Guidernas Kollektiv via Caroline Oceana Ryan,10 januari 2020

Guidernas Kollektiv

via Caroline Oceana Ryan

den 10 januari 2020

Ett meddelande till Ljusarbetarna

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Ängla-Legionerna samt Ärkeänglarna, kända såsom Kollektivet

 

Hälsningar, Kära Ni! Vi är mycket glada över att idag få denna stund att tala med er.

Idag ska vi åter besvara en fråga från en Ljus-Bärare som frågar:

”Skulle ni kunna ta upp det nuvarande hotet om hämnd som USA står inför, som en följd av att den utländske militärledaren dödades under helgen? Vanligen bryr jag mig inte så mycket om nyheterna, men den här gången är jag bekymrad. Kan ni tala om för oss vad vi kan förvänta oss och hur vi kan hjälpa till, förutom att förbli positiva?

Jag har undrat ifall USA fortfarande kunde vara i fara att utplånas genom bakterie- eller kärnvapenkrig. Jag trodde att vi hade klarat av testet år 1987, i och med den Stora Harmoniska Konvergensen. Är vi fortfarande sårbara för ytterligare ett världskrig som skulle kunna avsluta planetens existens? Kan ni ge oss en varning ifall USA eller världen skulle befinna sig i dödlig fara?”

För att besvara den första frågan så skulle vi kunna säga att regeringar eller individer inom dessa iscensätter händelser för att tillhandahålla en distraktion från andra aktuella händelser.

Avsikten för detta är ett ”uppvisande av styrka” vilket i själva verket inte är det, eller som en form av hämnd mot den ena eller den andra fienden (om det så handlar om en utländsk sådan eller någon på hemmaplan).

Ofta sker dessa händelser i stillhet och utom medias räckhåll, eller så sker de långt utanför de områden där man tillåts rapportera och andra gånger trumpetas de ut genom massmedia som ett sätt att ingjuta rädsla eller en falsk patriotism i massbefolkningen.

Vi talar varken för eller emot något politiskt parti, för de flesta största politiska partierna i militariserade länder har i århundraden gjort precis just detta, inklusive USA och dess allierade.

Och därför skulle vi vilja säga att fastän det tidvis kan förefalla som om en regering har utsatt sin befolkning för fara, samt även befolkningen i andra länder, så upplevs faran huvudsakligen enligt en enskild grupps eller persons åsikt vilken har blivit vidarebefordrad till någon annan.

Flera tillfällen har inträffat i människans historia då planeten kunde ha utplånats och ändå finns ni fortfarande kvar.

För att ta detta enskilda ögonblick, enbart på grund av vad ni har fått se i media, och att oroa eller stressa upp er gällande potentiella utfall av en situation sådan som den har återgetts för er, vore både ett slöseri med tid och ovärderlig livsenergi, samt rätt så irrelevant.

Detta säger vi för att potentialen för massförstörelse har existerat på er planet inte bara i över 70 år, utan i tusentals år.

En del av den relaterar till klimatförändringar, vissa till Jordens förändringar och vissa är militärrelaterade, om det så beror på utmaningar som härrör sig från Jorden eller utomjordiska sådana.

Det finns verkligen tidslinjer där detta har varit Jordens verklighet, men ni befinner er för närvarande inte på en sådan tidslinje.

Kan vi bekräfta och försäkra er om att allting är väl i vartenda ögonblick?

Det är varken vår roll eller vårt syfte.

Vi finns här för att hjälpa er på era vägar, inte för att skapa denna väg för er, genom att ge er information som – när den blir en del av ert tänkande – i själva verket skulle komma att omvälva och omforma er verklighet här på Jorden.

Det är inte heller det slag av avsiktligt anvisande av er väg i intresset för era högsta själv och andliga guider som är medvetna om era mänskliga angelägenheter och som önskar arbeta tillsammans med er med dessa, medan ni lever på denna planet av fascinerande potentialer som, javisst, tidvis kan få er att känna er illa till mods.

Och som hursomhelst är en plats för oändlig lek för både fantasi och uppfinningsrikedom.

”Illa till mods” är en sak; ”desperat” eller ”ängslig och att ha farhågor om det värsta” är en helt annan.

Det var inte detta ni kom hit för.

Ni är kanske medvetna om att påståendet ”Ni kommer inte tillåtas att förstöra er själva” är ett som många under det senaste århundradet eller mer har fått höra, och som har upplevt möten med utomjordiska varelser i första hand, inklusive att man har spenderat tid ombord på deras skepp.

För att besvara er största fråga, så skulle vi hålla med om detta påstående och det inkluderar de hot som uppvisas av drastiska klimatförändringar, krig samt skiften av landmassor.

I skyn ovanför er har ni miljarder skepp, dolda för er syn för att de inte ska blockera solljuset eller ständigt hålla er stirrande uppåt, med en undran om vilket som först ska landa och med en undran om hur de som finns därinne ser ut och vilka avsikter de har.

Vi tror att detta för tillfället skulle vara den huvudsakliga fokuseringen av fascination och intresse bland människor, fastän vi inte kan förespråka förväntningar om ”frälsare”, inte heller har dessa varelser avsikten att vara det.

Men på grund av den mentala programmeringen som ni i unga år får ta emot, så ligger er koncentrationspunkt på förväntan av katastrofer, inklusive krig mellan grupper som har betecknat vissa andra grupper som ”fiender”.

Ni har tränats till att förvänta er föga annat, under tusentals år av liv på Jorden.

Vissa av er har med all säkerhet bevittnat omfattande förstörelse i andra liv, på den här och andra planeter.

Men vi skulle vilja säga: Det var inte detta ni kom hit för.

Ni kom in, under den här eran, för att hjälpa till med att etablera en Ny Jord.

En som är byggd på föreskrifter av en mycket högre vibration och avsikt än en tredje-dimensionell Jord.

Så att begreppet massförstörelse endast skulle höra till historieböckerna – information som finns lagrad i kristaller och hologram.

Ursprungsbefolkningarna i den här världen har alltsedan länge förstått att ”ett uppdelat hus inte kan förbli stående”, detta är en urtida Visdom och inte något som hör till det nittonde århundradet.

Detta är en anledning, bland många andra, till att de gamla dåvarande makterna har strävat efter att underminera ursprungsnationernas självaste existens, samt deras profeter och healers, som kände till den samskapande kraften i tankar, emotioner och avsikter miljontals år innan sådana notiser dök upp bland inläggen i sociala medier.

Vi vill säga: Vilken är nu er avsikt för er värld?

Står ni fast vid er mycket underbara sam-Skapande grund?

Eller väntar ni på att få höra om ert livsöde, som om det vore separat från er – som har blivit överlämnat till er och inte något som ni helt och hållet tar del av, aktivt, samt skapar i ögonblicket?

Kommer ni att tillåta att andra talar om för er hur ni ska känna gällande er värld?

Kommer ni att låta dem ta beslutet för er att det är värdelöst att känna sig positiv och framåt-tänkande, att förvänta sig och föreställa sig en ny, tusenårig era av Fred och Framgång för planeten?

Eller kommer du att fatta tag i tyglarna och avgöra för dig själv hur du ska känna, snarare än att låta dem trycka på de knappar som de har lagt på plats långt innan du var tillräckligt gammal att förstå hur ord och bilder kan manipulera?

Vi skulle kunna säga att bortom positiva tankar så finns det positiva känslor.

Och Nu är det dags att låta er själva sjunka ner i det underbara, ständigt givande Ögonblicket som är Nu, samt att förkunna Fred överallt på Jorden, om ni så ser att det visas utåt eller inte.

Ta tag i din upphovsrätt, din suveränitet, din fysiska varelse som härbärgerar ditt mentala/emotionella själv och är så mycket mindre än din ande, för att inte tala om din mäktiga själ av Ljus!

Ta dessa i dina händer och deklarera att denna Jord är din, den tillhör dig och varje varelse på den som står upp för Livet.

Som älskar och medvetet bryr sig om den Moder Som har vaggat er under så lång tid och Som nu önskar få heala er och Sig själv alltmer, inte mindre.

Framöver ser vi ingen massförstörelse, det är allt vi kommer att säga – men detta avgörande kommer inte från oss.

Det kommer från er.

Vi besvarar er med rösterna hos flera miljoner Ljus-Bärare över hela Jorden, vilka håller platser av lugn och stillhet, av Fridfullt välbefinnande och höga vibrationer för Självaste Jorden.

Ja, till och med där det brinner. Till och med där krig råder.

Vi besvarar er med era egna avsikter, era egna önskningar och er egen själs syften – för hur skulle vi annars göra?

Hur skulle vi beskriva en Ny Jord, förutom den som du och alla dina nära och kära håller på att bygga upp, i självaste denna stund?

Detta är er Jord, kära ni – gör anspråk på er rätt att leva fullt ut och fritt och utan rädsla. Det finns ingen som gör detta för er.

Ta ditt beslut nu och följ instinkterna i ditt högsta, finaste, mest Glädjefyllda själv, som ropar för att få bli befriat och släppas fritt, för att sam-Skapa enbart det som är för ditt och allas högsta goda.

Det är vad ni kom hit för.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

 

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...