Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 22 maj 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 22 maj 2020

 

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 22 maj 2020

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna stund att prata med er idag.

Vi pratar med er varje vecka ur perspektivet av ert varande på en Jord som förändras varje timme när det gäller vibrationer och den resulterande nya verkligheten ni formar.

Detta skapar ni med era ord, era avsikter, era visioner och känslor om livet och hur det går för er vackra Lady Gaia och era förväntningar på hur livet ska fortsätta på denna planet.

Vi talar ofta om er ökande handlingskraft när ni inser er närvaro som Medskapare, för det har länge varit er träning att se på yttre omständigheter och känna att det är det som avgör er livskvalitet – innehållet och upplevelsen av dessa.

Ändå kan vi försäkra er, vänner, att ingenting skulle kunna vara längre från sanningen

Ni är mycket mer än sådana som observerar och reagerar på Vad som Är, och ändå – ja, det är också en gåva, att flytta till Observatörsläget när du vill skapa ett avstånd, särskilt ett känslomässigt avstånd mellan dig och det du ser hända utåt.

Vi ber er att förstå att mängden högre hjälp som flyter in till er nu är häpnadsväckande och enastående.

Och att det inte är fråga om ”räddning”, utan en fråga om er och Gaias ökande förmåga att hålla en högre vibration.

Detta öppnar i sin tur många mer energetiska portaler för Uppstigningen, för frihet från gamla begränsningar och för att få ett slut på de nuvarande intrigerna från de som skulle motverka eller stoppa den progressionen.

Ni är ingen någons kreatur, som vi har sagt många gånger.

Ni är mästare på det som är och det som ännu inte har kommit.

När ni går ut ur Tiden och in i de högre rikena i er meditationstid, då vet ni att det är så.

Ni börjar komma ihåg mer och mer Vilka ni är och varför ni har kommit in i denna tid som verkar ha fallit in i kaos och förlust.

Ta detta ögonblick, denna tomma duk som du står inför nu, och skapa som du vill, styrd av din egen själ och ditt högre jag, och de mycket höga, raffinerade, vackra noterna om klarhet, nytt liv och återfödelse som sjungs i de högre världarna av varje Ljusvarelse som ”håller plats” nu för Jordens förnyelse och Uppstigning.

Anledningen till att du ser eller hör talas om allt fler skepp på himlen beror på en ökning i rörelserna hos de välvilliga galaktiska vänner som hjälper Jordens varelser och rör sig för att skydda de som hålls under olika former av täthet av den gamla regimen.

När du tittar upp mot himlen, i hopp om att se en gammal väns eller familjemedlems skepp, skall du veta att du redan besöker dem på dina nattliga resor, under ditt sömntillstånd.

Och att du redan vet djupt inifrån hur de hjälper till och varför och att de inte har någon avsikt att låta jorden (eller dig) falla genom några sprickor i fasaden, när de gamla formerna smulas sönder så att nya kan födas.

Ni håller redan på att bli de vackra varelser ni har drömt om, har bett om, har trott på och föreställt er.

Gå till nästa steg, och Samskapa er egen Glädje, er egen vägran att avskräckas nu, när ni flyttar till större höjder av medvetenhet och manifestationsförmåga.

Ja, det här är en krävande tid att vara på planeten, och ja – det här är tiden ni har väntat på.

Namaste, vänner! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

Om du repostar, behåll denna informations integritet genom att skriva ut den exakt som du finner den här, och inkludera the link to the original post.

Tack

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...