Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19 april 2022

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19 april 2022

Kollektivet: Högre Vibrationell Nyans

April 19, 2022

av Caroline Oceana Ryan

 

https://tinyurl.com/mr8uh6jy

 

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna stund att prata med er igen idag.

Vi är medvetna om den enorma situation av de stora pågående förändringar ni ser – i er själva och andra, och i er värld.

Den här senaste stora astrologiska händelsen, där Jupiter och Neptunus kom i konjunktion i Fiskarna, har öppnat upp hela områden av möjligheter som under andra eror inte varit direkt tillgängliga för er, eller som krävde mycket stor koncentration för att ens kunna närma sig.

Nu öppnar sig så mycket och lockar er framåt! Precis som med Sina invånare är er Jords inneboende, ständigt växande Ljus, nästan oigenkännligt från vad det var för ett år sedan.

Mänskligheten själv har fått en helt annan högre vibrationell nyans, och vi är fulla av glädje och uppskattning för vad detta har betytt, beträffande era fysiska kroppar, såväl som i ert inre liv.

Era celler “uppgraderar” och rör sig in i nya och högre former av uttryck.

När de gör det, antar dina tankar också en högre form av uttryck – frigörs från det lägre livets ordning som de befunnit sig i så länge.

Det tillståndet berodde delvis på mörk programmering, och på det faktum att Jorden Själv bara kunde hålla så mycket Ljus i den tredje dimensionen, Hennes gamla tidslinje.

Mycket har förändrats!

Även om samma gamla spel fortsätter av de som tidigare haft makten, så fortsätter mänskligheten att genomskåda, börjar kunna se igenom påståenden, energifällor och falska meddelanden.

Ni får också den inre styrka och individualisering som behövs för att använda er kollektiva röst, och för att stå på er när ni alltmer förhåller er till det högre Ljuset, och i allt högre grad frigör er från era tidigare livsformer.

Ni har som art inte upplevt en sådan individualisering och bemyndigade känslor på årtusenden.

Var medveten om att era stjärnfamiljer ser denna förändring och inser vad det betyder, inte bara för er individuella själsutveckling och expansion, utan för gruppupplevelsen hos själva mänskligheten.

Det är vägen som leder direkt till att kunna se, känna och möta dem.

Det kommer inte längre att vara en mystisk, nästan spöklik närvaro som finns “där ute någonstans”, men ändå inte en del av er vardag.

Att vara en synlig, positiv, aktiv del av ert liv är deras huvudsakliga intresse för tillfället, och att hjälpa er etablera permanent fred, fri energi och ett fullständigt healande av planeten.

Er healing är också viktig för dem, och de står redo att hjälpa till på alla nivåer, med healingteknologier som både är fysiska och eteriska.

Många går till och med nu in i meditationer där de föreställer sig att de befinner sig i en kristallhealingkammare, vare sig det sker ombord på ett skepp, i den Inre Jorden eller i den eteriska.

De ser inom sig fram emot en tid, då vem som söker healing, eller ändrar sina livsenergier till en mer balanserad och upplyst nivå.

Naturligtvis kommer vägen för att bli ert högre jag att fortsätta utvecklas enligt er önskan  – men det kommer inte att finnas någon fullständig genväg till återfödelsen.

Fast ni kommer då, precis som nu, att få hjälp av mentorer, guider och de högre energierna från er Sol, såväl som från stjärnornas och planeternas rörelser som också söker en högre nivå av medvetande.

Var och en har ett hjärta och en själ, och dessa ropar efter att få känna en renare, vackrare reflektion från det Galaktiska och det Universella Centret, Skaparkällan.

Och de finner sådant.

Vi tvivlar inte på dem eller deras väg, och vi tvivlar inte på er, kära ni!

Ni kanske tvivlar på er väg ibland, eller de dagar då det känns att den gamla chocken och trauman från många jordiska liv, har kommit upp till ytan, och allt känns för mycket att bära.

Ni kanske känner att sorgen, ilskan eller håglösheten – av “detta är inte mitt hem”-känslan, som så många av er känt sedan barndomen – är en tyngre börda än ni önskar bära.

Och ni kan banna er för att ni “inte är tillräckligt andliga” som vissa skulle säga, för att ni till att börja med inte automatiskt blir fria från alla täta tankar och energier.

Allt det är bara nonsens!

Det är en mycket gammal lögn ni nu måste släppa, när ni är på väg att acceptera er Galaktiska och Inneboende Gudomliga natur.

Det är så att många har känt bördan av sina andra liv, ofta utlösta av händelser och situationer i deras nuvarande jordeliv, som får dem att känna sig mindre än de gudomligt skapade varelser de är.

Ni definieras av det som är oändligt, från skönhet och Ljus, från Sanning och Gudomlig Rättvisa, och då ni tvivlar på att ni någonsin kommer att bli helt healade eller kunna släppa allt som har tagit er ur ert högre uttryck, kom då ihåg att ni inte definieras av något sådant.

Ni definieras av det som är oändligt, i skönhet och Ljus, i sanning och Gudomlig Rättvisa.

Ni är inte här för att framstå som automatiskt perfekta, helt anpassade eller helt Uppstigna.

Ni kom för ofullkomligheten och obalansen, för att upptäcka vilka ni kan vara under och efter processen, och sedan återvända till rent Ljus och högre Kärlek.

Så, respektera det beslutet, vänner!

Så många kallar den här tiden på året för en tid av Uppståndelse och Återfödelse.

Så – acceptera det, utan att anklaga er själva och den densitet ni valde att vada igenom.

Alla högre former av förnyelse och vitalisering når nu ut till er – öppna upp era hjärtan för att acceptera detta!

Vet att vi alltid finns vid er sida, och att ingen av oss dömer er för resan ni valde för att bli beresta varelser i detta Universum.

Varelser har utvecklat stor styrka och expansivitet på själsnivå, på grund av det som alla kännande varelser längtar efter – Sanningen bakom Upplevelsen, var den än kan ligga.

Vi är medvetna om att vissa kanske inte känner kraften eller närvaron eller relevansen av våra ord. Detta är delvis varför våra Budskap innehåller energier som är utformade för att anpassa sig till målen för ert högre jag, och all den hjälp de ständigt ger till er.

På samma sätt, kära ni, skickar de energiska formerna av högre Kärlek det som bäst hjälper er nu. Och vi tackar för allt ni upplever på er väg mot att förverkliga er sanna natur – som, när den har glömts bort i mänsklig form, bara kan bli mer kraftfull när den återupptäcks.

Vi sänder det högsta Ljuset till er nu, vänner!

Er resa har tagit en vändning uppåt, och inget kan försena er ankomst nu.

Namaste, vänner! Ni är aldrig ensamma i allt detta.

 

Översättning: Maggan

 

 

 

You may also like...