Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 8 mars, 2018

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

8 mars, 2018

Ett meddelande från era Guider

Älskade Ni!

Vi hälsar er med stor glädje i våra hjärtan och med en gudomlig visshet om att var och en av er befinner sig exakt där det är meningen att ni i detta ögonblick ska vara. Ni håller på utvecklar er väldigt mycket i enlighet med den gudomliga plan som ni samtyckte till innan ni inkarnerade till ert nuvarande fysiska liv. De flesta som läser detta gör ännu inte det som ni är här för att utföra. Ni kommer att få instruktioner när ni har fullföljt de förberedelser som är nödvändiga för er för att kunna stiga in i er överenskomna roll. När tiden är mogen kommer ni att bli medvetna om denna roll på ett eller annat sätt. För dem av er som betvivlar detta, för att ni känner till att tiden inte existerar i vår sfär, betyder det inte att vi inte är kapabla till att uppfatta er tillväxt och utveckling genom vår uppfattning gällande tiden. Vi förstår den betydelse som ni lägger vid tiden och därför önskar vi förtydliga hur vi överbygger denna dimension som kallas tid, för att på ett mer ändamålsenligt sätt kunna tjäna er.

Utifrån vårt perspektiv är tiden en linjär konstruktion som inte tjänar det utvidgande till vilket ni alla är på väg, för detta utvidgande är inte mätbart inom någon tidsram. Närhelst kanaler, inklusive denna, hänvisar till tiden i ett kanaliserat meddelande, så baserar sig detta på vår projektion gällande en specifik tidslinje. Älskade Ni, i varje givet ögonblick förekommer multipla tidslinjer. Den som kanalen uppfattar är nödvändigtvis inte den som kommer att veckla ut sig. Oftast ger vi er en flytande tidsram, till exempel 3 till 6 månader, 1 till 2 år, 5 till 10 år osv. Med detta sagt, kan ingen av dessa tidslinjer verkställas ifall det förekommer en dynamik som snabbar på eller saktar ner en tidslinje eller ifall ett utvidgande i den mänskliga tanken inträffar, vilket gör denna tidslinje förlegad. Ert nuvarande accelererande i medvetande hoppar hela tiden över tidslinjer, vilket är detsamma som att hoppa över klasser i skolan. Trots det som på vissa ställen vecklar ut sig och massmedias mer eller mindre ständiga rapporteringar om dessa saker som återspeglar ett lägre medvetande, så påverkas den största majoriteten av er på subtila och inte så subtila sätt av en mer kraftfull och till och med mer konstant attack av solstormar, inflytande av änglar, samt kommunikationer från stjärnorna. Alla dessa stöttar er utveckling till att bli kosmiskt mer vakna och medvetna individer. Ju mer ni tonar in er på det som är av en högre vibration och som stödjer ett högre medvetande, desto mindre påverkas ni av det som bär en lägre vibration.

Vi råder er att undvika nyhetsrapporteringar som har en vibrationssänkande effekt på er. Det är inte för att vi inte skulle vilja att ni var oinformerade eller omedvetna om vad som pågår i er egen värld. Det är för att den största majoriteten av er just nu inte upprätthåller den nödvändiga vibrationen för att upprätthålla er energimässiga jämvikt, i och med att ni konfronteras av massmord, utbrett narkotikamissbruk, sexuella trakasserier, tvångsåtgärder samt misshandel, eller något som upprepat förminskar livet på den mänskliga skalan. Det förekommer så mycket massförstörelse av så många andra livsformer, vilket är lika tragiskt, men i de flesta fall anses dessa inte ens värda att nämnas i nyheterna.

Älskade Ni, vi finns tillsammans med er alltigenom denna livsresa som ni kallar livet, för att på så många sätt stötta ert uppvaknande till era gudomliga själv. När ni lever på ett sådant sätt att ni kan hålla vidrigheterna inom ert hjärta för att bli helade till helhet, utan att bli upprörda, utan att skuldbelägga eller känna er maktlösa, så är ni kapabla till att se på nyheterna utan att dränera er energi eller sänka er vibration. När detta är fallet, ber vi er att titta och bevittna och lägga märke till de tider då barometertrycket av våld, korruption, skandaler och onödiga dödsfall förefaller minska, samt när det förfaller öka. Detta sker hela tiden, men i stället för att rapportera om sjunkande antal brottshändelser, fortsätter de flesta nyhetskanaler täcka gamla nyheter av låg vibration, snarare än att rapportera om något upplyftande. Detta håller på att förändras och de som är föregångare med nyheter av högre vibration inom ett större nätverk, kommer i hög grad att profitera. Anledningen till att detta kommer att bli en verklighet, trots många ansatser till mer upplyftande programmeringar i det förflutna, är att kvinnor i ert samhälle anses ha en lägre risk för sex-skandaler och de bedöms därför vara en mer stabil investering för samtliga nätverk. När fler kvinnor befinner sig på högre maktpositioner inom nätverken, kommer programmeringen att förändras till att återspegla mer helhetstänkande, större lokal täckning, större betoning på samhällsuppbyggnad, fler familje-orienterade nyheter samt fler riktade program som återger den demografiska mångfalden, vilket vissa nätverks dotterbolag serverar.

Ni kan på flera sätt underlätta att denna verklighet snabbare blir uppfylld. Det största och mest effektiva sättet är att bojkotta nyheterna. Älskade Ni, i ert samhälle är det nästintill omöjligt för er att hålla er oinformerade gällande det som sker i er värld, på grund av det ständiga stormandet från era samtliga massmediakanaler och apparater. Vad vi föreslår är att ni helt enkelt stänger av era TV-apparater eller inte ställer in dem på några nyhetskanaler under några dagar eller i en vecka. Ni kommer fortfarande att informeras på andra sätt, för det är nästintill omöjligt att undvika nyheterna, ifall ni inte gör en planerad ansträngning. Vi rekommenderar att ni uppskattar er stressnivå och ert övergripande välmående under den senaste dagen ni tittade på nyheterna. Gör en nyhets-fasta och gör sedan en ny uppskattning och vi tror att ni kommer att känna er avsevärt mindre stressade och känna en mycket större känsla av välmående. De enda människor som detta inte gäller, är de vilkas uppehälle är beroende av att de uppmärksammar huvudnyheterna. Ett annat sätt på vilket ni kan använda er av de förändringar som vi talar om, är genom att begränsa ert nyhetstittande till kanske en timme per dag. Ett enastående sätt att närma sig den inbjudan vi erbjuder er, är att använda den tid ni normalt tillbringar med att se på nyheterna på ett mer konstruktivt sätt, till exempel att gå en kurs, tillbringa kvalitetstid tillsammans med nära och kära, röra på kroppen, sitta eller promenera i naturen, ta en tupplur, engagera er i en skapande verksamhet och så många andra aktiviteter som stöttar livet mer än att utsätta er hjärna, kropp och själ för den nivå av energidränering som typiskt infaller när ni ser på nyheterna.

I och med att vi tillsammans framskrider på vår gemensamma resa, blir ni mer medvetna om vår närvaro och vår hjälp till er, förutsatt att ni rensar det moln som vi informerade er om i vårt meddelande från den 12 februari, 2018. Vi upprepar betydelsen av att upprätthålla en ren energimässig hygien – i synnerhet via ett fastande från eller genom att bojkotta nyheterna av mycket specifika anledningar. Vi önskar att ni ska uppmärksamma vikten av att upprätthålla en högre vibration, för detta kommer att hjälpa er oerhört mycket genom de förändringar som kommer. Vi vill inte att ni ska sova igenom förändringarna, att vara likt får med hänseende till vad makthavarna vill att ni ska fästa er vid. Vi uppmuntrar er till att utveckla er egen nivå av urskillning gällande det som sker, genom att tona in er till er energikropp och låta den ge er information så att ni inte så lätt blir påverkade av den rädslopropaganda som slängs ut.

Älskade Ni, vi älskar er kraftfullt i denna och varenda stund och vi kommer att göra det för alltid. Ni är aldrig ensamma.

Vi rekommenderar er starkt att sätta er ner i stillhet och be oss dela med oss av våra meddelanden till er. Vi finns ständigt tillgängliga för dem som väljer att förena sig med oss. Det kan behövas några sittningar för er att tona in er eller för att ta emot våra budskap. Var medvetna om att ni är värdiga vår uppmärksamhet och kommunikation. Ju mer ni övar er, desto starkare blir förbindelsen och kommunikationen växer. Var i stillhet. Sitt i tystnad. Skörda belöningarna.

Så är det.

Kollektivet av guider.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...