Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 1 jan, 2017

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

1 jan, 2017

Ett Meddelande från era Guider

Älskade Ni!

Vi hälsar er med goda nyheter om stor glädje på denna löftesrika dag. Var medvetna om att ni i varje ögonblick expanderar, i och med varje andetag. Detta blir ett betydelsefullt år för er. Ni håller på expanderar till en ny nivå av medvetande som kommer att få vissa av er att känna sig rätt ’uppsvällda’ på alla goda sätt. Vissa av er kommer däremot att känna av ’uppblåstheten’ och bedöma att den är obekväm. Andra kommer inte ens att lägga märke till något obehag, när ni fokuserar på det underbara i allt. Det kan bli en mycket magisk och smidig övergång för dem av er som väljer att förbli optimistiska gällande alla förändringar som äger rum. Vi har i dessa överföringar flera gånger sagt att förändringarna ytterst är till för det högsta goda för alla, oberoende av hur förpackningen ser ut, känns, eller vad massmedia-snurret kan ha lagt på den.

Vila i er försäkran om att det – oberoende av vilken desinformation som ni får ta emot – inte kommer att bli något tredje världskrig. Det är inte förenligt med de mest dominanta tidslinjer som ni är på väg till. Tidslinjer är energimässiga frekvenser av möjligheter, som ökar i styrka genom en kollektiv tanke och uppmärksamhet. Om ni inte önskar krig, fokusera inte på det på något sätt. Vi kan inte tillräckligt betona vikten av att ni tar er fokus och energi bort från denna desinformation, som är designad för att kvarhålla er i rädsla och upprätthålla en möjlighet för krig (eller någon annan agenda) som framträder på de presumtiva tidslinjerna. Vi ställer frågan till dem av er som känner er mer kraftfulla att snarare bli informerade än desinformerade: hur kraftfullt är det att bli desinformerad? Skulle det inte vara mer stärkande att dra kraft ur er inre vetskap, er förening med källan genom meditation och visualisering? Är det inte mer stärkande att stänga av nyheterna och sociala media och fokusera på personlig utveckling, spendera kvalitetstid med nära och kära, vistas i naturen, röra på kroppen för att sträcka på benen och musklerna och få känna att kroppen sträcks ut? Är det inte underbart att få vara tacksam och uppskatta allt som ni har, i stället för att uppmärksamma det som ni inte har (och i de flesta fall inte behöver), via reklaminslagen?

Älskade ni, av allt som vi vägleder er att göra, placeras avståendet från televisionen helt och i synnerhet ’nyheterna’ bland de tre viktigaste rekommendationerna, framför att vara medvetet närvarande i era tankar samt att utöva en attityd av tacksamhet. Om ni inte gjorde något annat, att börja utöva dessa tre riktlinjer i praktiken skulle få er vibrations-frekvens att öka en hel del. Håll i minnet att när ni upprätthåller en av dessa riktlinjer, så blir de två övriga mycket lättare att hålla igång.

Om ni vill må bättre, bli sundare, bli mer motiverade, ha mer energi, få mer gjort varje dag, känna er mer förenade med Spirit, med era nära och kära, med Allt Som Är, gör en urkoppling på alla sätt som är möjliga och börja först och främst lära känna er själva. Ta sedan ett beslut att spendera kvalitetstid med nära och kära. Ju mer ni lägger in i en given relation, desto mer får ni ut av den genom Lagen om Givande och Tagande. Detta gäller för allt som ni ger – er tid, er know-how, er upplevelse, er kärlek, ert kamratskap, er yrkesfärdighet, ert bistånd, er villighet, er medkänsla, ert stöd, era komplimanger, er uppskattning för någon annan eller för alla dessa saker som man ger till er. När ni tillbringar mer av er tid och era resurser genom att på detta sätt ge till andra, så blir ert liv mer uppfyllt, mer meningsfullt och mer balanserat. Det är en pågående process. Att vara frivillig på något ställe löser inte alla era problem. Det hjälper er att omprioritera era problem till välsignelser. Med andra ord ni blir medvetna om att det i ert samhälle finns ett behov och ni råkar ha en tidslucka tillgänglig, ni har den ’know-how’ eller de resurser som behövs och en vän uppmuntrar er att hjälpa till, eller så får ni syn på en annons där man ber om hjälp och den knuffar er på ett sätt som bara känns rätt för er att besvara. Ni dyker upp, ni ger er hjälp och känner er välsignad och uppfylld att få vara en del av denna händelse eller organisation. Medan ni är där, träffar ni någon som kan och gratis vill fixa en sak hemma hos er, för vilket ni har känt er stressad för att kalla på en reparatör, för denna månad fanns det inte utrymme i er budget. Det är så det universella flödet fungerar. Om ni stretar emot ’knuffen’ som talar om för er att ni ska delta, så missar ni en fantastisk upplevelse av att få ge och de belöningar som följer när ni säger ”Ja” till det som kallar. Belöningarna, bortom känslan av uppfyllelse inom själva aktiviteten, kanske inte omedelbart dyker upp, men på något sätt kommer de att göra det. Det kan bli så att ni några månader senare stöter ihop med den person som ni verkligen fick bra kontakt med under denna händelse och ni blir introducerad till någon som ni slutligen gifter er med. Det kan ta flera år för ’belöningen’ att nå er, men ju mer ni omfamnar möjligheter att få ge av ert äkta jag, desto fler belöningar kommer att komma åt ert håll.

Om ni känner att ni inte har något att erbjuda, så är ni inte medvetna om hur begåvade Gud skapade er. Om ni inte är medvetna om era gåvor, så lever ni inte i harmoni med ert sanna syfte. Detta delar vi idag med er, för att ni ska kunna lägga er avsikt på att påbörja detta nya år 2017 med en större medvetenhet om era gåvor och en starkare avsikt att föra ut era gåvor till världen. Om ni ännu inte är medvetna om era gåvor, var tydliga med att ni har dem och det är ert jobb att upptäcka dem. Ni blev inte skapta till att få leva ert liv i ovetskap om era gåvor. Ni var inte ägnade att få leva ert liv på någon annans villkor, att stötta någon annans drömmar och att inte få dem återgäldade, att stanna kvar på ett jobb som ni avskyr, att förbli gift med någon som ni inte kan blomstra tillsammans med. Ni är ämnade för att leva i glädje, i enhet, i fred, i kärleksfull ömsesidig respekt med alla som ni lever med och möjligast många fler människor. Ni är menade att få uppleva lätthet och glädje och flöde och överflöd och på alla sätt vara framgångsrika – gällande relationer, kost, klädnad, bostad, leksaker, äventyr, upplevelser, allt som ni kan tänkas vilja uppleva. Det finns inga önskningar som inte kan bli uppfyllda eller åtminstone komma nära ett uppfyllande. Att uppnå något är inte lika tillfredsställande som att sträva efter det, att komma närmare det, den tillväxt som är inbegripen i processen. Det är en gåva att ha en verklig och sann önskan och att aktivt bejaka den.

Så, Käraste Ni, för 2017 önskar vi er en storslagen och unik önskan att få gå igenom varje dag – inte med en energi av brist, utan med en energi av ivrig förväntan – och därmed med hjälp av Attraktionslagen få dra den till er. Vi önskar er den bästa möjliga värld som ni kan få ta emot för er själva och all kraft för att kunna manifestera vadhelst ni väljer genom era tankeformer, er tid och er fokus. Måtte ni göra kraftfulla önskningar och manifestera dessa önskningar på ett sätt som gör våra nuvarande jobb förlegade och i och med det höjer upp oss till vår nästa nivå av tjänstgöring. Kära ni, var medvetna om att det precis är var vi vill befinna oss. Vi kan bara hjälpa er om ni tillåter oss att göra det. Vänligen låt oss hjälpa på alla tänkbara sätt vi kan. Vi finns ständigt runtomkring er – bokstavligen på en armlängds avstånd. Be om hjälp. Ni som varelser av den fria viljan, måste be om hjälp för att vi ska kunna förse denna med något utöver de mycket grundläggande behoven. Var medvetna om att vi kraftfullt älskar er i varje ögonblick och i varje andetag.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

 

Channeled by Salena Migeot salenam2@msn.com. Feel free to share or repost this message in its entirety with proper attribution.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...