Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 31:e mars, 2017

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 31:e mars, 2017

Ett meddelande till Ljusarbetare – 31:e mars, 2017

av Caroline Oceana Ryan

 

 

Den senaste vägledningen från Galaktikerna, Jordelementalerna, de Uppstigna Mästarna, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna som kallas Kollektivet:

 

Hälsningar, Ljuskrigare! Krigare av Fred, och Skapare av den Nya Jorden!

Vi är glada att ha fått detta tillfälle att tala med er idag.

Vår författare har varit ute och rest, och fick tillfälle att besöka Rennes-le-Chateau, ett litet slott och kapell i Languedoc-regionen i Frankrike.

Där fann hon ett torn tillägnat Anden av Mästarinnan Lady Maria Magdalena, och bad om ett meddelande från hennes Höghet.

Vi överlåter nu tillfället till Ladyn och Mästarinnan, och vi välkomnar henne nu:

Kära ni, det är med stor glädje jag talar med er nu.

Alla vi (för jag är i förlängningen en del av kollektivet) jublar över de många stegen framåt, de många uppvaknande tillfällena, och de kraftfulla kungörelserna av era Uppstigningsvägar – vägarna för var och en av er.

Varje dag välkomnar ni Jorden och Hennes skönhet, med en ökande förståelse för den heliga vägen till Uppstigning, som ni frivilligt valt att uppleva ännu en gång.

Varje dag växer ni mer och mer i Ljuset som definierar er egen själ, er egen önskan att bryta igenom begränsningarna och motstånden av den gamla Jorden, och föra fram de högre vågorna som ni kom hit för att ta emot, och förankra för alla.

Många av er har känt er ensamma, känt att ni har lidit, känt att ingen har hört era rop på befrielse från gamla fängelserna och de gamla paradigmen.

Jag förstår er, och era Änglar och guider förstår er, mer än ni kan ana.

Ni är i processen för att bli era högre själv, och ni stiger fram mer och mer för att hävda er Skapande kraft, och återta dessa färdigheter ni har bemästrat i tidigare Jordeliv och i andra inkarnationer, på olika platser i detta Universum.

Så att känslan är inte längre så mycket att behöva hjälp av Gudomliga Varelser, utan att vara en, och hävda er ställning bland oss.

Fast ni känner fortfarande att ni är i ett stadium av lärande, i processen av att minnas, inte bara dessa förmågor, utan känslorna av att vara lugna och säkra högre varelser, för att rör sig genom livet med mycket grace och en inre säkerhet, om att Allt Är Bra.

Och om ett ögonblick uppstår som inte återspeglar den insikten, har ni lyckligtvis mer och mer möjligheter att revidera och omdirigera flödet av energier och intentionerna som finns inom er, och därför kunna uppleva något av en mycket högre vibration.

Ni har känt mycket sorg, och ibland hjälplöshet, när ni tog er genom densiteten, inte bara på grund av utmaningen i själens tillväxt som ni bestämde innan ni återvände till Jorden igen, utan för tillståndet i världen ni kom hit för att lyfta och förnya.

Och ändå Mina Kära, är det inte er sak att ta ansvar för det som verkar vara galenskap, kaos, eller de förlorade själar som hävdar att de är ledare på er Jord.

Släpp behovet av att ändra eller omdirigera dem, som om det vore den enda utvägen.

Troligtvis är detta sant för vissa, men inte för alla. Gå inom er och fråga om det handlar om en ”åtgärd” eller en inre sak, och lyssna tyst på svaret.

Begär att få veta sanningen.

Och tro på vad ert hjärta känner – det ert högre självs egna röst säger till er. Visdomen från den rösten, kommer alltid att kännas Lättare, och kommer att vara i resonans med er, eftersom det alltid varit er sanning, och alltid i tysthet har känts så.

Om det huvudsakligen är en inre resa, är ert arbete att framkalla tankar av högre frekvens, känsla och insikt för Jorden och alla varelser, och så småningom kommer högre former att utvecklas i form av yttre händelser, både för ert eget och för allt Jordens liv.

Sitt inte fast i de gamla sätten av att utföra saker och ting, Kära Ni!

Denna stora tid av lärande (inte på det sätt som ni känner till från skolvärlden, utan i den meningen att det blir inledningen på resa som avslöjar för er naturen av er egen själ, och er egen Ljusväg) är inte lätt, eftersom många säkert glömt sitt ursprungliga syfte av inkarnationen här.

Min Ande finns kvar på ett kraftfullt och, som er författare har upptäckt, på ett mycket påtaglig sätt, på vissa ställen på Jorden.

Dessa ställen svarar upp mot speciella punkter i geografin, där energin flödar mycket kraftfullt, och hjälper det inre tillståndet hos planeten, med energiuppbyggnad och överföring.

Dessa Ljuskoder bär på meddelanden, inte bara till dem i Inre Jorden och inom det Intergalaktiska Förbundet, utan också till det undermedvetna och högre medvetandet hos varje varelse på Jorden. 

De som inte kan stanna kvar i Ljuset, lämnar nu Jorden, för om de beslutar sig för att stanna kvar, förbrukar de sin Livskraft genom att inom sig förneka dessa Ljuskoder

Vissa använder tekniker för att försöka förtunna eller blockera effekterna. Det kommer inte att lyckas. Ljuset är mycket större än dem.

Tillbaka till era egna vägar igen: Jag vet att ni har lidit ibland, och fortfarande stundtals oroar er för att inte ha mat eller tak över huvudet, eller att ni inte känner er älskade eller accepterade.

Många av er har stunder av tvivel, om ni är på rätt väg eller inte.

Kära Ni, just den frågan, och viljan att släppa just de problemen, berättar att ni är hjärtbaserade entiteter, som tar sig allt längre in i Ljuset.

Mycket gott utvecklas för er nu!

Öppna upp armarna nu, och ta med hjärtat gladeligen emot allt det Högre Goda som önskar komma till er – all den Kärlek, allt Överflöd, all Frid och Fullbordan.

Jag har aldrig övergett er, inte heller kommer jag att göra det, inte heller de från min Själs familj, som liksom jag, ständigt finns vid er sida och verkligen önskar att ni kallar på oss för stöd och vägledning.

Vi kommer aldrig att förneka er, kära ni! Och vi kan inte heller förneka er den ändlösa Kärlek vi känner för er, med empati för allt ni upplever nu.

Med detta meddelande, skickar jag en speciell gåva av uppmuntran och en integrering av de frekvenser som kommer att leda er mer fullständigt in till den större visionen, ni kom hit för att få.

Ni har hört en del säga, ”Nu ska vi inte hålla tillbaka!” Och vi kan inte nog mycket säga hur sant det är.

Öppna nu upp fullt ut till den stora visionen, ni hade på själslig nivå innan ni inkarnerade.

Be att den ska visa sig för er. Den har väntat på att göra det.

Öppna dörren på vid gavel.

Vi skickar vår Kärlek, Kära Ni, som tar sig in i hela er Varelse. På många fler sätt, och mycket djupare än mina ord kan uttrycka.

Namaste! Jag ser och gläds åt er Gudomlighet, och jag böjer mig för den, alltid.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Du gillar kanske också...