Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 20 mars 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 20 mars 2020

 

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 20 mars 2020

Av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få detta tillfälle att prata med er idag.

Vi ser att många av er befinner er i stress, ångest och allmän osäkerhet om livet, och vi kan försäkra er, det är förståeligt, till och med naturligt, med tanke på världens nuvarande omständigheter.

Medan vi å ena sidan uppmuntrar dig att hitta någon anledning, något sätt vad som helst för dig att slappna av din kropp, din andning, din ström av av tankar och känslor, uppmuntrar vi dig också att vara ytterst vänlig, tålmodig och förlåta dig själv och andra i denna tid.

När känslor löper amok och resultaten är både ”höga insatser” och okända, kommer du att ha stunder när din hjärnas överlevnadsmekanismer verkar sända ”farosignaler” till varje del av ditt sinne och din kropp, för att uppmana dig att dra dig tillbaka från en situation som känns i hjärnan, och hotar din existens eller åtminstone kända livsstilar.

Det som är intressant är att ni har förmågan att förstå, i detta ögonblick på Jordens tidslinje och i era egna liv, att dessa signaler inte finns för att skydda er från rovdjuret i skogen, mera som signal till er att alla de gamla sociala, politiska och ekonomiska strukturerna försvinner mer än någonsin nu, när nya kommer in.

Ja, den här situationen utformades för att sätta er i överlevnadsläge – en hög sårbarhetsnivå – och för att hålla er där i veckor eller månader i taget.

Och ändå, på grund av Uppstigningsenergierna och högre Ljusdata som nu når Jorden, är det inte helt vad som händer, trots de stunder där ni känner er oroliga eller överbelastade.

Det som händer mer och mer för var och en av er är mycket större.

För det första finns det en enande våg av tankeenergi som rör sig över Jorden och Hennes befolkning, som inte bara inbjuder till god hälsa och välbefinnande, utan människor stöder varandra nu på sätt som tidigare har varit sällsynta till omöjliga.

Det finns redan ett nät som sträcker sig tvärs över planeten, som väver och kopplar samman varje liv med alla andra liv, och ni är medvetna om denna sammankoppling.

Vissa kallar det ”det inre nätet” – medvetandehavet där allt liv möts, minglar och korsar vartannat, och som flyter samman som molekyler i en stor flod som så småningom når havet.

Ni är nu i ständig inre koppling till varandra, över alla nationella och kulturella gränser, både i ord och i avsikt.

Och ni kommer att förstå er sammankoppling och Enhet på sätt som inte har förefallit möjliga tidigare.

Så långt ifrån att uppleva frånkoppling och separatism av rädsla för att en annan kan smitta dig, antingen med sjukdom eller med ökad rädsla och stress, kommer ni faktiskt att förstå de otaliga sätt varmed ni ständigt ansluter till varandra.

Den anslutningen flyter in i ett enda uppåtgående medvetande.

Ja, det finns de tillfällen då individer kommer att dra sig tillbaka i rädsla och misstänksamhet, när de kan uttala eller föreställa sig det värsta som kan inträffa för dem eller andra, eller uppträda impulsivt och aggressivt offentligt – säkert, det har hänt.

Men det är inte det dominerande temat eller vibrationen av det ni upplever nu.

Den vibrationen är fortfarande en hög och förfinad ton som inte har sjungits i människans medvetande på årtusenden.

För det andra, var medvetna om att denna hjärtöppning av medkänsla – ett beslut att så att säga sitta ned och sjunga tillsammans tills stormen passerar – har gjort det möjligt att höja mänsklighetens och alla djurens vibrationer till en nivå där galaktiskt och Änglalikt ingripande mycket lättare kan åstadkommas.

Detta är i synnerhet sant nu när så många aktivt kallar fram det.

Förstå att medlemmarna i Ashtar-Kommandot är fullständigt informerade varje timme om vad som händer nu i era regeringar, er befolkning och er planetariska vibration.

Vi arbetar alla mer omfattande nu än någonsin för att hjälpa er, inte bara för att hindra flödet av ytterligare lidande, utan för att lyfta den känslomässiga vibrationen i Jordelivet till dit där ännu mer hjälp kan komma.

Inget av detta skulle vara möjligt utan alla er, och ert engagerade, pågående arbete med att genomföra ert Jorduppdrag med stort engagemang – en hjärtcentrerad Kärlek till mänskligheten och Jorden Själv och Gudsservice.

Ni är vår ingång till att bryta igenom skalet som har omgivit Jorden så länge, och förhindrat oss från att erbjuda den typ av hjälp som ni nu inleder och kallar fram och deltar i själva.

Så även om ni kanske observerar vissa län, städer eller länder under ”lockdown”, kan vi försäkra er, planeten Jorden Själv är inte under någon sådan.

Även om skuggplanen var att skapa exakt en situation eteriskt, som var fallet, har den planen misslyckats.

Vi ser dessutom att många som tidigare har överlämnat sig till skuggområdet, nu kliver fram och går med i det högre Ljusets närvaro och medvetande.

De överger deras tidigare villighet att hjälpa dem som står för förstörelse och de små, kortlivade vinsterna av materiell makt, för att hjälpa dem som står i och för Gudomligt Ljus.

Vi önskar att ni förstår att er tillväxt under denna tid, individuellt och kollektivt som en mänsklig ras, är enastående.

Ni släpper många saker som har hindrat er väg eller hindrat er från att känna er verkliga kraft och ert värde som Ljusvarelser på Jorden i mänsklig form.

En del av er kommer att släppa missbruk av vissa livsmedel eller drycker, droger, cigaretter eller tv, när ni avstår från dessa distraktioner och inser att ni inte längre behöver dem.

Ni kommer att finna att ni behöver sova tidigare varje natt, dricka mer rent vatten under dagen, ha fler stunder av tystnad där inga tankar behövs och ha en större koppling till Naturen.

Du kommer att finna att du är mindre benägen att döma en annan eller dig själv, för att förstå de områden i ditt liv som du behöver ägna mer kärleksfull uppmärksamhet åt.

Och för att förstå också det stora spelet som spelas om mänskligheten, att det eller det politiska partiet är din enda säkra tillflyktsort från de Andra – de andra partierna eller länderna, eller liknande hot – De som du har lärt dig att vara rädd för, misstro, eller förakta.

Ni kommer i allt högre grad att frigöra intresse för separatism av alla slag, eftersom ni förstår att Det bara finns en Enhet i allt liv, nu och alltid.

I dessa ögonblick börjar ni anta många av attributen hos era vackra högre jag.

I gengäld har era högre jag då lättare att blanda sina energier med era.

Det är så, att er inre medvetenhet om den ökade närvaron av galaktiska bröder och systrar runt och på planeten vid denna tid (och framåt), har tyst påmint er om att ni inte är ensamma.

Påmint er om att ni återigen håller på att bli en del av en stor intergalaktisk konfederation av världar.

Och att som ett uttryck för Livet på en planet, bland många miljarder, till och med biljoner, står ni i vördnad för integrationen av så många synpunkter, kulturer, språk och idéer.

Alla är inte formade som ni, och de tänker inte heller eller känner eller upplever Livet som ni gör.

Och ändå – en sådan mångfald tjänar er mycket mer nu, när ni kommer att förstå dess betydelse för Jordlivet, än ni förmodligen skulle kunna veta för närvarande.

I allt detta är ni älskade, bevakade, skyddade och guidade framåt på er valda väg av de som du har valt att hjälpa dig.

Ni är fortfarande Medskapare, kära ni, oavsett vad någon situation eller grupp verkar säga.

Du är fortfarande en gud/gudinna, oavsett var du än befinner dig i Universum, vad du än står inför.

Och du är aldrig ensam.

Namaste, kära ni! Vi är med er nu och alltid

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

  

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...