Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 7 maj, 2016

Teamet

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

7 maj, 2016

Ett budskap för er själ

Käraste Älskade Ni!

Vi gläder oss över att få dela med oss till er att det i er värld har skett stora framsteg som har blivit säkrade av, med och för ljuset. Detta inkluderar legioner av arbetare både på och utanför planeten, inklusive utomjordiska riken och änglariken. Dessa varelser följer direktiv från den Älskade Källan för att kunna hjälpa er att uppnå insikten om er gudomliga födslorätt. Förändringarna är på gång och kommer att fortgå tills ni lever i total och fullständig enhet med Allt Som Är. För att ni ska inse er potential, kommer det att bli nödvändigt för er att släppa taget om så många upplevda begränsningar. Vi ber er att så mycket som möjligt förbli kvar inom kärlekens högsta vibration.

När förändringarna framskrider, kommer ni att bli utmanade av tidigare trauman, emotioner, känslomässiga utbrott, sjukdomar och stressfaktorer, som måste få komma upp och ut från er för att en gång för alla bli frisläppta. Ni har undertryckt dem och lagrat dem någonstans i er mentala, fysiska eller känslomässiga kroppar. När ni släpper taget om dem, kommer ni sålunda märka att det utan dem blir lättare och mer mödolöst att gå vidare, än vad det i det förflutna har varit. I det förflutna har det varit mer utmanande för er att upprätthålla nya tänkesätt och sätt att vara och ni har ofta haft stor möda att göra positiva förändringar i era liv, bara för att sedan glida tillbaka till era tidigare sätt att vara. Detta har förändrats, när universum nu kraftfullt stöttar er för att ni ska kunna släppa taget om det som inte tjänar er, genom att stötta nya tänkesätt och sätt att vara, vilka i sanning är för ert högsta goda.

Vilken väg ni än väljer att ta, så bjuder vi in er att tänka på den som er särskilda service för mänskligheten. Vad som än entusiasmerar er, drar er till sig, vadhelst ni är nyfikna på, är värt att utforska, eftersom det högst sannolikt har en hel del att göra med ert syfte i denna livstid. Om ni känner att ni inte vet vad ni vill eller var det är meningen att ni ska vara, eller vad ni ’borde’ göra, vet att allting kommer att uppenbaras för er inom gudomlig tid. Det betyder inte att ni kommer att få en skriftlig inbjudan inför återstoden av ert liv. Det innebär att ju mer ni följer er intuition (er inre vägledning) och tillåter er att bli vägledda till nästa steg och sedan till nästa, så kommer livet att veckla ut sig på ett sätt där ni inte missar er kallan.

Ju mer ni stannar inom er personliga integritet och tar er igenom förändringarna i harmoni med det som ni vet att är ert högsta goda och/eller det högsta goda hos alla inbladade i varje situation, så kommer ni inte att göra fel och ni kommer inte att få uppleva oönskade konsekvenser om inte ni väljer att göra det. Med det menar vi att ni inte ska klandra er själva gällande något, när ni följer er intuition. När ni följer er inre vägledning, så lever ni i linje med ert eget högsta goda och ofta är era val förutseende och därför kan ni välsigna många fler genom visdomen i dessa val.

Allteftersom era val alltmer verkar avvika från det status quo som ni i det förflutna trodde var rätt/sant/i enlighet med det högsta goda, så kommer ni alltmer att få lära er om den sanna verklighet, inom vilken ni lever. De som fortsätter att anpassa sig till gamla sätt att vara och göra saker och ting, vilka inte tjänar allas högsta goda, kommer i hög grad att känna sig konfronterade och ha mycket ’fel’ gällande många saker som dyker upp. Av den anledningen, ber vi er att så långt det är möjligt, ifrågasätta allt som ni har trott att ni har varit medvetna om. Lita inte på det som var. Lita på det som är på väg. Var medvetna om att de gamla sätten har blivit kontrollerade på sätt som ni för tillfället inte kan uppfatta. Som era välvilliga guider, som älskar er bortom er förståelse om kärlek, står vi inför det underbara uppdraget att kärleksfullt informera er om omfattningen av illusionen som ni har levt under. Detta är en ofantlig uppgift för oss och en som vi mycket försiktigt skrider fram med, eftersom vi inte önskar förolämpa er, kränka er eller göra något för att få er att inte lita på oss.

Era institutioner inom statsskick, utbildning, media, vetenskap och medicin har fungerat som om ni vore små barn som behöver bli kontrollerade och desinformerade gällande den stora hemska världen. Ironin är att er självaste existens baserar sig på en uppsättning universella lagar som finns till för att upprätthålla en universell balans. Dessa lagar är på ett sätt rätt neutrala, godartade på ett annat sätt. Det finns inget gällande de universella lagarna som garanterar att man skulle vara avskärmad eller skyddad från dem. Helt tvärtom. Om ni levde enligt en universell lag, så skulle er värld vara mycket mer i balans. Ni skulle inte uppleva ytterligheterna av fattigdom och rikedom som ni gör. Ni skulle inte uppleva ytterligheterna gällande okunskap och kunskap som ni gör. Ni skulle inte uppleva ytterligheterna beträffande kontroll och maktlöshet som ni gör. I den utsträckning som er värld befinner sig utom balans, så lever ni under en illusion. Verkligheten är gudomlig fullkomlighet där varenda en av Skaparens varelser är älskad och sörjd för och räknas som värdig för Hans/Hennes kärlek och gudomliga överflöd.

Verkligheten är att ni har en lång historia av att ha blivit utnyttjade, kontrollerade och manipulerade på oräkneliga sätt och dessa sätt håller på att upphöra. Det har förekommit en mycket lång kamp som ett resultat av det som ni kan se som det mörka och det ljusa. Missta er inte gällande att Ljuset ALLTID vinner. I ert fall, i er värld, en av miljoner världar alltigenom evigheten, känner ni att ni bara lever ert liv, och efter bäst förmåga försöker komma på saker och ting – vara en bra människa, göra ett gott arbete och förhoppningsfullt bidra till världen på något meningsfullt sätt. Verkligheten är: Ni är en mycket gudomlig varelse som lever i ett gudomligt uppdrag att på en utsatt timme vakna upp, för att spela er roll i en storslagen omstrukturering av ljuset, som kommer att träda in i en större position över mörkret. De mörka har tillåtits få som de vill under en tid. En del i den evolutionsplan som ni skapades för och in i, är att ni ska bli Ljuskrigare för att hjälpa mänskligheten att framskrida bortom den 3:e dimensionella ’verklighet’ som ni har blivit ledda till att tro att är allt som existerar.

När ni vaknar upp, kommer ni att minnas er sanna gudomliga kallelse. Ni kommer att minnas de färdigheter och förmågor som ni hade i tidigare världar och i tidigare livstider. Även om inte alla av er är urgamla själar, så är många av er det och ni kommer att kallas in för att tjäna och minnas alla de sätt som ni under många livstider har lärt er, för att skingra mörkret. Ju fler av er som svarar an på denna kallelse och ju snabbare ni gör det, desto smidigare kommer övergången att bli för hela mänskligheten. Lidandet kommer att bli relativt kortvarigt jämfört med den lättnad som kommer att träda in på dess andra sida, men många kommer att uppleva mörker för att kunna ta sig igenom. För vissa kan detta innebära djupa utbrott av depression, för vissa kan det vara att fly in i olika missbruk, för vissa kommer det att innebära att man misshandlar andra bara för att få känna en känsla av makt och kontroll. Det kommer att förekomma en hel del osäkerhet när ni och er värld skiftar till en högre vibraton. Hur än mörkret visar sig för er, så ber vi att ni ofta ska kalla in ljuset för att hjälpa er igenom mörkret.

Allt som ni betraktar som bra, rent, gudomligt, kalla på det. Det kan vara änglar, helgon, uppstigna mästare, djurvänner, elementen av luft, jord, eld, vatten, elementarväsen som är älvor, förfäder, bhoddisatvan eller vad ni känner är den universella kraften eller intelligensen bakom Allt Som Är. Vissa av er kanske refererar till detta som Gud men många av er har en mycket skev uppfattning gällande vad Gud är. Det som ni uppfattar som Gud ämnade aldrig att ni skulle behandla varandra, Moder Jord och alla hennes varelser på det sätt som ni gör. Om ni verkligen trodde på Gud, så skulle ni tro på att varje varelse är en del av Guds skapelse och därför helgad. Ni skulle inte ha krig, fattigdom, dödsstraff, fängelser och så många andra vanskapelser. Ni skulle varje dag hälsa på solen och varenda dag tacka för gräset och vattnen och fåglarna, träden, blommorna och så mycket mer. Ni skulle i sanning respektera ALLT liv, inte det som är bekvämt eller populärt eller politiskt lämpligt. Ni skulle inte hejdlöst slösa så mycket och ni skulle inte belasta Moder Jord med den börda som varenda en av er dagligen bidrar med.

Vi ber er att kommunicera med vadhelst ni ser som rent och gott, inklusive den utvidgade version av det som ni uppfattar som Gud, i en vetskap om att Han/Hon i sanning är medkännande och inte känner någon ilska eller vrede gentemot er eller någon annan för något som ni har gjort i denna eller i någon annan livstid. I den gudomliga världen existerar inget koncept gällande fel. Det finns bara det som är. Om ni har bidragit till något som är, som ni uppfattar varande av inte det högsta goda, att ni vet att ni skulle ha kunnat bidra med att göra bättre, så är det av det högsta goda att ni gör så. Om ni har sårat någon, be om deras förlåtelse. Om ni inte har förlåtit någon, gör det. Om ni behandlade någon illa, rätta till det. Om någon behandlade er illa, släpp taget om det och lita på att det är den högsta och bästa reaktionen. Lösgör er från andras val och var medveten om era egna val.

Vi bjuder in er alla att se er som Skaparens älskade barn, Skaparen som inte önskar något från er, annat än att ni ska leva ut ert gudomliga uttryck utifrån er bästa förmåga. Vi älskar er kraftfullt, Kära Ni.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

Kanaliserat av Salena Migeot.

The Collective of Guides via Salena Migeot, May 7th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...