Teamet via Peggy Black, 18 november, 2017

Teamet via Peggy Black, 18:e november 2017

 

Vi kontaktar er återigen för bekräftelse och uppmuntran. Vi fortsätter att hjälpa och stödja ert uppvaknande. Den 3D-miljö som ni kom till när ni valde att förkroppsligas, intensifieras eftersom den håller på att förfallna. Energierna och mönstren, som hållit den här utmanande matrisen av illusions på plats, håller på att avslöjas.

Fler och fler individer vaknar och förstår att de är gudomliga skapare. Processen för detta uppvaknande, har varit långsam och stadig för vissa, medan det för andra har blivit ett ganska plötsligt intensivt uppvaknande. Men när en individ utökar sin medvetenhet utanför den begränsade mentala ramen, kan de inte helt återvända till sina tillstånd med omedvetna sinnen. Många av er som läser dessa ord, förstår vad vi menar.

Vi firar ert uppvaknande oavsett hur det uppstod, och vi uppmuntrar er att fortsätta utvidga er förståelse om vilka ni verkligen är, och er roll av att förankra en ny energetisk matris av livsuppehållande, medvetet ljus.

Var uppmärksamma på att stödja varandra, under ert uppvaknande. Använd verktygen som stöder och förankrar er expansion. Använd ljudfrekvenser, meditation, rörelser och anslut till den energi som er planet erbjuder. Fortsätt att koppla bort de begränsningar som det gamla paradigmet erbjuder. Allt ni känner till skiftar, förändras och övergår till en annan verklighet.

Ni befinner er i en uppstigningsprocess. Som gudomliga multidimensionella varelser är ni menade att lätt kunna resa, röra er och flytta från en dimension till en annan. Varje gång ni stiger till en högre frekvens eller dimension av medvetenhet, och återvänder till den här jordiska 3D-verkligheten, tar ni med er koder för expansion. Dessa koder blir då tillgängliga för alla jordinnevånare.

Många uppväckta varelser, fortsätter flitigt att arbeta med att återställa rutnätet av energi runt denna planet. De som utför denna tjänst, följer ofta en inre uppmaning eller vägledning av att flytta, resa eller bo i ett visst område. När de flyttar runt, lämnar de en energetisk kod eller ett avtryck. Genom sitt dedikerade arbete återställs rutnäten av energi, så att en ny mall eller matris kan aktiveras, och anpassas till det Galaktiska Centret.

Många uppväckta varelser utför också astrala uppgifter och hjälper till, genom att ha en tydlig frekvens av tacksamhet, kärlek och medkänsla, i stället för att vara rädda och ha andra missgynnande känslor och energier. Genom att hålla en holistisk och balanserad frekvens, ger de styrka till rutnätet för den nya mallen.

Vi bekräftar er när ni läser dessa ord och förstår att de är sanna. Ni är här för att skifta, förvandla, skaka om de gamla dysfunktionella realiteterna. Ni är här och förankrar medvetet ljus.

Ni är här och skapar en länk eller arbetar med ett rutnät till de andra dimensionerna. Ni är inte menade att vara instängda i denna ofta fientliga begränsande miljö. Vi observerar ofta hur lätt man kan falla tillbaka, eller dras till en lägre vibration eller frekvens. Det finns en lockelse från denna dysfunktionella matris eller mall. Börja föreställa er och träna på att flytta till de högre dimensionerna. Vi vet att många av er har upplevt det, såväl som att ni förstår att ni är på ömse sidor om dimensionerna. Träna på denna färdighet och förmåga; Det är er födslorätt som de galaktiska medborgare ni är.

Det finns inget fördömande beträffande detta, det är helt enkelt en observation som vi vet att ni också känner igen. Vi har ofta sagt att känslor smittar. Som empatiska varelser matchar ni ofta den energi som omger er. Det är viktigt att veta det, och helt enkelt tänka på att vara uppmärksamma för att kunna förändra det ni råkat på.

I uppvaknandet är det viktigt att alltid vara varliga med er själva, och komma ihåg att er fysiska kropp kommer ifatt er uppväckta andliga expansion. Er fysiska kropp förändras verkligen på en cellulär nivå. Detta har pågått i många år och det accelererar nu.

Vi påminner er om att lyssna på det era kroppar berättar, och samarbeta med medvetenheten i varje cell. Ni kan ha upplevt eller upplever kroppens reaktion på det ökade energiflödet. Några av dessa reaktioner kan uppstå som feber, frossa, yrsel, utslag, hjärtklappning och andra symptom som kommer och går.

Ta ansvar för vården av den fysiska kroppen, eftersom den genomgår en inre omvandling. Sök professionell hjälp om ni vägleds att göra det, men sköt om er själva också. Håll er fysiskt och energetiskt förankrade till er jordbas. Ät hälsosam mat, drick vatten och tillbringa tid i avskildhet. Dessa förslag och påminnelser, låter varsamt er fysiska kropp att energetiskt matcha er expanderade medvetenhet, och er energikropp.

Använd er alkemiska medvetenhet till att omvandla energin hos den mat ni äter, och de missgynnande energierna ni råkar på, för att återställa och expandera era DNA-koder till den ursprungliga ritningen/planen. Alla era medvetna handlingar stöder er egen utveckling och förankring, av er gudomliga skaparens medvetenhet.

Kom ihåg att träna och använda fantasins verktyg, era fokuserade avsikter och er förmåga att omvandla all den missgynnande energi ni möter. Ära och lita på er själva, er vägledning och er uppgift. Kom ihåg att vara i NUET. Det är genom er fokuserade uppmärksamhet och närvaro i NUET som ni är som mest kraftfulla.

Ni är här för att omvandla denna begränsade verklighet av 3D. Ni är här för att så och förankra en ny livsuppehållande mall. Ni är här för att skapa länken eller portalen till de högre dimensionerna. Ni bär frekvensen som förhöjer och stimulerar andra att vakna till vilka de verkligen är. Ni är här som skickliga alkemister, som omvandlar och transmuterar alla begränsande mönster, av den gamla matrisen. Ni är här som professionella kosmiska reparatörer för rutnätet av energi och för matrisen. Vi känner vördnad för er och ert engagerade arbete och hjälp, när ni fortsätter att förvandla denna jordiska 3D-verklighet. Mänskligheten vaknar bokstavligen upp i massor, och ropar att alla missgynnande energier ska uppenbaras. När dessa negativa mönster och beteenden blir allmänt kända, kan de omvandlas med medvetet alkemiskt ljus, och ni har varit och är kraftfulla krafter i det som sker nu. Vi finns alltid tillgängliga för att stödja, uppmuntra och påminna er om er storhet.

Teamet

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...