Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 6 september 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 6 september 2019

Per Staffan September 7, 2019

The Collective of Guides (channeled messages)

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 6 september 2019

Av Caroline Oceana Ryan

Denna veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få den här möjligheten att prata med er idag.

Vi ser att många av er arbetar mer fullständigt och mer kraftfullt nu i era galaktiska uppdrag

Effekterna av ert arbete känns över hela världen såväl som i hela er galax och intergalaktiskt.

Så att ni förankrar inte bara högre Ljus för denna planet, utan för otaliga planeter, stjärnor och stjärnsystem.

Detta är betydelsefullt, eftersom de särskilda utmaningarna som mänskligheten och dess Jord upplever för närvarande, och för nästa år eller mer speciellt, kräver högre input än vad ett 3D-orienterat, ganska passivt och svagt känslomedvetande kan medverka till.

När ni ser saker hända med vissa populationer på jorden eller med vissa geografiska platser, oavsett om det är stormar, bränder, former av frihetsstraff, korruption, kemiska föroreningar – kommer er mänskliga aspekt, som vi har sagt många gånger, att reagera med en rad olika känslor, från rädsla och ångest till ilska och önskan om vedergällning.

Det är förståeligt, men gör väldigt lite för att flytta dessa situationer upp till en högre nivå energetiskt, så att du och miljarder andra sedan kan uppleva jordelivet på en högre, mer förfinad, mer Fredlig nivå av välbefinnande.

Det som skapar den uppåtgående rörelsen energetiskt är det koncentrerade fokuset av ett Enhetsmedvetande mot välbefinnande och Fred, mot helhet och lugn.

Och det åstadkoms inte i ett splittrat mentalt eller emotionellt tillstånd, vilket är vad ni har tränats att leva i och att betrakta som det enda logiska tillståndet att vara i.

I vissa stunder känner ni er kraftfulla, ja.

Men för det mesta har ni utbildats noggrant för att resa genom livet och tänka på de utmaningar ni står inför, individuellt och som ett land, en kontinent eller planet, och att se tätheten hos dessa i desperata villkor och undrar om de någonsin kan övervinnas.

Vad du åstadkommer i din eteriska kropp, när du reser i ditt sömntillstånd, och inom ditt högre medvetande hela tiden, överträffar väl det snäva fokus du lärde dig som en Jordvarelse av lägre medvetande – ett medvetande baserat på överlevnad, där du bekämpar brist, smärta och motstånd.

Vi är medvetna om att de flesta av er fortfarande ”väntar” på något – på ett fullständigt införlivande av NESARA, på masslandningar av skepp och ett fullständigt avslöjande av den utomjordiska närvaron, på en frälsare av något slag, på din Uppstigning för att leda dig dit ingenting av livets smärta och chocker kan någonsin nå dig igen och liknande scenarier.

Det här är vackra visioner.

Ändå vill vi uppmuntra er att frigöra och lösgöra er även från era mest hoppfyllda visioner om räddning, eftersom ni redan innehar förmågan att skapa alla former av förnyelse och fullbordande av den Nya Jorden.

Det du söker kan inte komma till dig ”utifrån”.

Det söker sig till dig när du släpper det. När du låter det vara OK att det inte är här ännu.

Och när du inser att du måste hålla energin av det du önskar innan du kan uppleva utåt.

Detta gäller allt du önskar manifestera, oavsett om det är förbättrad hälsa, ett nytt kärleksförhållande, en förnyad känsla av syfte i ditt dagliga arbete, en viss summa pengar eller vilken vision du än kan ha för ditt samhälle eller din värld.

Du behöver inte räddas. Du behöver inte en ”frälsare.”

Frälsarprogrammering är kopplad till passivitetsträning och programmering av offer och är inte en hjälp varken i din Uppstigning eller i din vardag och självbild.

De bilder du har av ett nytt liv, en Ny Jord, en ny Rättvisa, Jämlikhet, Hederlighet och Överflöd för alla på Jorden har ingenting att göra med vad någon annan gör för dig.

Visst får du ständigt hjälp från de högre nivåerna och formerna av detta universum, såväl som från de icke-jordiska varelser som finns i din och andras själsfamiljer, vilka har lovat att skydda Jordens varelser när ni reser genom denna tid av övergång till den femte dimensionen.

Dessa kärleksfulla varelser hjälper dig att skydda och upprätthålla Jordens välbefinnande, på alla sätt fysiskt och eteriskt.

Det finns inget behov av frälsning, eftersom du, i ditt högre jag och Jordens högre jagformer, arbetar kraftfullt tillsammans med dem.

Ni är inte de passiva mottagarna av ”hjälp”, som om ni nästan vore maktlösa att påverka, bidra till eller förändra Jordens livsenergier eller ens de frekvenser som Jorden Själv existerar i.

Ni bidrar ständigt med, påverkar, skiftar allt som inträffar på Jorden med er egen vibration – er egen inställning, era idéer, känslor, tankar och förväntningar.

Era ögonblick av firande lyfter vikten som tynger Jordens väsen nu.

Er glädje och förväntan på att bara goda saker händer läker de delarna av Hennes varelse och allt medvetande som hade gett upp på att en Ny Dag någonsin skulle inträffa.

Och er känsla av syfte, er kraftfullt hållna avsikt att hjälpa till att föda nya Jordformer – en högre form av civilisation för er planet, från valutor till helande former, till utbildnings- och konstformer – är det som skapar just dessa saker.

Inte någon som glider ned från ett moln eller ett skepp, som ni har varit mycket noggrant programmerade att tro.

Förstå att du inte skulle vara på jorden just nu, göra det arbete du gör, om du inte hade uppnått liknande verkligheter i en annan tid eller plats, på den här eller en annan tidslinje.

Du är här för att leva ut och återupptäcka, återta din visdom, dina läkande element och din transformativa glans och inte bara för att upptäcka dessa element i någon annan.

Det är naturligtvis spännande och intressant att tänka på att träffa personer från andra delar av denna eller en annan galax.

Vi skulle inte på något sätt avskräcka er från att återta de förbindelserna med medlemmar i er själfamilj som kommer från någon annanstans eller som har bott i Inre Jorden så länge.

Vi ber bara att ni släpper idén att ni väntar på en storartad räddning; ett stort ögonblick när dörren äntligen öppnas brett och ett rent gyllene högre Ljus väller fram.

Ni är ljuset, vänner! Hur kan det vara annorlunda?

Varför skulle du vara här just nu, om än i en sårbar form, förutom att din sanna kraft är tänkt att lysa mer än någonsin?

Och så tackar vi er för era visioner, för era drömmar, era minnen om Gudomlig Rättvisa och Gudomlig Kärlek som ger så många miljoner kraft, över en hel planet och ett helt solsystem.

Vi ber helt enkelt att ni ibland påminner er själva om att ni är de ni har väntat på, som Hopi-visdomen har observerat.

Och att ni inte längre väntar på att fira sådant – och att när ni firar öppnar ni dörren till själva den förnyelse och återfödelse som ni har väntat på under så lång tid.

Namaste, kära! Vi är med er, i varje ögonblick.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

Om du repostar, var vänlig och behåll integriteten i denna information genom att skriva ut den exakt som du hittar den här och inkludera länken till det ursprungliga inlägget. the link to the original post Tack.

 

Senast: A Message to Lightworkers – August 30, 2019

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...