Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 8 augusti, 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan,

8 augusti 2019

 

Ett Speciellt Meddelande till Ljusarbetarna – 8 augusti 2019

av Caroline Oceana Ryan

 

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, vänner! Idag ställer vår skribent [kanaliserare] en fråga som uttrycker det många känner:

COR: Mina vänner, jag arbetar dagligen för att hålla mitt betraktelsesätt klart, inte bara för min egen skull, utan för Jordens välbefinnande.

Ändå ser jag i nyheterna ofattbara beteenden från vår regering: hundratals immigranter som ”samlas ihop” för att deporteras, medan deras barn, av vilka vissa fortfarande är bebisar och småbarn, lämnas ensamma, hemlösa, hungriga, och gråter efter sina föräldrar.

Det förekommer fortfarande allvarliga övergrepp på färgade, särskilt Afroamerikaner, av polisstyrkor över hela USA.

Och tusentals barn hålls fortfarande kvar i fängelse utan ordentlig mat, hygien eller medicinsk vård, misshandlas och isoleras, medan entreprenörsföretagen inkasserar miljoner från dessa anläggningar, varje dag.

Jag känner mig vilsen, även på denna kraftfulla dag med Lejonportalen 8-8, när vi alla skulle fira glädjen över denna kraftfulla portal, och dess potential för att vägleda oss till en nivå av ökad fulländning, högre syfte, inre Frid och Överflöd.

Kan ni hjälpa oss som arbetar för att höja oss över vår förtvivlan, över vad som händer i USA och i andra länder?

Alla ord som hjälper, kommer att uppskattas mycket!

 

KOLLEKTIVET: Hälsningar, kära ni! Vi talar till alla, särskilt till de som bär på denna fråga idag.

För på den här portaldagen har kommit, för att ta bort den tredje dimensionens skräck och trauma, även om det känns som om ni bara upplever ökade nivåer av den.

I likhet med födelsen, så kan de mest smärtsamma ögonblicken uppstå strax före, och ni föds alla i denna fantastiska tid, då ni upplever det som har tagit eoner av tid för att dyka upp

Vi underskattar inte det ni känner!

Det är minst sagt smärtsamt och förvirrande, att se vad som görs i ett land som har sagt sig vara en demokrati under nästan 250 år, men vars handlingar säger något annat, om och om igen.

Och det ni bevittnar, är inte så mycket de demokratiska idealens omkullkastande, utan uppkomsten av de långt mörkare regimerna, som hotat att göra slut på denna planets välbefinnande, under många tusentals år.

Återigen – det är inte som det verkar, och vi vill göra er uppmärksamma på att inte se på det som händer, som om det sista ordet skulle vara sagt, och inte heller att det skulle vara den fullständiga beskrivningen av det.

Tänk på att när ni tittar på nyheterna eller läser på sociala medier, att extrema åtgärder vidtas, och informationen om detta släpps med det specifika målet att sänka er vibration, (särskilt Ljusbärarnas vibrationer) så mycket som möjligt.

Detta är ett mycket gammalt trick.

En slav tas från folkmassan och blir slagen eller dödas, och de andra reagerar med skräck och inser att de måste lyda, annars kommer samma sak att hända dem.

Vi skulle då vilja fråga, Ser ni det som händer från er nuvarande position som Medskapare, eller från er gamla position i offrens paradigm?

Kan ni för de misshandlade och utsattas skull, om inte för er egen, bestämma att ni inte kommer att göra det ni blivit ”tillsagda” – att ni inte kommer att hamna i offermentalitet, varken för andras eller er egen räknings skull?

Kan ni nu besluta, att er egen beslutsamhet ska stå fri från inlärda reaktioner och energetisk påverkan, och inte rubbas från den hållning ert högre själv har, hela tiden?

Och det innebär, att Inget som framkommer är någonsin helt sant eller oföränderligt.

Lyssna till ert högre själv: Ingen yttre situation beskriver allt som inträffar, och jag kommer inte att samtycka och förlora min styrka, neutralitet eller respekt för andras vägar, genom att döma och kalla något dåligt, när jag nu flyttar ut ur dualiteten, för alltid.

Mer än så – ni tar Jorden med er när ni gör det.

Betyder det att ni måste kväva er medkänsla, ignorera era mänskliga reaktioner och sorgen i ert hjärta, när ni ser oskyldiga människor bli felaktigt behandlade?

Nej, för sådana är ni inte.

Vi skulle vilja fråga: Skulle ni kunna be era sinnen och känslor, att ta avstånd från det som uppkommer för en stund, och flytta till en högre nivå, där de begränsade uppfattningarna inte bestämmer så mycket?

Kan ni sitta stilla med ert Andliga team av guider, Änglarnas väktare och högre själv, och då be dem om den visdom som behövs, för att förverkliga er väg vid denna svåra, krävande stund i Jordens historia?

Kan ni dra både er själva och dessa oskyldiga, ut ur offrets paradigm eller programmering, och bejaka deras själars kraft och kraften i den Nya Jorden, innan ni bestämmer er för att allt är förlorat?

För de krafter som har funnits, har inte lett er till detta ögonblick.

Ni har lett er själva till detta ögonblick.

Det är den speciella sortens tillväxt ni efterfrågade för er upplevelse på Jorden, och för Jorden själv, samt för er egen själ innan ni inkarnerade den här gången.

Vi kan försäkra er om att ni i andra livstider har sett oskyldiga människor – människor som arbetade och var villiga att vara positiva, laglydiga medlemmar i samhället – som samlades ihop och spärrades in på grund av sin etnicitet eller ursprung.

Ni har sett barn slitas ifrån sina föräldrar i andra liv, på grund av att det ansågs nödvändigt.

Ni har sett olagliga arresteringar och misshandel av fångar, i andra liv.

Ni har varit förtvivlade när ni sett allt detta, och mycket mer därtill.

Men ändå – återvände ni till denna oroliga, om än vackra plats, som kallas Jorden.

Varför?

Ett ögonblick av vansinne? Den ”bedrägliga idén” om att ni skulle kunna göra något för att hjälpa till?

Nej, även om ni kanske har kommit fram till det nu.

Ni kom hit för att ert inre Ljus, med samma kärlek och medkänsla som driver er nu, skulle kunna komma fram för att höja frekvensen, inte bara för ett land och en grupp människor, utan för alla länder och människor.

Så ja – nu kommer vi att göra det ni känt att vi skulle göra, när ni gråtit eller skrikit ut er ilska eller sorg, som den gamla maktstrukturen inte tror att ni klarar av.

Och det är att flytta till en plats för Frid, utan motstånd, med öppenhet. Av högre vibrationer.

Vi arbetar med energin från stjärnan Sirius när ni läser dessa ord, för att från Lejonet 8-8 förändra energin, och hjälpa till i ert passerande genom en kraftfull portal som, även om den inträffar årligen, nu har mycket större potential att hjälpa Jordens liv, än den haft under eoner.

Och vi arbetar med vars och ens högre själv, om ni är öppna för det, och begär att ni ska få mer av högre Ljus, och perspektiv från de högre rikena på det ni för närvarande upplever, inte bara för er världs räkning, utan också till omständigheterna i ert eget liv.

Och vi talar till era hjärtan, till dessa omedvetna platser djupt inom er, som ropar efter den fridfulla inre kopplingen, högre perspektiv och ovillkorlig kärlek till de högre dimensionerna – den plats ni verkligen tillhör.

Låt oss säga det ni redan vet: Jordelivet i sin nuvarande form, kommer aldrig att kännas vettigt för er.

Så vi ber er att släppa ”behovet” av att det ska kännas vettigt, och bara vara vänliga, och följa logiken om Kärlek, och alla högre former av hjärtbaserade uttryck.

Vi ber er att förmedla allt ni ser till ert högre själv, de andliga guiderna och Änglarnas väktare, inklusive era reaktioner på det, och om ni känner er ledda att tala öppet om det så är det bra, och/eller så kan ni skriva till era representanter om det.

Fast bara ert eget inre beslut om att koncentrera er på högre Ljus, förnyelse, Frihet och suveränitet för alla varelser, kan åstadkomma de rätta besluten som bara den högre Kärleken kan ge – det i sig själv kommer att hjälpa till att öppna dörren till denna fantastiska portal ni nu befinner er i, för att avsluta dessa olyckliga händelser.

Vi önskar att vi för er upplevelse på Jorden, kunde säga det på annat sätt, men det är så ni fungerar som människor, ni är bäst motiverade att gå in i en högre vibration, när den ni befinner er i blir oacceptabel.

Så acceptera utmaningen, Ljusets Krigare!

Krymp inte ihop från det uppdrag ni kom för att fullfölja.

Släpp alla tankar och känslor av offermentalitet när ni är redo, och håll alla som lider nu i samma högre Ljus, som vi håller er alla (och dem) i.

Mörkret har inte övermannat er – det fruktar er nu mer än någonsin! Varför tror ni att angreppet är så stort just nu?

Det beror på att de vet hur kraftfulla ni är, och vad ni har kommit hit för att göra.

Och så, släng alla små självbilder åt sidan.

Stå upp! Vet och inse till fullo Vilka ni är.

Vi hjälper er ständigt i detta.

Vi finns med er och står vid er sida.

Kära ni, tro oss: Ni aldrig ensamma, på denna eller någon annan väg.

 

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...