Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 24 augusti, 2018

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

24 augusti 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglaroch Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Hälsningar vänner! Vi är mycket glada att få denna stund att tala med er igen.

För närvarande upplever ni dragningen från olika energetiska influenser, några som kommer in via ert intellekt, andra genom era fysiska sinnen, och åter andra genom er intuition.

Vi är medvetna om att många av dessa energier stör varandra.

Ni känner till exempel mer och mer närvaron av den Nya Jorden – den ökande verkligheten av er vision av Jorden som en plats av Fred och välstånd, av Överflöd för alla, av inga väpnade konflikter och bara lite eller inga mellan-personliga konflikter, där länder kallar sig själva nationer och stammar, där alla värderar och respekterar andra kulturers rättigheter och frihet såväl som sina egna.

Ni känner mer och mer att ni kan vara en hälsosam, för alltid ung, glädjefylld och lättsam människa som vet hur ni ska manifestera vad ni behöver, närsomhelst, och glädjefullt hjälper andra att finna deras högre väg och glädje i livet, samtidigt som ni finner er egen.

Men ändå finns det stunder då det trycker eller drar i andra riktningar.

Ni ser nu ett frisläppande av täta energier som kommer upp från djupt inom Jorden, där de existerat i hundratals år, påverkande olika eteriska energimatriser.

Dessa varelser blir nu utplånade eller fördrivna från Jord-planet, då planetens egen frekvens blir för hög för att de ska kunna existera i Henne.

Då Jordens energier rör sig mot ökande oberoende, motståndskraft och återfödelse blir de i ökande grad oförenliga med dem i de lägre sfärerna.

Lägre energiformer och entiteter rör sig därför runt Jorden och letar efter förankringspunkter.

De beordrar sina gunstlingar att skapa händelser som ska dra upp tillräckligt med täta känslor hos massorna för att skapa energetiska ”matkällor” och förankringspunkter som dessa former kan hålla sig i(en plan som kommer att misslyckas).

Likaledes stiger det upp mycket täthet ur mänskliga varelser, lämnande dem med stigande medvetande att känna sig olyckliga med våldet, trångsyntheten eller andras filosofier om separation.

Många miljoner nöjer sig också med skuggaspekterna som kommer ur deras egna energier, vilket också kan vara förvirrande, smärtsamt och dränerande att hantera.

Vi kommer, som alltid, att be er ta ett steg tillbaka, kära ni, från det ni ser och känner, så att ni inte blir ”svalda” av dessa stunder så mycket, då ni stillsamt observerar dem när de kommer fram.

Vi talar om dessa stunder som de tillfällen då er eller någon annans upplevelse kommer upp på ett sätt som känns väldigt tungt och svårt.

Några av dem ni känner ilska eller förvåning mot är i maktposition; andra är vem-som-helst som intervjuas i TV och som glatt stödjer dem ni ser som stöpta i girighet, våld och ett egoistiskt behov av makt – företrädare för antingen Höger eller Vänster.

I er egen ande kommer ni någon dag att se aspekter av er själva som ni inte visste fanns där.

Några av dessa är reaktioner på orättvisor som ni och andra lidit i detta och andra liv.

De kan kalla fram känslor av ilska, sorg eller övergivenhet.

Över seklerna har många upplevt Jorden och Universum som ett kall, känslolös plats som lämnar sina egna att lida.

Allt det kommer nu upp till ytan, på sätt som inte kunde inträffa tidigare.

För ni var inte tillräckligt starka i tidigare liv för att kunna möta energier från ackumulerade livsupplevelser under många sekler, än mindre vara förmögna att lära er hur dessa ska lösas eller upplösas.

Om dessa hade kommit till ytan tidigare, hade de lagt en mycket större tyngd på ert medvetande och till och med er cellulära formning, än ni skulle ha orkat bära upp.

En av de saker ni kom hit för i detta särskilda Jordeliv, var att frigöra bojor och fängsel från tidigare-livs upplevelser som fortfarande ligger kvar, och också upplevelser ni haft i det eteriska, mellan Jordeliven.

Några av er har också upplevt en sorts tomrum i efterlivet, då detta är allt ni visste kunde existera ”efter döden”.

Ni kunde välja att återvända till Jorden genom dem som lovat att se efter er och som, respekterande er fria vilja, visste när de skulle gå in och hjälpa er i er själs utveckling.

Det är från Jordplanet som bojorna från tidigare upplevelser bäst kan upplösas för all framtid.

Även om ni kanske känner att er sikt här på Jorden är mycket begränsad, så har ni ändå, när ni är här, en stor potential att göra om det ni önskar för att lyfta er till en mycket högre frekvens och form av upplevelse.

Så kraftfulla är ni.

Den gamla maktstrukturen skapade enorma strukturer på Jorden( religion, modern medicin, utbildning, regering) och energimatriser för att övertyga er om att detta inte stämmer, ändå håller de på att misslyckas, och de vet om det.

Detta har fått igång ytterligare en våg av desperation, men – vi försäkrar er, det är inte den mest kraftfulla energetiska närvaro ni upplever nu.

För om ni håller ert hjärta öppet, och ber om att kunna se och känna de högre energierna som nu vackert förankras in i Jorden och i alla Hennes varelser, kommer ni att känna en oerhörd Kreativ kraft – den typ ni kan känna att oceaner och berg är gjorda av, och i den stora rymden, Skapar-närvaron från vilket nya planeter skapas.

Då ni öppnar upp för att känna närvaron av dessa energier som förbättrar livet på Jorden och lyfter alla i sin uppåtgående rörelse, kommer ni att bry er mindre och mindre om alla former av täthet.

Det blir en form av upplevelse som ni känner att ni vuxit bort från.

Den där lunken i uppförsbacke av smärtsamma upplevelser behövs inte längre för den typ av exponentiell själstillväxt ni kom hit för att skapa.

Så vi skulle säga att det kan vara bäst för er att ge er själva tillåtelse att ”sluta deltaga i dramat” som levnadssätt – även sådant ni känner behövs för att ”göra en poäng” för någon vars väg verkar gå i fel riktning.

Tillåt er själva möjligheten att förstå att också deras väg är helig, som er alltid varit, även i de stunder när er brist på inre sikt lett er att göra, säga eller tro något som aldrig varit för ert högsta bästa.

Frisläpp behovet att förstå andras vägval, för ni är på väg mot ökande fridfull förståelse för er egen – mer i hjärtat än i vänsterhjärnan – och orden och symbolerna för det som kommer av sig självt, i rätt tid och på rätt sätt.

Det mod och den tillit som insikter ger er kommer att lyfta er långt över behovet att döma, kritisera eller känna er nedvärderade av något som sker omkring er.

Ni är även nu den suveräna varelse ni föddes till att vara! Ni kom för detta.

Namaste, Vänner och Ljuskrigare! Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...