Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 21:e september

Teamet

Ett meddelande till Ljusarbetarna –
21:e september 2016

21:e september, 2016 Caroline Oceana Ryan Lämna en kommentar

Denna veckas kanalisering svarar på två frågor från en läsare, som frågar:

Den första frågan: Det finns människor som är så uppslukade av 3D-illusionen, att de håller fast vid den i själva essensen.

Vilka alternativ får de när det gäller att reinkarnera? Vissa kommer inte att vilja ha en
5D-upplevelse.

Vi är alla multidimensionella varelser, men det finns de som väljer 3D, på mycket djupa nivåer. Jag vet de som har kroppar kan bo i 3D, men hur är det med de återvändande?

Den andra frågan: Jag bor i en liten stad i Kalifornien där samtal om UFO är mycket vanliga, det är en välbesökt plats med mycket verkliga Galaktiska upplevelser, och det sker regelbundet.

Jag får en distinkt känsla av att rymdskepp är synliga för dem som vibrerar med en viss frekvens-är det ett mått på hur nära våra vibrationer är att närma sig 5D?

[Kollektivet]

Hälsningar, kära ni! Båda är fascinerande frågor, och vi kommer att svara på dem i tur och ordning.

Det är så att många miljoner, åtminstone hälften av mänskligheten, fortfarande är förankrad i den tredimensionella verkligheten, och det kommer att förbli så, till den dag de inte länge tycker att det är dumt att leva i en högre verklighet, innan den fysiska döden inträffar.

Ert medvetande, har förstått att man inte längre måste lämna jorden för att flytta in i ett femdimensionellt liv, och ni är långt före dem som kommer efter er på vägen för tillväxt.

Deras väg är fortfarande helig, och fortfarande en vacker och spännande resa, fast svår och utmanande vissa dagar.

För de som lider på platser med krig, eller upplever andra konfliktsituationer, rädsla, brist på mat och vatten, förlust av familjemedlemmar eller sjukdom, är det ytterst utmanande.

Men vi säger, att de valde att komma till jorden vid denna utmanande, även ibland skrämmande tid av sin historia, på grund av de erfarenheter de får nu.

Vi säger inte, att de inte är på Uppstigningens tidslinje, men deras tidslinje för Uppstigning tar en annan väg och bana än er.

Det betyder inte, att de inte Stiger upp.

Det betyder att när de är redo, kommer de att erkänna både möjligheten och valet av Uppstigning.

De kommer att välja att utveckla sin Ljuskropp, och omvandla sina Merkabafordon i ljusnivån och den högre medvetenhet, som krävs för att flytta in i den femte dimensionen, och samtidigt vara fysiska kroppar.

De flesta av dessa livsformer önskar en femdimensionell upplevelse.

Man kan säga att de inte tänker på något annat, i sin strävan efter säkerhet, efter normalitet, efter kreativa uttryck och efter Kärlek, inklusive egenkärlek.

Den karmiska cykeln av död och återfödelse till en annan tredje dimensionell existens, slutar på Jorden.

De ni talar om kommer inte att återfödas här, för att fortsätta sina 3D-upplevelser och vägar.

De kommer att födas på en planet som liknar Jorden – man kan säga, en tredimensionell version av Jorden – eller annan tredimensionell planet.

Men de kommer inte att födas på den femdimensionella jorden förrän de är fullt kapabla att upprätthålla vibrationerna på alla nivåer. Annars skulle deras fysiska själv inte kunna vistas under mer än en timme, i 5D-vibrationell existens.

Lita på att de som väljer att fortsätta i en 3D-upplevelse, gör det för sina själars progression och förståelse.

De kommer inte alltid att befinna sig i ett sådant lågt vibrationsfält – det finns många fler alternativ nu, för de som vill gå vidare.

Och den tredimensionella existensen som möter dem, kommer inte att bli så hård och våldsam som den ni upplevt.

Det kommer fortfarande att finnas 3D-lärdomar och erfarenheter, men inte så överväldigande hopplösa, och inte så stränga och inskränkta i tankar och övertygelser, så att Uppstigningen verkar vara en önskedröm som få kan uppnå.

Angående er fråga om huruvida rymdskepp är synliga för dem som vibrerar med en viss frekvens, och om det är ett mått på hur mycket 5D en individs vibrationer är, vill vi säga, att nästan alla rymdskepp är synliga för alla människor oavsett frekvens, om man tittar inåt, med det inre ögat, eller utåt, med de fysiska ögonen.

Frågan är, om individerna ifråga tillåter sig att se skeppet? Eller är det en alltför skrämmande upplevelse för dem?

Ni befinner er i ett tillstånd, där ego-sinnet kämpar med all sin tränade styrka, för att behålla kontroll över era inre val och tankar.

Vi är glada att kunna meddela, att det fort förlorar den dragkampen, till hjärtats sinne.

Om ert hjärtas sinne är öppet och tydligt med sin avsikt – om ni är mycket fokuserade på att vilja se skeppen, och att ta kontakt med dem som finns på dem som vakar över Jorden, och observera Hennes Uppstigningsresa – så ja, då är det säkerligen en verklighet som ni kan uppleva.

Anledningen till att ni känner att de som är mer i 5D-vibration, lättare ska kunna få syn på fartygen, är att ni känner att de har ”mer gemensamt” med dem i fartygen.

Fast vi kan försäkra er om att ni reser till dessa fartyg under natten när ni sover, ni arbetar och besöker andra skeppskamrater och befälhavare, och de som stöder er för era Jorduppdrag, speciellt de i er själsfamilj.

Vi försäkrar er, att ni har tillbringat mycket tid i skeppen, både mellan Jordliven, och eteriskt i det här livet.

Den tiden tillbringas med att arbeta, för att uppfylla det ni kom för att uppfylla, angående ert uppdrag för att bidra till Galaktisk fred och samarbete, eller för rengöring och förnyelse av planetens luft, vatten, jord och atmosfär.

Eller införandet av den femdimensionella tekniken, för Jordens folk, eller healingen av hennes växter, människor och djur, och många andra viktiga uppdrag som Ljusarbetarna glatt tog sig an, innan inkarnationen i detta avgörande skede.

Alla Ljusarbetare har haft kontakt med de Galaktiska vännerna, familjer, medarbetare eller kamrater på vägen, på en eller annan nivå, fysisk och/eller eterisk.

Er fysiska kropp, ser det inte riktigt på det sättet.

Den har tränats sedan födseln, i synnerhet i detta jordliv, att frukta vissa situationer som är alltför mycket utom kontroll eller är ”konstiga” – För mycket eller för osäker utgång, för er att kunna bära.

Och så finns det de som ropar på att bli kontaktad av Galaktiska bröder och systrar, som de vet är av den egna familjen.

De har ropat för att få se skeppen, och för att få uppleva dem inifrån, i vaket tillstånd.

Fast deras kroppar uttrycker endast skräck, vid minsta rörelse i den riktningen.

Detta är förståeligt, och ingen dömer er för det.

Ändå, ju mer ni kan se er som multidimensionella, Galaktiska medborgare, kära ni – desto mer släpper ni skräcken från när ni var barn, och den gamla Jordmänniskans överlevnadsträning
– desto mer tillåter ni det, som alltmer har blivit en normal (även om inte universell ännu) mänsklig erfarenhet.

Ni visste, som barn, att ni inte var ensamma.

Ni visste att det fanns Änglar, Älvor och Skogsfolk, och många andra som betraktades som ”magiska” men som var lika verkliga som andra ni kände.

Ni visste att delfiner kunde tala högt, och att alla djur talade med er telepatiskt, som jorden, vinden och träden också kan göra.

Ni föddes med minnen av att ha varit ombord rymdfarkoster, och vandringar i galaxen.

Ni visste att stjärnorna inte var så långt borta, inte otillgängliga, och att andra planeter innehöll liv.

Men sedan gick ni igenom begränsningsprocessen, en del förstådd men mycket av den oförstådd, som informerade er om att ni skulle kallas dårar, om ni trodde på sådant nonsens.

Och kanske dessa saker fanns, men att de fanns djupt nere ett kaninhål, som skulle ta ifrån er allt ni älskade, allt som kändes säkert och bekant, och kasta in er i en skrämmande tillstånd av utanförskap, och förlust av vänner och familj. Och ni kunde inte bära det.

Vi talar inte bara om rädslan, som framkallats av filmer som Hollywood har producerat sedan Roswell-kraschen (det var inte många som pratade om att ET,s var farliga, innan den!).

Vi talar också om hur lärare får lära sig att undervisa, hur författare och journalister får lära sig att skriva och hur producenter av nyheter visar och framställer filmer, som de får lära sig att producera med exakt samma fiktion, men i olika form – en som ”nyheter” den andra som ”underhållning”.

Och fortfarande finns lögnerna kvar.

Ni förnimmer upplösningen av dessa lögner nu, kära ni, annars skulle ni inte ställa dessa frågor.

Vi försäkrar er att ni är kapabla, alla ni, att se skeppen.

Säg till ert ego-sinne: ”Du är inte min högre aspekt. Mitt högre Själv styr skeppet nu. Släpp denna skräck! Jag är en av dem. Du vet det.”

Titta sedan upp mot skyarna, och säg Hej till er familj.

För vi är här, kära ni! Ni vet det.

Och som alltid, Galaktiska medborgare, vi och alla era familjer välkomna er hem.

Namaste! Vi är med er, alltid.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...