Daniel Scrantons Arcturiska Råd, 21 mars 2020

Daniel Scrantons Arcturiska Råd, 21 mars 2020

Vårdagjämningens Energier, Covid-19 & den Nya Jorden ∞ Det 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har känt av de förändringar som tar över er värld just nu som ett resultat av vårdagjämningens energier som ni nu har laddat ner en stor del av. Ni har kunnat tillgodogöra er dessa energier, och ni höjer medvetandenivån där på Jorden vid denna tid med hjälp av vårdagjämningsenergierna. Ni upplever också den mindre förändring som sker med en ny årstid. Nu, när ni går vidare in i resten av år 2020, kommer det att bli tydligare för er alla att ni faktiskt har evolverat som en mänsklig ras, på grund av det sätt på vilket ni alla har ökat er tillgång till mer av era hjärtan genom denna rotchakra rensning och klarning som ni alla går igenom vid denna tid tillsammans.

Rotchakrat handlar om liv och död, överflöd och fattigdom, hälsa och sjukdom, och känslan av trygghet och säkerhet i egna hemmet kontra att vara sårbar och utan ett hem. Detta virus påverkar alla aspekter av rotchakrat som vi just har nämnt, och därför så har ni alla en möjlighet nu att avgöra själva vad ni vill ersätta rädsla, trauma, och dömande med i era rot chakran. När ni tar in mer och mer av dessa dagjämnings energier, och ni kör dem genom era fysiska kroppar, kör ni naturligtvis dem också genom era chakran.

Och så får ni nu en möjlighet att återskapa er värld, ert samhälle och er känsla av dödlighet och fysikalitet på grund av allt som ni står inför just nu. Vi ser allt som ni gör just nu som positivt, och vi kan se er ta det mänskliga kollektiva medvetandet till nästa nivå, till den högre trappsteget. Vi kan se fler och fler av er doppa tårna i de femte dimensionella frekvenserna som ett resultat av vad ni har levt där på Jorden.

Nu är en tid att vara mycket avsiktlig, och det är en tid av att fylla upp era rotchakran med de vackra högfrekventa energier som kommer in. Det är en tid för er alla att bli kreativa, att använda er vackra fantasi, och att stå långa och starka i vetskapen om att ni har påskyndat processen att bli ert högre själv på grund av vad ni har varit villiga att uthärda. Nu är det dags för er att känna er mycket stolta över er själva och hur ni hanterar coronaviruset mitt i vårdagjämningens energier. Vi är mycket stolta över er, och vi kommer att fortsätta att arbeta med er på det astrala planet för att hjälpa er att skapa denna nya värld som vi alla är så entusiastiska över här i de högre världarna.

Vi är det Arcturiska Rådet, och med glädje har vi haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-of-daniel-scranton-march-21st-2020/

Du gillar kanske också...