Ett Budskap från Era Guider via Salena Migeot,12:e februari 2018

Ett Budskap från Era Guider via Salena Migeot,

12:e februari 2018

Ett Budskap från Era Guider den 12:e februari 2018

 

Älskade Ni,

Vi hälsar er med de varmaste strålarna av kärlek och ljus, och vi ber er att hjälpa oss, för att vi ska kunna hjälpa er. Vi har kraften att kunna hjälpa er mycket, förutom då ni gör val utan att tänka er för, som hindrar vår hjälp. När ni fastnat i tanklösa aktiviteter, tanklöst ätande, ser, läser eller lyssnar på sådant som inte lyfter er på något sätt, då blockerar ni väsentligt tillgången på kärlek och ljus som finns runt er, som vill och väntar på att innesluta er, och kunna bära er genom era dagar och nätter med lätthet, flyt och överflöd. De av er som inte är medvetna om hur man ”håller sig informerad”, kan och begränsar vår förmåga att nå er, eftersom era sinnen inte är öppna för att ta emot oss, och vi ber er nu att överväga vilka era konsekvenser skulle bli om ni slutar att titta på nyheterna. Om ni avstod från att titta på, läsa eller lyssna på nyheterna under en dag, så tror vi att ni skulle känna er mycket lättade, och känna er befriade från de lägre energierna som plågar er, när ni tittar på politiska intriger, brott, missbruk, skandaler och våld, som framstår i det oändliga framför er ögon och öron. Ni utsätter er dagligen, vissa av er nästan hela tiden, för attackerna av dessa mycket lågt vibrerande drama, som håller er mycket mindre energetiskt upplyfta och håller ert sinne fokuserat på alla personer involverade, och dömer dem genom era egna fördomar. Älskade ni, det är inte något vi tror att ni skulle vilja fortsätta göra, om ni var medvetna om vilket stort moln det skapar runt er, som vi finner mycket svårt att tränga igenom, för att lyfta upp och hjälpa er.

När vi går framåt under dessa mycket viktiga tider av er existens, vill vi göra er mycket medvetna om att ju mer ni kan rensa bort av molnet runt er, av alla omedvetna beteenden och val, desto lättare blir det för er att navigera igenom de pågående förändringarna utan att plågas. Ju mer ni väljer att stanna kvar i molnet av era omedvetna beroenden – det som förskönande kallas ”nödvändigt ont” och annat som är så allmänt accepterat och vanligt, att det verkar helt normalt, desto mer förvirrade kommer ni att bli av de energier ni väljer att utsätta er för. Vi understryker att ni gör dessa val otaliga gånger varje dag, och ni lägger lite eller ingen medvetenhet i de valen. Ni gör det av vana, eller för att det är vad personen eller personerna ni bor med gör, eller för att ni inte tänker tillräckligt kreativt eller konstruktivt, för att göra bättre val. Kära ni, ni är inte barn men ändå tillåter ni er behandlas så, av de som avsiktligt styr saker så att ni inte nyttjar er stora styrka, för ert eget eller allas bästa. För er som hjälper andra att lyftas upp, väckas och upplysas ställer vi frågan: hur mycket effektivare skulle ni kunna bli i den rollen, om ni helt tar bort det moln som omger er, och därigenom lät oss få tillgång till er 24-7? Med tillgång menar vi, möjligheten att tjäna er på sätt som bara kan förbättra er tjänst till andra.

En del av er har många vackra intentioner av att tjäna andra, men tillåter inte att vi hjälper er, på grund av dessa moln av tanklösa vanor och val, som omger er. För några av er är molnen så tjocka, att ni känner er väldigt ensamma. De av er som är mer ”kopplade” till det ni uppfattar som högre andliga varelser, eller någon annan av de myriader termer ni använder för att benämna och beskriva det ni inte förstår, kan vara så mycket mer anknutna, om ni eliminerar bruset runt er som vi kallar moln. Tänk på vilken kommunikationsöverföring som helst. När bruset/störningen är närvarande är det mycket svårare att ta emot meddelandet tydligt, och de flesta av er ändrar bara kanalen till en med mindre brus/störning. Det är därför era kabel- och telekommunikationsföretag blomstrar. De vet att ni kommer att betala bra för dessa distraktioner, och de är mycket ivriga att dra nytta av ert intresse av att ta emot kommunikationen tydligt. Det vi säger är: ju mer ni kan eliminera de distraktioner som skapar molnen vi hänvisar till – som vi upplever som störningar, desto lättare blir det för oss att ersätta det molnet med ett av kärlek, ljus, välbefinnande, klarhet, säkerhet och alla de egenskaper och attribut som hjälper er att göra de högsta och bästa valen, för er själva och era nära och kära, de ni tjänar och alla ni vill tjäna. Det är med otrolig entusiasm som vi ger detta budskap till er, med stor förhoppning att ni kommer att jämföra med det vi erbjuder, så att vi inte behöver konkurrera om er uppmärksamhet, med de som drar nytta av att ni inte uppmärksammar oss.

Det är absolut nödvändigt att ni förstår att det ni tittar på dagligen, har en djupgående inverkan på ert övergripande välbefinnande, eller avsaknaden av det. Vi ber er att vara mycket uppmärksamma på vad ni känner när ni tittar på vissa händelser, av det vi vill kalla det dagliga dravlet som kallas för ”nyheter”. Vi vill påstå att mycket av era ”nyheter” inte har mycket till nyhetsvärde. Vi vill föreslå att ni väljer att titta på det som informerar – inte sådant som att ”han sa, hon sa” eller att den gjorde det eller det, och att det inte är okej eller att det är bra eller inte är så bra, utan nyheter som är riktigt fräscha och nya. Ja, nyhetsbranschen har ett ansvar för att informera er om tragiska händelser, och nej, det är inte deras ansvar att hålla er informerade 24 -7 om den eller den speciella tragedin. Vi anser att de val som fattas kring vilka nyheter eller tragedier som ska visas, oavbrutet eller inte, görs av dem som inte bara är i stånd att påverka den allmänna opinionen, utan kan refereras till vissa politiska partier, lobbyister, eller sådana med miljarder dollar.

Ni tror att i USA har ni frihet, men Kära Ni, på många sätt överger ni er frihet när ni blir förslavade av media, av digitala skärmar för att bli frånkopplade. Och de flesta av er som läser detta, gör dessa val varje dag, medan era nära och kära sitter i ett annat rum, eller till och med i samma rum eller vid samma bord och är uppkopplad till sociala medier, nyheter eller spel, istället för att tala med personen ni har fysiskt är närvarande. När ni gör det, väljer ni att koppla bort er från er själva, era nära och kära och från oss som älskar er så kraftfullt, och som står där tålmodigt för att hjälpa er att göra mer medvetna val, för att återfå kraften som är er, när ni avstår från att ge bort den på tanklösa sätt. Älskade Ni, vi som alltid är med er, i varje ögonblick i varje andetag, förstår helt vad ni behöver motstå. Vi har den största medkänslan för er, och vi vill bara det som är för ert högsta bästa. Vi levererar inte detta budskap med något som helst fördömande, bara med den rena avsikten att upplysa er om det ni inte ser klart. Vi välkomnar er ut ur molnen, och in i vår kärleksfulla famn – när ni är redo, Älskade Ni.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...