Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 19 januari

Teamet

Ett meddelande från era guider via Salena Migeot, 19 januari

Sananda 19 Jan 2016

Käraste,

Var och en av er är exceptionellt älskad av oss. Vi är alltid med er och vi har stor förmåga att hjälpa er i alla era ansträngningar, när ni tillåter oss. Eftersom ni är fri vilja varelser, kan vi bara hjälpa er på ett diskret sätt, om ni åkallar oss och ber om vår hjälp. Vårt stöd är frivilligt och det finns inga omständigheter där vi inte skulle kunna hjälpa er med att undvika det som verkligen inte är i ert högsta goda eller det högsta goda för andra berörda. Det är fullständigt klart för oss att ni alla går framåt på ett sådant sätt att ni kommer att göra snabba framsteg i er individuella och kollektiva expansion.

Allt som verkar vara annat än kärlek är en förvrängning av den sanna verkligheten. Vi ber er att inse att de tragiska händelser som sker inte skulle vara lika tragiska om inte miljontals människor fokuserade sin energi på tragedin och därmed förlänger energiförlusten, besvikelse, likgiltiga och separerade. Det högsta och bästa svaret till en tragedi är att erkänna förlusten av de inblandade vackra varelserna, tacka dem för deras tjänst, be för välsignelse av dem och deras nära och kära och släppa det. Detta kanske låter alltför förenklat och ändå, när ni håller kvar oönskade energier runt en tragedi, förlänger ni den tragiska energin i ert eget område och medvetenheten hos dem, som förlorade sina liv i denna tragedi. Detta hämmar deras förmåga att gå vidare in i sin nya värld, eftersom de har en stor ansvarskänsla, när deras älskade har svårt att gå vidare utan dem.

Ju mer personlig en tragedi är för er, desto svårare är det att släppa den. Ni har förmågan att väga en förlust på olika sätt och ni har så många val, om hur ni ska gå vidare. Vi vill kärleksfullt föreslå att ni går igenom förlusten av en älskad på ett sätt som hedrar dem och den kärlek ni delade, men också att ni tillåter er att fortsätta leva på ett sätt, som de vill att ni ska, när de inte längre är fysiskt närvarande. Förlusten av en älskad är en ovanlig personlig erfarenhet och det finns inget rätt svar, som passar var och en och varje situation. Tragedier är alltid tragiska i viss utsträckning och omfattningen varierar beroende på många faktorer. För dem som är så djupt påverkade att de ifrågasätter meningen med att fortsätta leva, vill vi försiktigt påminna er om att ni har gjort ett avtal med den personen innan ni inkarnerade i detta liv. Omfattningen av detta avtal är bindande för denna livstid. Anledningen till att ni ingår avtal med andra innan ni åter blir fysiskt förkroppsligade, beror på att det inte är lätt att välja att göra de nödvändiga saker, som bidrar till er egen tillväxt och återställer balansen från tidgare livstider.

Er kärlek är evig. Ni visste att när ni slöt kontraktet att detta liv är ett flyktigt ögonblick i evigheten och ni kommer att återförenas igen i ett annat flyktigt ögonblick. Vi ber er att hålla fast vid denna sanning för er själv och om ni fortfarande är här och er älskade inte är här, finns det en mycket stor anledning för er att fortfarande vara här. Lita på det och vet att det kommer att uppenbaras för er om ni ännu inte vet. Det är mest troligt att er kärlek är en förebild för andra. Det kan vara ett exempel på hur man håller kärleken vid liv genom dimensionerna. Det kan vara ett exempel på hur man släpper taget om sorg och släpper in kärlek till någon annan för att balansera detta liv. Vet att ni kommer tillbaka till den kärlek ni förlorat, när er heliga anpassning så avgör. I ett sådant fall och i synnerhet om det verkar omöjligt för er i detta ögonblick, fundera på vad er älskade man/hustru skulle vilja – att gråtande sitta ensam hemma och sörja och inte delta fullt ut i livet eller känna kärlek och tillgivenhet för en annan person, att i armarna på en annan dansa igen, att älska och njuta av all den glädje och djupa intimitet som kärlek kan ge, att skratta igen med någon som du delar dessa kärleksfulla stunder och som djupt berör din själ.

Er älskade skulle mycket hellre se er njuta frukterna av den fysiska världen i all sin skönhet och komplexitet än att leva en bråkdel av ett liv sörjande en förlust, som ur deras perspektiv är mycket begränsad. För dem är er separation mycket tillfälliga och de skulle hellre se er fortsätta att leva fullt ut, älska en annan och återvända till dem, än lidande på obestämd tid för resten av ert liv. Vi skulle vilja att ni överväger att för dem, är att vägra engagera sig i en fysiskt intim relation med en annan, är som att förneka sig själv glass för resten av ert liv, eftersom det aldrig kan vara så bra, som det var med er älskade.

Om någon sörjer ett barn, syskon, förälder, livslång vän, eller någon som uppfyller någon av dessa roller för er, som om de faktiskt var del i ert liv oavsett orsakssamband eller hur lång tid ni kände dem, de skulle också vilja att ni ska fortsätta leva och älska och hitta nya relationer för att glädja er. De skulle vilja se er njuta av aktiviteter, som ni delade tillsammans med en annan. När de är på andra sidan, är de inte intresserade av begränsningar för er eller för sig själva. De är fulla av kärlek och hyser inte några tankar eller önskningar, som kan tolkas som ägande. De finns i Enheten av allt och vet att er kärlek till varandra inte är tillfällig, godtycklig eller meningslös. Varje stor kärlek gör ett avtryck på hela mänsklighetens erfarenhet utan undantag. Ert val att gå vidare med ert liv förändrar inte detta avtryck.

För de av er som verkligen levde ihop med er eviga partner, skulle ni inte vilja att de ska fortsätta älska efter att ni lämnade? Vill ni döma dem till ett liv i ensamhet, sorg, ledsenhet, tårar, och icke upplevda händelser, som de skulle älska att uppleva, men inte skulle göra utan dig? Vill ni inte uppmuntra dem att hitta någon annanstans att gå antingen med en vän, ett syskon, en medarbetare, en träff? Vi kan tala om för er otvetydigt att er älskade skulle föredra att ni åter igen njuter av livet och att ni strävar efter att upptäcka någon, som i det närmast kan fylla dessa skor. De kan invända mot ert val, om de ser att den nya personen inte är bra för er, men det betyder inte att de vill att ni tillbringar resten av ert liv ensam, sörjande, drar er tillbaka från livet och möjligheten att upptäcka, uppleva och skapa mer glädje i ert liv. Framför allt vill de inte att ert liv på grund av sitt frånfälle ska bli ett straff, som ni måste avtjäna.

Om ni har haft den stora oturen att förlora mer än en älskad på en gång eller i snabb följd, ber vi att ni ska veta att era nära och kära kollektivt vill se er uppleva glädjen igen. Vi förstår att alla processar förluster på sitt eget sätt och så länge som det behövs. Vissa människor har möjlighet att njuta av livet igen ganska snabbt och andra sörjer i årtionden. Käraste vi ber er att göra era nära och kära äran att släppa er bindning, som ni håller i er sorg och ge dem möjlighet att gå vidare i sin utforskning och expansion i sin nya tillvaro. Det är en underbar plats och även om de missar mycket av planeten jorden, inklusive er, de är också nyfikna på att fortsätta sin resa och vet utan undantag att ni kommer att återförenas igen. Er sorg håller dem kvar på detta plan på ett sätt, som hämmar deras spontana tillväxt och expansion. De har nu möjlighet att utforska mycket, som inte var tillgängligt för dem i deras fysiska utförande och de kommer inte att lämna er om de känner att ni inte kommer att vara helt okej utan dem. Er sorg och engagemang för dem håller dem till er lika säkert, som om de vore helikopterpiloter anställda hos er och ni sa till dem att tanka helikoptrar, stanna nära er och sväva där på obestämd tid. De är alla uppfyllda och redo att utforska nya världar och de väntar på era gudomliga ord för att låta dem veta att de har er välsignelse att gå vidare och se denna nya värld, som de lever i, i stället för att vara fäst vid jordiska begränsningar.

Kära ni, vill vi att ni ska veta att vår kärlek med all kraft strålar från oss till er, att ni inte gör era nära och kära någon tjänst genom att bära er sorg över deras förlust i er eventuella framtid utan avsikt att släppa den. Många av er håller kvar sorgen bara för att ni inte har någon avsikt att göra något annat. Vi inbjuder er att överväga att släppa taget. Det tjänar ingen att bära den som en hedersutmärkelse. Det begränsar er och det begränsar er älskade. Älskade, ni är exceptionella och er kärlek är exceptionell.

För de kära, som inte känner någon sorg för dem som har gått vidare, som känner att de är borta för alltid och att ni aldrig kommer att se dem igen, vill vi dela med oss ​​av hur de har det. Era nära och kära är nu i en annan dimension och de värdesätter den tid de tillbringade med er på Jorden. Många av er har haft samma personer genom era liv i många, många livstider. De finns inte här längre och bara för att ni inte kan känna dem eller höra dem eller känna deras närvaro på något sätt betyder det inte att de verkligen är borta. De omvandlas inte till damm och det är inte slutet för dem. De existerar i en annan dimension och de har fortfarande känslor, kärlek och minnen inte bara av den senaste livstiden ni delade tillsammans utan också alla andra livstider, som ni kan ha tillbringat tillsammans. Även om de inte vill att ni ska sörja för deras förlust, vill de bli ihågkomna och helst hedras för sin roll i era liv. Det ger dem stor glädje i att vara ihågkomna genom berättelser och särskilt de berättelser, som de skrattade åt.

Det är det högsta goda, om ni har någon, som var en väldigt stor del av ert liv och ändå inte kan känna den typ av kärlek till dem, som ni önskat att ni kunde – kanske om det var annorlunda. Kärleksfullt föreslår vi att ni ändrar er berättelse om dem för att ta in allt det goda och att släppa taget om det dåliga. Varje enskild person har en bra strimma, oavsett hur beklagligt deras beteende kan ha varit. Vi ber er att söka i ert minne och hitta det goda i dem och tänka på det. Tro vem de skulle ha varit baserat på de goda egenskaper eller minnen, om de hade gjort andra val, haft andra omständigheter, en verkligt kärleksfull miljö att växa upp i och vårda alla dem som de kände. Vi ber er att föreställa er vem de skulle ha varit utan sitt missbruk, humör, sin oförskämdhet, sin vrede, sina brister, sina begränsningar och föreställa er att de var en förklädd ängel. Föreställ er att denna ängel arbetade under täckmantel för att ge er exakt den erfarenhet som ni behövde för att växa i styrka, uppfinningsrikedom, självständighet och urskiljning. Föreställ er att det var mycket svårt för dem att spela sin roll och att deras största beklagande är att ni aldrig fick se dem som de verkligen är och att ni fortfarande hyser andra känslor för dem än kärlek.

Käraste, detta är verkligen fallet. Uppgiften att spela den roll de behövde spela för er, innebar också att de glömde att de var gudomliga varelser, som kom in i ert liv för att spela exakt den roll de spelade. De, som ni, föds med minnesförlust om vilka gudomliga varelser ni alla verkligen är, kopplade till Enhet och kärlek. Alla spelar ni era roller, kära. Och alla gör ni det ganska vackert.

Vet, utan tvekan, att vi älska er kraftfullt.

 

Och så är det.

 

Kollektivet av guider

Kanaliserat av Salena Migeot. För att prenumerera på dessa meddelanden varannan vecka i er e-post inkorg, skicka e-post till salenam2@msn.com med “guider” i ämnesraden. Känn er fria att dela, vidarebefordra eller posta detta budskap i sin helhet med korrekt tilldelning.

You may also like...