Guidernas Kollektiv via Caroline Oceana Ryan, 10 april, 2020

Guidernas Kollektiv

via Caroline Oceana Ryan

den 10 april, 2020

”Ett meddelande till Ljusarbetarna”

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglaskarorna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Det gläder oss väldigt att få denna stund att idag få prata med er.

Så många finner att de själva den här veckan fortfarande befinner sig mitt uppe i en global situation som just nu känns som om den kommer att fortsätta, utan större respit från effekterna av att många insjuknar och så många andra lever under begränsade och tidvis svårt underprivilegierade omständigheter.

Under dessa tider är det lätt att göra en av flera saker: att förtvivla när ni sjunker ner i uppgifterna om antalet som har insjuknat eller gått vidare, samt tanken på alla som lider i sin isolering – eller, försöka sudda ut dessa bilder genom distraktion, förnekelse och en inre värld av privata tvångstankar.

Detta är begripligt.

Ni alla har redan fått hantera olika utmaningar, om det så gäller hälsan eller hemmet, eller arbete eller ekonomi, eller flera av dessa och nu måste ni möta ett större hot mot den sköra uppgiften att hålla er Fridfulla inuti den mänskliga kroppen.

Vi skulle vilja säga att snarare än att energimässigt sjunka ner i det som andra runtom i världen just nu upplever, ta chansen – utav nödvändighet – att alltmer leva i nuet.

Att andas lugnt inom miraklet av ert eget varande, när ni kallar på alla guider, Änglaväsen och ert eget högre själv som ni är medvetna om att ständigt finns runtomkring er. Be att få deras hjälp, inte bara för att förbli lugn, utan centrerad på att acceptera att er värld befinner sig mitt uppe i ett väldigt stort skifte.

Och det som känns som en slags jordbävning eller tsunami, kan i stället bli öppnandet av en storslagen dörr, en storslagen portal som ni länge har letat efter.

Detta säger vi inte för att vi tar lätt på allt som så många nu upplever, i osäkerheten om tiden som pågår hos er.

Det erbjuder en stark blandning – sårbarheten hos människans omständigheter, eftersom de fortfarande är rotade i de former, tankar och system som hör till den tredje dimensionen – med kraften i er själ och ert sanna själv.

Ni får ta emot en fantastisk möjlighet att stiga in i dessa faser av förståelse, Visdom och neutralitet som i det förflutna skulle ha undgått er, men som i dessa tider av högre Ljus och på er nuvarande tidslinje nu presenteras för er.

Detta är i själva verket en portal till en av de stora hemligheterna och de storslagna mysterierna av andliga upptäckter i det mänskliga livet.

Det här är vad poeten Oriah Mountain Dreamer talar om i dikten ”The Invitation”- ”Inbjudan” – när hon kommenterar:

Det intresserar mig inte

Vilka planeter som står i rät vinkel med din måne …

Jag vill veta

ifall du har rört vid

mitten av din egen sorg,

om du har öppnats upp

av livets svek

eller har skrumpnat och stängt dig

på grund av rädslan för ytterligare smärta.

Jag vill veta

om du kan sätta dig ner tillsammans med smärtan,

min eller din egen,

utan att försöka gömma den

eller göra den blekare

eller fixa den.

För allt som den mänskliga rasen nu upplever, så är detta en mäktig visdom!

”Kraftfull medicin”, skulle vår skrivare säga, av ett energimässigt slag.

Kan du sätta dig ner tillsammans med smärtan, osäkerheten, förlusterna och bristen på svar och inte nu försöka gömma, bleka eller fixa dem?

Kan du sätta dig tillsammans med smärtan som innebär att du Inte Vet, och djupt inombords inse att du äger en förbindelse med Allvetandet, och att Allting är Väl, om ditt medvetna sinne så ger sitt godkännande eller inte att kalla det på det viset?

I sina senare rader kommenterar poeten:

Jag vill veta

ifall du kan se Skönhet

fastän den inte är vacker,

varje dag.

Och om du kan avgöra ditt livs källa

utifrån dess närvaro.

 

Jag vill veta

om du kan leva med ett misslyckande,

ditt och mitt,

och ändå stå vid sjöns rand

och utropa ett ”Ja” till fullmånens silvriga sken

 

Här finns en sann efterfrågan, ett sant sökande efter en insikt i ett ögonblick som är högst obekvämt, minst efterfrågat, minst önskat.

Denna slags resa betyder inte att ni någonstans har ”råkat fel”.

Med all säkerhet har ni ”misslyckats”, i egenskap av en ras av varelser, att bli uppfyllda eller inkapslade eller inneslutna av de system under vilka ni har levt i många tusentals år.

Ni har misslyckats med att vara bra på slaveri, på otänkbar lydnad i de former som aldrig med lätthet har flödat enligt er egen själ.

Ni har misslyckats med att vissa dagar bli hörda av varandra, och ändå har ni också misslyckats med att helt och hållet utestänga era egna högre själv och den högre närvaron hos varandra.

I slutet av dikten kräver poeten att samtliga masker ska släppas, samtliga kulturella eller sociala fasader, inhägnader och själv-försvar.

 

Det intresserar mig inte

Vilka du känner

eller hur det kom sig att du kom hit.

Jag vill veta om du kommer att stå

i eldens mitt

tillsammans med mig

och inte rygga tillbaka.

 

Det intresserar mig inte var

eller vad eller med vem

du har studerat.

Jag vill veta

vad som håller dig uppe

inifrån,

när allt annat faller undan.

 

Det här är en kraftfull åkallan att minnas vilka ni är, kära ni, utanför alla omständigheter, utanför all tid-rum.

Det är en inbjudan till att kalla fram det slag av tapperhet som inte är tapperhet lika mycket som att släppa taget, när ni väl står på denna energimässiga plats.

Att släppa taget om att behöva någon eller något bortom det andetag ni bär inombords och det högre Ljus som ni framträdde med i ögonblicket för er födelse.

Så, i slutet av dikten insisterar ’Mountain Dreamer’:

 

Jag vill veta

om du kan vara ensam

med dig själv

och om du verkligen gillar

det sällskap du har

i de tomma stunderna.

 

Man skulle kunna kall detta tomrum, denna storslagna portal som ni just nu färdas igenom, en tom stund.

Ni är osäkra på vad som ligger framför er, fastän er inre vision talar om för er att där måste finnas Enhet, och att där måste finnas Frid, högre medvetenhet, Överflöd, samt en högre vägledning för alla, som på något vis föds fram inuti den.

Med det kommer Vissheten om att ni skapar dessa genom att inte ”behöva” dem, utan genom att släppa taget om dem.

Genom att åkalla ert eget högre liv, en Uppstigen livsform, såsom så många av er en gång i tiden kallade på ett djur i det vilda som ni kände och bland vilka ni vandrade, som hade tillit till er visdom och er förbindelse med dem.

De vandrar nu vid er sida, redo för den nästa resan och vi försäkrar er om att ni redan är på väg.

Namaste, vänner! Vi finns med er, alltid!

 

 

Quotes from “The Invitation” by Oriah Mountain Dreamer, http://www.oriahmountaindreamer.com

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post.
Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...