Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 28 september 2018

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 28 september 2018

Per Staffan 29 september 2018

Den senaste guidningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldsta, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är väldigt nöjda över att få den här tiden att prata med er igen.

Vår skrivare har bett oss att ta itu med frågan om sexuella övergrepp som det diskuteras om nu på tv och alla andra medier.

För många är det här en revolutionstid – en tid av frihet från skam, låg självvärde, sorg och känslor av förlust som de har upplevt sedan de attackerats eller missbrukats på ett fortlöpande sätt.

Vi talar inte om detta uppvaknande av kvinnors (och vissa mäns) röster i ett försök att skapa ytterligare uppdelning mellan individer, inom familjer eller inom sociala grupper, som vissa använder detta till.

Det är inte vad detta ögonblick handlar om.

När vi ser #MeToo-rörelsen och modet hos dem som identifierar sig som överlevande (inte offer), ser vi en återspegling av den växande närvaron av det Gudomligt Kvinnliga på Jorden.

I sitt hjärta är detta inte en rörelse kvinna mot man eller ens en överlevare mot rovdjur.

I den större meningen är det ett uttryck för erkännandet hos kvinnor och flickor av deras inre Gudomlighet, deras heliga individualism, styrkan och visdomen i deras röster och behovet av lika deltagande i alla livets frågor i denna nya era av Sat Yuga.

Det är också ett tecken på slutet av den gamla manliga maktstrukturen och förmodandet hos män i nästan varje kultur, att deras närvaro, idéer och åsikter betyder mer än andras – och att deras ord har mycket större tyngd än de från kvinnor eller ungdomar.

Det har varit särskilt svårt för vita män, födda i olika nivåer av den eon-gamla patriarkala maktstrukturen, att utveckla vissa aspekter av deras personliga och deras själstillväxt – deras Gudomlighet – under ett system som säger att ”Vad du än gör är okej. Gör som du vill, och skydda dina bröder när de gör som de vill, genom att sätta upp ett system som säkerställer din immunitet från att ifrågasättas eller från att svara för dina handlingar. ”

Visst, så har inte alltid varit fallet.

Några män har fått möta rättvisa och svara för de brott och andra orättvisor som de har utövat mot andra, inklusive situationer där de missbrukat sin makt eller inflytande i hemmet, arbetsplatsen eller regeringen.

Men i den här tiden där ni har trätt fram har de högre (och snabbt växande) energierna av högre Ljus på planeten skapat en miljö där ingen slags exploatering, orättvisa och ojämlikhet längre tolereras av massorna som ” status quo.”

Det är störande för många att se den gamla ordningen smulas sönder.

Och ändå skall ni veta att var och en av er på hennes eller hans eget sätt har kommit hit för att inte bara bidra till slutet av den gamla eran, utan också för att etablera och förankra den nya.

Vi ser att många känner sig triggade av beskrivningen av övergrepp och miljöer av hot och trakasserier, från de som kommer fram för att tala offentligt om sina erfarenheter, för att stoppa rovdjuren från att fortsätta sina brott.

Det kan vara ett svårt ögonblick för många, eftersom de återupplever sina egna smärtsamma situationer.

Läkning av någon form av sexuella övergrepp kan ta tid i er värld, eftersom det undermedvetna innehåller så många lager av tankar och känslor, och den eteriska kroppen, invaderad av gärningsmannens närvaro, behåller dessa energier tills de tvättas rena från överlevandens energifält genom energirensningar.

Nästan varje kvinna i er värld har i ett Jordeliv eller ett annat burit den stora tyngden av att ha missbrukats, och för många har det skett i varierande grad i flera Jordeliv.

Lyckligtvis finns det energirensande ljudinspelningar och videoklipp tillgängliga online (några erbjuds gratis) och energiterapeuter som arbetar med övergreppsöverlevare, så att överlevaren inte behöver fortsätta att bära tyngden av sin erfarenhet eller förövarens energier.

Vänligen vet att ni aldrig är ensamma på er resa.

Ditt Andeteam av guider, änglar och högre jag är med dig i varje ögonblick, redo att ladda ner till dig helande, visdom, medkänsla och vägledning.

Det här problemet ökar igen för er nu, för det är krävande att bli läkt mer fullständigt.

Och för att i de stigande energierna som ni upplever, stiger din egen vibration upp till där den inte längre kan bära densiteten av dessa erfarenheter, inlåsta i celler, eterisk kropp och hjärtsinnet.

Helande behöver inte ta mycket tid eller år i terapi, men många tycker det är en stor hjälp att lära sig de färdigheter som behövs för att skapa tydliga gränser och att återfå en självkänsla eftersom de hanterar minnena av en attack eller missbrukssituation.

Många vänder sig också till metoder som Emotional Freedom Technique (tapping), body work, Reiki och andra former av läkning av det undermedvetna, känslor och kropp.

Antingen situationen inträffade för några dagar sedan eller för många år sedan, kommer sinnet och hjärtat att ha spelat in den på ett djup och i detalj så att det kräver djup rensning och läkning tills överlevarens självkänsla är uppbyggd till där de inte längre skyller på sig själva eller bär missbrukarens energetiska avsikt, och inte längre känner sig fast i energierna och intentionerna från den som missbrukade dem.

Att förvärva naturliga gränser – fysiska, känslomässiga och eteriska – kräver självkänsla som de flesta kvinnliga barn hålls väl borta ifrån när de växer upp, så att de inte kan utveckla den inre styrkan som krävs för att stå upp för sina liv och andras, och använda sin röst för att motstå socialisering och programmering från den manliga maktstrukturen.

Följaktligen är era media fulla av snävt definierade, omöjliga att nå, bilder av skönhet, med försäkringar till unga tjejer och kvinnor i synnerhet, att de inte är acceptabla som människor utan att de åtminstone uppnår en del av ”skönhetsidealet”.

På samma sätt visar film och tv (och musikvideos) ständigt att kvinnor missbrukas eller avfärdas som irrelevanta utanför uppvisande av deras attraktivitet och vanligtvis placerade sekundärt i närvaro, röst och betydelse i förhållande till starka manliga karaktärer.

(Den främsta kvinnliga skådespelaren i er show X Files har till exempel sagt att de första fyra eller fem skripten av serien alltid hade hennes karaktär att gå flera steg bakom hennes FBI-partner. Efter några episoder säkerställde hon alltid att hon och hon partner gick parallellt med varandra.)

Ni har sett enorma förändringar i den här typen av programmering (socialt och annat) under de senaste 50 åren, eftersom energierna på Jorden har krävt att kvinnor erkänner och hedrar sin mänsklighet och sin inbördes jämlikhet med män, inte bara vad gäller deras förmåga att bidra till samhället, utan vad gäller den grundläggande betydelsen av deras blotta närvaro och existens.

Denna sista gräns – att tala ut mot sexuella övergrepp, dömande och hotelser – och vägra att låta detta skydda sig själva bakom en vägg av antagna privilegier – är en av de viktigaste förändringarna.

Den talar tydligt om alla kvinnors mänsklighet och Gudomlighet under alla omständigheter.

Förutom att stödja unga tjejer i att utveckla en stark självkänsla, syfte, självvärde och perfektion, arbetar den också med att hjälpa unga pojkar att växa upp respektera, hävda och hedra sin Kvinnliga aspekt.

Denna ombalansering har varit en av de största saknade ingredienserna i er värld.

Ni är här för att i första hand se revolutionen från det inre som skakar er värld i sina grundvalar, på sätt som ingen hade drömt om före denna tid, förutom några få visionärer, vilka vi alla är skyldiga en hel del.

Och så ärar och firar vi det Gudomligt Kvinnliga med er, när det rör sig genom er Jord och uppmuntrar alla på planeten att hedra allt liv, att välsigna och förnya alla hjärtbaserade uttryck av mänsklighet!

Och när det ger en demonstration av Skapargudinnan, som i allt hedrar, älskar och välsignar er, och i denna tid av stor och aldrig tidigare skådad balansering uppmanar Jordens folk att hedra Henne.

Namaste, Ljusbärare! Vi bugar oss för er, med all vördnad och tack, för det kraftfulla Ljus ni har kommit att etablera på er vibrerande Nya Jord.

Vi är alltid med er.

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...