Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 18 november, 2017

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

18 november, 2017

Ett Meddelande från era Guider

Älskade Ni!

Vi hälsar er med stor kärlek och djup sprudlande glädje över alla avslöjanden som är på väg att komma upp i ljuset. Det är nu dags – den månad och det år som får visa sig vara omvälvande i det medvetandeskifte som ni står inför. Ni håller på att lyftas upp på sätt som låter er uthärda många fler avslöjanden, med en förståelse om att det i sanning är det högsta goda att allt ska bli exponerat. Istället för att ni blir förtvivlade över allt fördärv, alla uppgörelser bakom kulisserna, alla mutor samt all korruption som håller på att avslöjas, så ber vi er att glädja er över allt avslöjande – det är en storslagen indikering på att saker och ting som inte längre tjänar det högsta goda, håller på att bli avslöjade för att kunna bana vägen för ett nytt system som är mer jämlikt, mer effektivt, mer transparent och som baserar sig på värdegrunder. Detta kommer att utvecklas under nästkommande år och bortom, men blir märkbart annorlunda än ’allt enligt de vanliga rutinerna’ som har blivit normen.

Allmänheten kommer att ha nolltolerans ifall statstjänstemännen blir något annat än etiska representanter för den allmänhet som de ska betjäna. Människor kommer alltmer att inse att i och med att man har tolererat det som är oacceptabelt, så har man gjort sig medskyldiga och därmed i någon mån ansvariga för vilka man röstar på. Till och med för dem som inte röstar på, gynnar eller stöttar dagens oetiska nyhetsskapare, har toleransen eller acceptansen av deras gärningar genom att man har tittat åt andra hållet i liknande situationer, oberoende av hur skenbart avlägsna de har varit, gjort de flesta av er medskyldiga inom ett system som har stöttat dessa.

Till och med de av er som har blivit nedtystade av dem som är mäktigare än ni och som befinner sig i en position för att hålla er nertryckta, trots era avsevärda talanger och förmågor, så har ni till en viss mån stöttat detta system som tillåter att de stannar kvar vid makten, oberoende av deras misstycke för andra. Här klandrar vi inte offren på något sätt. Vi säger: ”Ni är ett kollektiv av individer som tillsammans bildar en mycket större helhet.” Det som ni tror på är i hög grad vad ni understöder. Om ni tror att systemet är korrupt, så stöttar ni detta systems status quo. Fastän ni inte vill stötta korruptionen, så låter er uppfattning om att det förhåller sig på det viset – att ni är maktlösa att förändra/fixa/förbättra det på något sätt – systemet att fortgå okontrollerat.

Just nu är det viktigare än någonsin att de av er som förhåller er tysta och skenbart förblir säkra som ett resultat av er tystnad, är villiga att åtminstone överväga att yttra er. Detta övervägande, oberoende om ni skrider till verket, sporrar kraften i det avslöjande som för närvarande håller på att ske. Om ni handlar därefter och faktiskt yttrar er, blir detta till en mycket mer kraftfull drivkraft. Vi ber att de av er som har upplevt, bevittnat eller på något litet eller stort sätt varit medskyldiga i det som nu är mycket mer synligt som misshandel, korruption eller maktmissbruk, ska vara villiga att överväga att yttra er åtminstone till en nära vän eller förtrogen person, men företrädesvis inför en mycket större och bredare åhörarskara. När ni gör det så kommer ni energimässigt att hjälpa andra i liknande situationer. Ni blir också en kraftfull katalysator för det utrensningsarbete som redan är i full gång med eller utan er medverkan.

Precis som ett ostyrigt barn i ett badkar som inte är medvetet om hur liten eller stor kontroll och input man har i en situation beroende på sina val, så kan rengöringen bli snabb och fullständig eller mycket lång, långsam, utdragen och kanske åtföljd av utbrott, raserianfall, skrik och stänk. Var och en av er kan vara mer medvetet närvarande gällande hur era val påverkar det hela, samt accelerera processen via era avsikter och er input eller låta allt bli till en lång, utdragen process i och med er fortsatta tystnad.

Vi stöttar er ständigt och vi kan bara hjälpa till i den utsträckning som ni låter oss göra det. Därför ber vi er att ni ska samarbeta tillsammans med oss för att få hjälp och assistans, genom att be oss ge er det mod som ni behöver för att göra vad ni i ert hjärta vet att är rätt att göra. Vi ber er vara specifika där det behövs – vilket betyder: ifall ni vet att ett visst bevismaterial existerar, som skulle kunna exponera något som borde avslöjas för att tjäna det högsta goda, så föreslår vi kärleksfullt att ni ska be om vår hjälp i att skapa de omständigheter som skulle kunna exponera detta. Ni behöver inte bre ut er eller vara specifika. Vi kommer inte, förutom i extrema omständigheter, hjälpa till att exponera några brottsoffer utan deras medgivande. Ifall dessa brottsoffer önskar att de hade modet att stiga fram, så kan vi och kommer vi att antingen hjälpa dem att yttra sig, eller så sam-skapar vi de omständigheter som kommer att göra det lättare för dem att yttra sig, till exempel med att hjälpa andra brottsoffer av samma förövare i att yttra sig, så att den som inte har modet kan finna sitt mod genom berättelserna från sina med-brottsoffer.

Älskade Ni, de pågående avslöjandena är blott toppen på isberget. Det finns mycket, mycket mer som ska avslöjas. Vi uppmuntrar er att se allting som en mycket nödvändig utrensningsprocess – en som kommer att bli svår, kanhända lite traumatisk för många att betrakta, lyssna på, eller höra talas om, men vänligen, vänligen, vänligen, var medvetna om detta och ta det till er, det är nödvändigt. När utrensningsprocessen väl har avslutats, kommer ni alla att känna er mycket bättre till mods och ni kan gå vidare och må mycket bättre och tydligt vara medvetna om att smutsen är något som tillhör det förflutna och att er nya verklighet kommer att bli en inom vilken renheten spelar en stor roll för alla, på ett sätt som inte gynnar, medverkar till eller stöttar misshandel, korruption, sexuella övergrepp eller tvång, eller maktmissbruk på något sätt.

Inom livets alla områden, om det så handlar om ett lokalt fritidscenter eller i landets högsta myndigheter, så kommer avslöjanden att äga rum. Majoriteten av er kommer att bli innerligt trötta på att få lyssna till berättelserna. Och de kommer att fortsätta komma ut. Och vidare och vidare. Älskade Ni, vänligen håll renhet och oskuldsfullhet inom era hjärtan och låt inte avslöjandena sudda ut dessa koncept för er. Tänk på nyfödda barn och deras oskuldsfullhet och renhet. Tänk på orörda marker i naturen, eller ännu bättre, besök orörda områden såsom en renande balsam för er själ. Besök skogar, trädlandskap, vattendrag eller till och med lokala parker som en påminnelse om att det finns skönhet överallt, så länge som ni tar er tid att uppskatta den. Det finns så mycket skönhet på andra sidan av denna process och vi uppmuntrar er att se framåt mot detta och att skapa er önskade verklighet med era tankar, affirmationer och visualiseringar. Vi älskar er så mycket, Kära Ni, i varje stund, i och med vartenda andetag.

Och så är det.

Kollektivet av Guider.

 

Kanaliserat av Salena Migeot salenam2@msn.com

 

 

The Collective of Guides via Salena Migeot, November 18th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...