Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 26 augusti

 

[Fråga] Ni har sagt oss att överflöd, särskilt pengar, har mycket att göra med tacksamhet, och hur vi hanterar pengars energi – hur mycket vi ”tycker om” pengar. Detta var till stor hjälp. 

Men om vi väljer våra livsomständigheter innan vi inkarnerar har vi redan valt om vi ska leva ett liv i överflöd, eller ett i lidande?

Hur mycket spelar karma in?

Och hur kan en gravid kvinna, till exempel, i ett Afrikanskt land, som är nära att få missfall för att hon inte har tillräckligt med mat, skapa överflöd?

[Kollektivet] Detta är ett utmärkt ämne.

För det är så att de flesta av er har beslutat att öppna upp för, och avsiktligt skapa, en högre nivå av överflöd i era liv. Och att vara tacksam för pengarna och överflödet som har flödat och nu flödar till er, är ett av sätten på vilket man skapar ett större flöde.

Att besluta att ni tycker om pengar – att ni tycker om att få och ha det, att det kan användas som en positiv kraft i människors liv – är vitalt för att affirmera att, även om pengar använts under årtusenden som ett verktyg för det gamla, förtyckande systemet, är det nu nya tider.

Och ni skapar nu ett helt nytt sätt för mänskligheten att se på pengar och överflöd, och genom det lyfter ni pengar till en högre vibration.

Avseende ert val innan ni inkarnerade, är detta så klart ett ämne att diskutera med ert stödteam, av ert högre själv, guider och Änglar. Det är verkligen ovanligt för en Ljusarbetare att komma till Jorden vid denna tid med ett huvudintresse att tjäna pengar.

Säkerligen finns det dem i bank- rätts- och regeringssystemen som är där som  transformerande och transmuterande Ljus. De har valt att vara där, för att utrota korruption och avslöja svagheterna i det gamla systemet, och hjälpa till att etablera det nya, NESARA-systemet.

Och dessa personer ”tjänar ofta bra”, några tjänar sex- eller sjusiffrigt per år. Ändå är de fast beslutna i sitt syfte, och ovärderliga för etableringen av de nya formerna av den Nya Jorden.

Ändå har de flesta Ljusarbetarna valt ett mycket enklare sätt att vara i världen.

De har sökt renhet i uttrycket, ofta genom att vägra tredimensionella former av materiella ägodelar och prestige – det som inte har något sant värde, utan en falsk känsla av välstånd, baserat på yttre objekt och ytliga intressen.

För ert eget Jordsjälvs skull, har de flesta av er valt ett liv i vilket ni vanligtvis inte manifesterat så mycket pengar eller andra former av överflöd, som ni skulle önskat.

Detta har satt er i en position där ni varit tvugna att lära er de spirituella principerna bakom  sant överflöd och manifestation.

Ni har sett hur ni ibland i glädje tillkännagivit att något är sant för er, och sedan sett att detta objekt eller situation mycket snart uppenbaras i ert liv.

När ni skapar behovet för att lära det, gjorde ni mer än att inrätta er för att arbeta med energi på sätt som skulle möjliggöra en ny sorts överflöd att börja uppträda på Jorden.

Som en så stor prestation som det är, satte ni er själva i en situation med uppenbart ”behov” eller ”brist” för att skaka er själva tillbaka till er ursprungliga roll som med-Skapare, en Gudomlig Manifesterare, en Ljus och Energi Arbetare.

Det är inte så att någon var intresserad av att få er att lida, i sig. Det är så att ni och era guider beslutade innan ni inkarnerade att en av de bästa möjligheterna för er att vakna upp till era manifesterings och med-Skapar förmågor, var att sätta er i en situation där ni var tvugna att åter lära er, åter komma ihåg och återvinna dem.

De har aldrig lämnat er, och ni vet detta.

Ni har sett hur ni i glädje tillkännagivit att något är sant för er, eller mer stillsamt tillkännagivit att det är sant under en tidsperiod av dagar eller veckor, bara för att se det objektet eller situationen uppenbaras i ert liv mycket snart därefter, som om ni precis hade specialbeställt det.

Det var verkligen en specialbeställning! Det finns ingen tillfällighet där.

Ni kallade fram det hela från etern. Det hörde er, följde ert kommando och dök upp – även om ni ”bara skojade” när ni i glädje gjorde den affirmationen och deklarationen att detta nu var i ert liv.

Faktum är att skämtsamheten – bekymmerslösheten och det lättsamma sättet när man skojar om något – kan perfekt skapa den exakta formen av glädje som behövs för att ge liv åt något nytt i världen.

Och så idén om att ha ett ”liv i lidande med brist och begränsningar” är inte alltid vad det verkar vara. Det är en kraftfull tillväxt man får när man lär sig att komma ihåg glädjen, till och med i kontexten av stor degradering och till synes brist och förlust. Särskilt då.

Även mitt i dessa hinder kan era vackra, positiva, affirmativa deklarationer att ”JAG ÄR Välstånd! JAG ÄR all makt, frihet, skönhet, glädje och överflöd i Universum! Intonat med glädje och inre styrka, kan vara nog att vända vågen för till och med de mest smärtsamma omständigheter.

Och som vi har noterat, energimönstren i er blåkopia kan också uppdateras i de flesta fall.

När det gäller karma skulle vi säga att ni inte längre är i det gamla karmahjulet.

Ni samlar inte längre olösta problem, inte längre offer för den upprörande upprepningen av gamla misstag och energimässiga hjulspår.

Ni och nästan alla Jordens människor går in i en ny tid där vi släpper det gamla och föder en ny, vilken inte har stinget och förtrycket hos den gamla ordningen.

Ni arbetar verkligen till och från med att lösa densiteten och dramat från tidigare liv på denna vackra planet, som var nedsänkt i sådana förnedrande djup under så lång tid.

Hon har på något sätt stått emot alla försök att förstöra Henne, och reser sig nu till nya och vackra höjder som till slut kommer att sträcka sig förbi till och med prestationerna och utvecklingen i Atlantis och Lemuria.

Och ändå, nu ser ni några personer lida, om det är i andra länder eller ert eget, pga hunger eller sjukdom eller hemlöshet. De verkar lida mest av förtvivlan.

Och deras förtvivlan ger resonans i er när ni ser dem vackla efter att deras hem eller kära har dött. Och ni undrar, Hur skapar man överflöd i ett sådant tillstånd?

Och vi skulle säga, precis som ni skapar det från där ni är själva för närvarande. Universella lagar förändras inte efter kontexten.

Det finns inte en annan uppsättning krav eller etik eller handlingar för dem i fattiga länder i Asien, Afrika eller Syd Amerika, än det finns för dem i rikare länder…

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Svensk översättning Åsa Kock www.st-germian.se

Du gillar kanske också...