Uppstigna drakar, Moder, Fader & Mormödrar via Galaxygirl, 19 augusti, 2019

Uppstigna drakar, Moder, Fader & Mormödrar via Galaxygirl, 19 augusti, 2019

Per Staffan 22 augusti 2019

Galaxygirl channeled texts

Uppstigna drakar, Moder, Fader & Mormödrar – galaxygirl 19/8/2019

Hälsningar, människor.

Vi är de uppstigna drakarna. Vi talar nu med en röst, för stora, enorma förändringar äger rum nu inom er planetariska sfär och ni har hela omniversums uppmärksamhet. Det är sant. Alla ögon är på människorna för att se hur de kommer att utvecklas till och med snabbare än tidigare förväntat. För sanningen är att er ras ansågs vara ovärdig, ert uppdrag omöjligt, att stiga så snabbt från så lågt. Och ändå, här är vi och ser er spricka ut i er härlighet av uppstigande Kristnade varelser av rent kärleksljus. Och det glädjer oss mycket för vi älskar Gaia. Många av oss började våra liv som ungar på hennes form, för vi arbetade med er i forna dagar. Vi var vänner och det ska vi vara igen. Vi arbetar med många av er. Många av er har som väktare uppstigna drakar, visste ni det? Vi lyssnar om ni väljer att tala. En mild påminnelse – bara kalla på de uppstigna drakarna av den Kristnade flamman, för till Kristus är vår trohet, till ljus, till kärlek. De andra har ännu inte valt detta, bäst att låta dem vara.

Vi är de uppstigna drakarna, änglar i drakform. Vi är av ett syfte, att främja ljuset, att väva ljuset genom tidslinjer som tidsjagare, kometfrämjare. Vi för fram ljuskoderna, vi väver dem i tandem med många andra ljusvävare. För universum är stort, fritt val garanterar stor mångfald. Det finns en enorm mångfald inom alla områden, Gaia mest. För hon är det galaktiska biblioteket av livsformer i denna kvadrant och i galaxens centralpunkt med expressvägar runt omkring. Och så är priset hennes läge och många har velat ha henne med hennes planetära existens. Inte längre. Ljuset har vunnit.

Barn, det här är er Moder Gud som talar. Känn denna sanning i era hjärtan och låt ljuset och kärleken vinna i era hjärtan också. Låt mig andas in i er, på de sårade platserna inom er. Låt drakarna bränna bort allt som inte längre tjänar er och vila i mig. Vila i denna ömma djupa omfamning av rent ljus som omger, som täcker, som vårdar er.

Vila i min omfamning. Luta er in mot mig. För vägen har varit så lång och det verkar för er mestadels uppför. Men barn, detta har gjort er så oerhört starka, så oerhört fasta i ert engagemang för ljuset, för sanningen. För dem på utkanten av valet, på sidlinjen, de har redan valt, för obeslutsamhet är naturligtvis ännu ett val.

Ni har valt ljuset. Låt mitt ljus, mitt kärleksljus från Sophia, av det Kristnade feminina överhölja er, som en brinnande eld av rent vitt ljus. Bli ljuset. Bjud in ljuset i dig. För ni är ljusbärarna, ljuslyftarna i mänsklig form – en enorm prestation och ära. Få har gjort detta och ändå här gör ni allt detta tillsammans. Tårar strömmar från mitt ansikte, tårar av glädje. Barn jag älskar er så mycket. Jag är er Moder Gud.

Och jag är er Fader Gud. Denna styrka av att veta barn, dra den in i er. Känn, verkligen känn och kräv din gudomlighet, din kraft. För allt detta kommer från mig och jag ger det fritt till er, för ni är mina barn, mina aspekter, min glädje, min kärlek i form. Var det här. Var mig i form. Utsträck min kärlek till de andra.

Gaia genomgår enorma förändringar, liksom ni. Skifta med mig. Ska vi dansa? Ska vi göra detta enkelt och vackert att uppleva? Ert högre jag kallar er hem, barn. Känn musiken, rör på fötterna. Se, det finns ingenting att frukta, det var en illusion av separation. Se? Vi dansar! Det stora kosmos av kärlek och ljus sträcker ut många armar i många färger och inbjuder er att delta i det roliga i den stora återföreningsdansen. Ett firande bortom era vildaste föreställningar pågår och vi är alla i enorm förväntan och spänning.

Jag ser att vi alla har använt ordet enormt flera gånger. Barn, ni är enorma! Vi är alla i vördnad för er och hur ni har valt att stå upp för kärlek, för ljus, för varandra, för Gaia. Det är dags att förlåta era förtryckare. Att göra annat är att hålla fast vid de gamla sätten. Nej. Det är dags att utöka fredens olivgren, förankra freden i detta krigshärjade rike och erbjuda läkning till er planetariska moder. Jag är er Fader Gud. Jag ser er med ögon av enorm kärlek. Ni är alla mina största favoriter! Jag är alltid här för er. Vi är mormödrar. Vi omger er med ett nät av ännu mer ljus. Stå i er kraft! Stå i er sanning! Var ljusbärarna! Vi älskar er och kramar er hårt. Ni föddes för det här ögonblicket. Varje ögonblick är er lärare. Vad lär du dig? Vad ser du? Hur svarar du? Tänk djupt på dessa saker. Universum bevakar, levererar och det är dags att du är medveten om din verkliga storslagenhet när ljusbärare från det förflutna och framtiden återvänder. Gaia är en i högsta grad älskad planet. Sänd henne din kärlek, ditt lugn, din vårdnad. Trösta din moder. Ibland behöver alla mödrar detta. Var det här. Var detta för henne så kommer allt att bli bra, återställt, inom denna sektor ännu en gång. Vi är mormödrarna. Vi kastar kärleksnät med ännu mer ljus runt er på denna vackra sfär av kärlek.

 

– galaxygirl

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...