Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 18 december

Teamet

Kollektivet, 18 december 2015

Via Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen för Ljusarbetare från våra vänner, den femte och sjätte dimensionens Galaktiska och Änglalika varelser som kallas Kollektivet:

Hälsningar vänner! Vi är glada att få möjligheten att tala med er i denna betydelsefulla julhelg och detta vintersolstånd. Alla vi inom Ashtar Command, och organisationens stödjande grupper och fraktioner, är väl medvetna om de mycket stora omvälvningar som sker på Jorden nu.

Vi är medvetna om att miljoner, i själva verket miljarder människor på Jorden, nu befinner sig i ett tillstånd som är en blandning av förvirring, bävan och fascination inför de skiftande energierna eller turbulensen, och en ny nivå av högre Kärlek och den förlåtelse som kommer av det. Och att också ni upplever en intensiv nyfikenhet och vill veta vad som händer härnäst för er planet.

Även om vissa har gett efter för rädsla och trångsynta fördomar mot den ena eller andra gruppen, skulle vi vilja påstå att många miljoner av dem är på väg att acceptera en ny nivå av högre Ljus och den nya medvetenhet det medför.

Dessa energier påverkar också dem som klamrar sig fast vid rädslan, till att komma ut ur sin inre inskränkta grotta och se de så kallade ”främlingarna” – inklusive dem från andra delar av galaxen och andra dimensioner – som intressanta, och inte som varelser man behöver frukta.

Med tiden kommer deras hjärta att visa dem en mycket bättre väg, men för tillfället sänder vi dessa grupper och personer det Ljus som behövs för att öppna dem för sin själs närvaro och sitt Högre Jag.

De flesta av er är redan öppna för de högre Ljusnivåerna som nu kommer från den Inre Jorden och sköljer över er, först och främst från den Stora Centrala Solen och i andra hand från Änglalegionerna.

Även de som har hållit er i förtryck och slaveri i årtusenden måste förlåtas, utan att hysa agg och utan några kvarstående trauman från ert lidande under deras korta regeringstid. Vi säger ”korta regeringstid” för en själ håller inte reda på tiden, så som ett mänskligt tredimensionellt medvetande gör.

På vilket sätt ni har lidit och under hur lång tid på den tredimensionella tidsskalan, är som ett ögonblick. Det är inte något ni önskar dröja kvar vid eller poängtera genom att säga att ”vi har fått utstå det här eller det där, och nu måste någon betala.” Det finns inget att betala, vänner.

För er Jord har varit i den femte dimensionen en längre tid, och ni gör nu anspråk på er plats i den dimensionen, ganska öppenhjärtligt och glatt, och inget kommer att stå i er väg.

Om ni tvivlar på att dessa förändringar äger rum – om ni undrar varför ni inte är glada hela tiden nu, eller varför USA:s president eller någon av de andra presidenterna inte har uttalat sig öppet i TV – var då medvetna om att er önskan måste ske som en process, inte bara som en enstaka händelse.

Inse att ni har genomgått dessa Uppstigningsförändringar under en tid och kommer att fortsätta att göra det, och att allt inte kan inträffa på en dag, eller en månad, eller ett år. Era kroppar, er hjärna och ert hjärta skulle aldrig klara av övergången till en högre Ljusfrekvens på så kort tid.

Det här är inte ett litet skutt, det är ett enormt språng. Det är ett stort hopp för ert medvetande – som länge har hållits på plats genom restriktiva och medvetna förtryckarteknologier – att plötsligt bli fri att resa sig och uttrycka sig som en individ.

Ni kan tro oss när vi säger, att de energier som kommer in nu är sådana att det inte finns en chans att Jorden kommer att finnas kvar på den väg som planerades för Henne och Hennes folk av de mörka hattarna för tusentals år sedan.

Det finns bara Uppstigning nu, och om ni inte känner hur stärkande och frigörande dessa energier är – om ni ännu inte känner för att fira, eftersom gamla problem kommer upp till ytan och fysiska eller emotionella obehag avhåller er från att känna glädje – tillåt oss då att försäkra er om att det inte kommer att pågå så länge till.

De galaktiskt stärkande nivåerna och den högre andliga hjälpen som nu strömmar in över planeten kommer att stanna, och håller redan på att rekonstruera det som ni anser vara ert vardagsliv.

Vi ber er att helt enkelt börja – som Gandhis så otroligt vackert sa – vara den förändring ni vill se i världen. Tillåt er själva att rida på dessa häpnadsväckande vågor av nya tankar och insikter av ert Högre Jags uttryck, när Hon eller Han fullt ut bebor er fysiska kropp.

För den kroppen tar in Ljuskroppsenergier i varje ögonblick, som kommer att ladda varje cell med solljus och kristallint medvetande. Detta är Kristusmedvetandet som så många talar om, och som kyrkorna har lärt ut bara tillhör en person, som de säger kommer att återvända för att döma mänskligheten och anlända på ett stort vitt moln tillsammans med många änglar som sjunger och blåser i trumpeter.

Vi skulle vilja påstå, om ni föredrar en sådan bild, att ni gör klokt i att gå och köpa er en trumpet och lära er hur ni ska blåsa i den, för det här stora och vackra medvetandet är här nu, och ni bär det inom er.

Ni är själva Kristusmedvetandet – krystos eller christos – den kristallina formen av tanke, känsla, fysisk varelse och upplevelse, som ni stadigt strävat mot med hjälp av galaktiska och änglalika krafter. Förstå att det här inte är något som kommer att försvinna, som en solig dag eller som en våg som väller in mot stranden för att sedan försvinna ut igen.

De här energierna kommer att fortsätta att byggas upp, och ni, Ljusarbetare, kommer att fortsätta att förankra dem, som ni erbjöd er att gör innan ni kom till Jorden i er nuvarande inkarnation.

Och kommer grymheterna – krigen, bedrägerierna och sveken, våld i alla former, de korrupta regeringarna och sociala strukturerna, svälten och umbärandena – att ta slut?

Förvisso. De har redan börjat förlora fotfästet och håller på att falla sönder i sina grundvalar medan vi talar. Ni ser tusentals människor som går ut på gatorna och kräver att klimatförändringarna, polisbrutaliteten, olagligheten och ojämlikhet av alla slag ska upphöra för gott – och ändå tvivlar ni på att Jorden har skiftat till en ny och högre frekvens och att den Nya Tidsåldern är här!

Ni har hört att kärnvapenarsenalerna har neutraliserats och gjorts obrukbara (för det har de), och ni har läst om Dr. Keshes fria energi och Peace Road Map – och ändå tvivlar ni!

Ni har sett delar av videofilmer eller fotografier av skepp, eller konstiga ljus på himlen, eller visioner av hela städer i skyn, och ändå tycker ni att ingenting har förändrats! Vi skulle säga att de som väljer att klaga, som kräver fler bevis, en viss typ av bevis, är beroende av yttre tecken och meddelanden. Men vi kan tala om för dem att Jorden har gått in i ett nytt och aldrig tidigare skådat tillstånd av högre vibrationer, en ny verklighet där ingenting kan döljas.

Gå in dit nu, i detta ögonblick och fråga ert intuitiva jag – ert Högre Jag – om det är dags. Fråga om Jorden är i färd med att befrias från årtusenden av förtryck och hör Det säga med eftertryck vad sanningen är.

Stjärnan som de tre vise männen följde för så länge sedan var inte en bokstavlig stjärna, utan en konstellation som förkroppsligade Kristus närvaro – Ljuskroppens födelse och Jordens Uppstigning. Det var därför han kom, tillsammans med sin älskade tvillingsjäl, Maria Magdalena. Och vad än era religiösa läror har sagt er, så har ni följt detta Ljus i dess Universella essens, och ni är här.

Kära intergalaktiska vänner, vi välkomnar er och följer varje steg framåt. Tala med oss närhelst ni önskar och fråga vad ni vill, för slöjorna mellan oss håller på att lösas upp för gott. Vi är alltid med er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://carolineoceanaryan.com/2015/12/18/a-message-to-lightworkers-december-18-2015/

← Previous post

 

Du gillar kanske också...