eller processa händelserna omkring er.

Det är därför som vi vet att ni, till och med då ni noterar bortgången av fina och lysande personer som denne Kongressman, eller ökade oroligheter i Mellanöstern eller annorstädes, kan släppa behovet av att bara se den negativa sidan av en händelse.

Tänk på att alla har sin egen väg, och att när och om någon person eller grupp av människor går bort, så är det inte ert beslut eller ert ansvar.

Det är upp till dem och deras högre själv, och när de lämnar denna Jord går de in i en icke-fysisk verklighet, vilket nu på många sätt möjliggör för dem att fortsätta med sitt goda på en mycket högre, mer bemyndigande nivå.

Det är inte så mycket en förlust eller drastisk förändring, mer som en typ av fortsättning.

Ni själva arbetar alltid med er själsfamilj, i varje ögonblick – ganska aktivt så i ert sömntillstånd, eteriskt.

Ni är alltid älskade och stöttade av dem, alltid omhändertagna och tillsända bemyndigande energier från er tvillingflamma, ni alla arbetande energetiskt för att lyfta mänsklighetens och Jordens frekvenser.

Det är så att det inte ska vara någon separation mellan den individ ni kallar ”Mig” och det medvetande som är ”Jag” och det vackra och mirakulösa arbetet ni utfört.

Inte heller kan någon fysisk bortgång förminska skönheten i det arbetet – dess långtgående effekter, och dess stora betydelse.

Kan ni tillåta, kära ni, att en av de största saker ni gjort med ert liv, särskilt medan ni fortfarande var unga och ganska sårbara, är att be andra tillåta er att gå er väg, utan att de lägger sig i, dömer eller etiketterar era val?

Och kan ni tillåta att ni måste göra dessa kära, som nu lämnar jordplanet, samma tjänst – att buga djupt för deras bidrag, att tacka dem för det, och att välsigna dem på deras väg, då deras andar fortsätter att välsigna er och alla på Jorden, på en mycket högre nivå?

Vi säger inte att det här är den lättaste resa ni någonsin kommer att göra, inte heller ber vi er ignorera er sorg och sorgsenhet, eller att undertrycka dessa känslor.

Respektera dem som ni måste respektera alla era reaktioner och inre upplevelser.

Och när ni är färdiga, välsigna och släpp också er Jordliga tendens att glömma att den andra platsen alltid finns närvarande, alltid finns där.

Kanske utom synhåll just nu, ändå inväntande er och alla andra, i lysande regnbågsfärger – en dag, för hela Skapelsen att beskåda.

Namaste, kära ni! Vi är med er, i varje ögonblick.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...