Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 11 september

Kollektivet

Via Caroline Oceana Ryan

11 september, 2015

 

Det senaste budskapet för Ljusarbetarna, från våra vänner, varelserna i de femte och sjätte dimensionerna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner!

Idag talar vi till er från en plats som ni själva har skapat, från den femte-dimensionella Jorden som ni länge har hållit på att skapa och förbereda, där ni själva ska leva.

Vi är medvetna om att det i USA idag förekommer många dystra minnesstunder, vilka utförs av dem som önskar försäkra sig om att alla ska minnas chocken och förlusterna den 11 september för fjorton år sedan.

Det förekom verkligen förluster, men inte på grund av någon utländsk aggression.

Dessa skapades genom intrigerna bland dem som verkar innanför era egna regerings- och militärväggar, de som har förbundit sig att skydda sina medinvånare mot alla fiender, utländska och inhemska, men som egentligen slöt sig samman med en grupp av olika nationaliteter, för att fullfölja en plan som inte har någonting att göra med demokrati och inget att göra med frihet.

Så, till dem av er som är medvetna om vilka dessa personer är, om ni så kallar dem kabalen, Illuminati eller maktstrukturen – skulle vi vilja ställa frågan: Förmår ni överväga att även dessa hör till er familj?

För medan ni aldrig skulle kunna tolerera deras brott mot mänskligheten och er Moder Jord, så kallas ni nu till en högre vibration, som ser fullkomlighet i alla skeenden, perfektionen i Jordens egen uppstigning mot en högre dimension.

Och in i denna dimension kommer ni inte att kunna bära med er det tredje-dimensionella bråtet – ilska, chock, harm eller förnekelse av det som verkligen inträffade den dagen.

Ni har onekligen försökt att inför andra förklara att händelserna förorsakades av dem som trodde att man genom att man försatte miljoner människor runtom världen i chock, rädsla och sorg, så skulle man inte bara komma att uppnå förändringar i politik och krigsutbrott i många delar av världen (för sina egna syften), utan man skulle också komma att sprida vibrationen av den alltför välanvända termen ”terror” runtom på jordklotet.

Det är vad man skulle kunna kalla en energimässig plan.

För rädslans energi är en av de lägsta möjliga energierna som en människa kan uppleva.

Och era överherrar (fast de snabbt försvinner från sina positioner) har i flera århundraden varit mycket medvetna om att rädsla är en av de största kontrollmekanismerna på planeten.

Och ändå, som den stora poeten Maya Angelou (som nu med nöje observerar Jordens Uppstigning från de högre dimensionerna) – som denna stora poet skulle säga: ”Jag reser mig i alla fall” (http://poets.org/poetsorg/poem/still-i-rise).

Hur är det möjligt, frågar ni, att skurkarna inte har gripits?

När vår ärlige president dagligen får skulden för alla krig, bedrägerier, undanflykter och manipuleringar av dem som nu lovprisas som ärliga och lojala gentemot vår regering och vår värld?

Hur kan det komma sig att vi fortfarande reser oss, när sanningen om 9/11 fortfarande bleknar bort i ”alternativa media” och lådorna med ”konspirationsteorier” i bokhandlarna?

Det är så för att ni har bestämt att det ska vara så.

Ni fattade ett kollektivt beslut på den skräckfyllda dagen, att detta aldrig mer skulle få inträffa på Jorden – och ni kan lägga märke till att trots att ett antal försök har gjorts, så har det inte inträffat igen.

Ni ser flyktingarna som flyr från skräcken i den syriska konflikten, vilken har finansierats och som kontrolleras av kabalen, och era hjärtan sträcker sig ut till dessa människor när de kämpar för att bli humant behandlade.

Att få bli accepterade i länder där de kan få en chans att leva och förhoppningsvis, få ett liv i överflöd.

Ni känner av medkänslan och kärleken stiger i era hjärtan när ni ser hur de kämpar, resande dag efter dag mot ett osäkert öde och uppehälle.

Ändå undrar ni, hur det kan komma sig att vi fortfarande kan resa på oss?

Vi är medvetna om svårmodet som är följeslagaren i denna kamp, men vi ber er att koncentera er på verkligheten i den kärlek och empati som ni känner för dessa medmänniskor och som med råge överträffar all den rädsla som ni eller de någonsin skulle kunna uppleva.

För ni har också flytt från krig och förtryck, under de många liv som ni har levat på Jorden.

Ni har också genomlidit denna förskräckliga behandling och den osäkra utgången.

Ni vet vad det vill säga att befinna sig under diktatorns styre, armén som invaderar, militärpolisstyrkan.

Ändå, om ni kunde se som vi gör, från vårt högre perspektiv, och varifrån ni också under era eteriska resor ser, den massiva energivåg av beslutsamhet som har samlats runtom på Jorden, att detta spel mellan manipulatörerna och de som blir manipulerade, måste få ett slut, och få ett slut nu, för all evighet – så skulle ni aldrig mer tvivla på att ni håller på att resa er.

Förstå att det alltid förekommer en dammstorm, en tid av kaos och förvirring under en planets eller ett folkstyres omstrukturering, eller bara i ens verklighetsuppfattning – av vad som är möjligt och av vad man tillåts få ta del av.

Ni bestämde kollektivt, inte lång tid efter 9/11 för alla dessa år sedan, att ni aldrig mer någonsin skulle utsättas för sådana lögner och sådant våld.

Ja, ni har fått uppleva orättvisa och onödiga krig i Irak och Afghanistan och på andra platser där krig i hemlighet har utkämpats av de samma krafterna.

Och ni har fått uppleva desperationen hos dem som har förlorat, och upplevt er egen desperation över att dessa orättvisor, utförda under ert älskade lands flagga, kanske aldrig kommer att ta slut.

Men hursomhelst, så kommer de att ta slut.

För i den medkänsla som ni och miljoner andra uttrycker för dem som flyr krigen, bidrar ni till den enorma Uppstigningsvågen av förväntan och beslutsamhet, att den mänskliga rasen kommer att nå en punkt där inga fler lögner, inga fler manipulationer och inget mer våld finns.

Sålunda är Dr Keshes FredsKarta (http://keshefoundation.org/new-horizons/peace-roadmap) inte enbart en trevlig idé – den är födelsen av dessa beslut ni har fattat för flera år sedan, att våld inte längre har någon plats på er planet och att ni inte längre kommer att ledas av dem som använder rädsla som sitt största vapen.

Ja, detta är hur Atlantis fälldes – genom att man spred rädsla och överutvecklade egots obalanser och strävan efter kontroll, materiell välfärd och individuellt framför kollektivt avancemang.

Uppfattningen om separation framför Enhet och den kollektiva sammanlänkningen mellan alla levande varelser – detta är vad ni nu tar avstånd ifrån, till förmån för förståelsen av att Vi Alla Är Ett.

Därför ska denna dag absolut hedra dem som har gått förlorade.

Men förstå att den speciella själsgruppen, de tiotusentals som den dagen förlorades i det fysiska, lämnade när de gjorde så och på det sätt som de gjorde, för att inom er trigga insikten att lögnerna, kontrollen och våldet måste få ett slut.

Och det kommer det att få!!! Så är det.

Ja – ni reser er fortfarande, kära ni.

Ni reser er!

Till den femte dimensionen av Fred, av Kärlek, av Enhet och än längre.

Namaste! Vi ser och hedrar er Gudomlighet och vi hedrar er väg i detta härliga, aldrig tidigare skådade ögonblick.

 

 

 

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

A Message to Lightworkers – Sept. 11, 2015

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...