Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan 20 juli, 2018

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

20 juli, 2018

Meddelande till Ljusarbetarna. Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, kära Ni! Vi är mycket glada över att få detta tillfälle att återigen få tala med er.

Den här veckan vill vi besvara en fråga från en Ljusarbetare som skrev till oss gällande tajmningen för NESARAS tillkännagivande – något som det råder stora spekuleringar om!

Jag läste en hel del förutsägelser gällande när NESARA ska implementeras på det fysiska planet. Jag har aldrig trott på förutsägelserna gällande ”idag, i morgon, nästa vecka”, vilka i åratal har flutit omkring. Medan jag inte tror på alla förutsägelser jag läser gällande tajmning, så skulle jag tro på information från Kollektivet som rör tidslinjerna. Jag vet att ”snart” är Ärkeängel Mikaels favoritsvar på frågan ”när?”

Vilket sannolikt betyder närsomhelst under de kommande 10 åren. Och jag förstår att de Uppstigna Mästarna, Änglarna och andra kärleksfulla själar inte fungerar inom linjär tid.

Det verkar vara så att med den pågående strömmen av människor som styr detta land, så kommer inte alls NESARAS implementering ”snart” att tillåtas på det fysiska planet ”.

Måste vi vänta tills skiftet till den Nya Jorden har manifesterats i betydligt högre grad?

Du har rätt, kära du, i att du noterar att ”snart” inte är någon exakt tidsram och en som inte helt och hållet kan tillämpas på er värld och på Tiden såsom ni känner till den.

Vad det betyder, när den tillämpas av alla som är mer orienterade till de högre sfärerna än Jorden, så ligger NESARA vid horisonten – att Jorden stegvis är på väg till denna verklighet, det blir ingen plötslig kraftig skakning.

Samt att av alla potentiella verkligheter, så kommer den tidslinje inom vilken ni för närvarande existerar, i själva verket att få se NESARA förverkligad – offentligt tillkännagiven och antagen.

Du har rätt att detta inte betyder ”snart”, som ”nästa vecka eller ”nästa månad”, för det kan inte betyda det.

Det betyder inte att dessa tider inte är möjligheter.

Det innebär helt enkelt att vi inte på minsta sätt kan förutsäga, gällande När detta stora transformerande ögonblick i själva verket utåt kommer att ske.

Du och nästan alla Jordvarelser kom in i det här livet med en överenskommelse om att händelserna på Jorden på ett sam-skapande sätt skulle statuera sin egen verklighet, precis såsom du sam-skapar din egen verklighet i ditt specifika Jordiska liv.

Det betyder att alla sätt av ingripanden av dem som vistas i de högre sfärerna, och som skulle komma att omdirigera, revidera eller förhindra vissa aspekter av ditt liv – till och med genom att ge förutsägelser gällande tiden – inte är tillåtna, på grund av bestämmelsen gällande Fri Vilja på den här planeten.

Detta är vad som menas med Fri Vilja! Du skapar din egen existens på alla nivåer, både i det här livet och bortom det.

Alla måste respektera detta, eller möta konsekvenserna inför en mycket hög galaktisk domstol.

Förstå att när vi i de högre sfärerna tar ett steg bakåt ifrån de mänskliga angelägenheterna, så är det inte på grund av en icke-medkännande eller hjärtlös övertygelse om att människorna inte är värda att bekymra sig över – långt ifrån det.

Vi stiger ett steg tillbaka för att göra det möjligt för er att ha era val – er egen resa, er egen utveckling – och i allt högre grad, ert eget bemäktigande, i och med att ni alltmer förstår att ni Har den Fria Viljans val och utveckling och att ni kan förnimma ett fullständigt bemäktigande, vilket är insikten om er egen Gudomlighet och förenandet av alla saker och ting, alla varelser.

Nåväl, detta betyder inte att ingripanden inte skulle inträffa, för de inträffar.

Ni tar in dem i er verklighet när ni deklarerar att de måste inträffa, på det sätt som är bäst.

De energier som nu skiftar inte bara Jordens vibration, utan det mänskliga medvetandet, för också ingripanden med sig.

Vi ser enbart en framåtgående rörelse, en bana med medveten utvecklig som ständigt rör sig uppåt, bortom materiella distraktioner, bortom desperation och rädsla, bortom den sorgsenhet som ni vissa dagar känner av, att allt som ni i detta liv och andra liv har fått uppleva bara har varit alltför mycket, och kommer er frigörelse någonsin äga rum?

Vi har många gånger sagt att ni själva är de som inrättar er egen frihet, era egna riken, er egen suveränitet.

Och varför är det så, kanske ni undrar, när det finns så många i de högre sfärerna som älskar er bortom vad något språk på Jorden skulle kunna förmedla?

För att avgörandet gällande Fria Viljan och aktivt sam-Skapande är hur man etablerar och upprätthåller suveränitet och frihet!

I synnerhet efter så många eoner av existens i de tredje-dimensionella frekvensernas låga vibration.

Ni är de enda som ska dra upp er själva ovan det slitna, ovan galenskapen, förvirringen och det som ni kallar orättvisorna, fastän ni helt medvetet valde denna väg som ni befinner er på, och det finns inte en enda bland er som vi skulle kunna kalla ett ”offer”.

Varför har allt detta utvecklats enligt denna själv-valda väg?

Stora sam-Skapare, det var så ni skrev det, därför är det så.

Detta är er film, er målarduk, er holografiska projektion.

Och kan vi nu se ert beslut att höja era röster i en frihetssång, i harmonin av en hög vibration som endast Uppstigande varelser skulle kunna åstadkomma?

Javisst! Vi kan höra er och vi bevittnar era allt ökande krav på de slag av Frihet, Fred, Glädje och Överflöd som endast ett frigjort folk skulle kunna skapa för sig själva.

Så frågan blir inte så mycket ”när” NESARA föds utåt sett, utan hur ofta du och dina medkamrater Ljus-Krigarna firar NESARAS föreskrifter, andemening och avsikter, som om den redan var här.

För det är hur du skapar i din värld, kära du.

Inte genom att vänta, och med all säkerhet inte genom att fråga ”när?”

Frågan är aldrig ”När?” Det finns ingen fråga.

NESARA är här nu, inom er tidslinje, såsom ni finns här, och när väl tillräckligt många av er helt och hållet ansluter er frekvens (i det pågående ögonblicket) till det som ni gör anspråk på att ni har väntat på, så behöver ni inte längre vänta.

Vi begriper den otillfredsställande naturen i vårt svar på vissa nivåer.

Därför ser vi, som en sidokommentar, att saker och ting håller på att skifta på Jorden och i Jordens system, inklusive ett oundvikligt upplösande av det gamla styret, med en hastighet och beslutsamhet som vi tidigare inte har bevittnat på er planet.

Och ändå – detta firar vi mycket, mycket mindre än att ni håller på att börja minnas er egen Gudomlighet, er Enhet med allting som existerar, samt er storslagna Kärlek för er egen resa, till och med under dessa mörkaste dagar.

Er tapperhet blir helt och hållet uppmärksammad, och er resa markerar livets väg på en högre-dimensionell Jord, vars glädje och färgglada glans ni blott har börjat föreställa er.

Så javisst, ni är på väg att komma fram – ”när” är upp till var och en av er.

Namaste, kära Ni!

Vi finns ständigt med er.

 

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...