Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 9 juni

Teamet

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

9 juni, 2016

Ett meddelande till Ljusarbetarna

Hälsningar, Ljusfamilj! Vi är glada över att få denna tid att tala med er idag.

Vi är medvetna om att många runtom i världen är bestörta över det uppenbara resultatet av de preliminära valen gällande presidentvalet i USA.

I synnerhet råder stor besvikelse över att den mer populäre kandidaten Senator Bernie Sanders, inte har fått demokraternas kandidatur, trots att många fler miljoner lade sin röst för honom än för hans motståndare. Ni måste förstå att valen har arrangerats – köpts, svindlats, stulits och är genomsyrade av väljarförtyck – för USAs hela historia, vilket också är fallet i de flesta länder.

Vi förstår att många nu känner att ”det åter har hänt, trots våra ansträngningar genom röstvärvning. Trots våra vädjanden och böner till Universums Högre Styrkor. Vi står återigen i händerna på de korrupta – de som missbrukar och tillskansar sig makt”

Trots allt skulle vi vilja säga: ”Inte alls!”

För ni måste förstå att er mycket tydliga, mycket kraftfulla avsikt individuellt och som grupp, att skapa ett rättvist val, att välja någon till president som inte bara är medveten om sitt Gudomliga syfte, utan som lever ut det helt, fortfarande hänger i luften.

Detta hänger i etern, som omger planeten och det påverkar fortfarande yttre händelser på sätt som ni ännu inte kan föreställa er.

Det finns inga meningsfulla, själsutvidgande avsikter i er värld som inte skulle påverka yttre händelser – det vore omöjligt.

Er planets nuvarande politiska ”system” känner likaså verkningarna av kraftfulla förväntningar av rättvisa, jämlikhet, frihet och överflöd för alla, precis som det känner effekterna av de kraftfulla energier som i allt ökande mängd kommer in till Jorden och bygger upp nya vågor av en ökande högre vibration alltigenom Hennes varelse.

Man kan inte missta sig på dessa kraftfulla energivågor av en högre avsikt, när de rusar ut i atmosfären och höjer det mänskliga medvetandets nivå och kallar på varje slag av högre hjälp – Änglar, Uppstigna Mästare och alla andra Gudomliga hjälpresurser.

Ni kommer att nå ert mål, fastän ni tror att ni är långt ifrån det.

Nu när ”toppkandidaterna”, som de kallas, befinner sig så långt ute i offentlighetens ögon och uppmärksamhet, så faller ridåerna snabbt på det yttre livets och medvetandes varje nivå på er planet och likaså skingras slöjorna mellan allt det yttre och Sanningen om livet inombords.

Den noggrant konstruerade fasaden av ”Jag är den som ni ska lita på för att få jobbet gjort” faller och löses upp så snabbt, att ni skulle bli överlyckliga om ni kunde se alla detaljer om hur fullständigt deras funktioner kommer att bli avslöjade för världen att beskåda.

Det hade varit mycket klokare av dem att inte låtsas att saker och ting på planeten är i läget ”allting pågår som vanligt”.

Mycket säkrare för dem hade det varit om de hade gömt sig eller slipat på en flyktplan, vilket så många i deras sällskap nu håller på med.

För nu när de är ute i det fria och fullt synliga för oss alla, så har de ingenstans att gömma sig eftersom sanningen om deras verkliga rikedomskällor, deras sanna identiteter, deras verkliga ”chefer” och deras sanna avsikter avslöjas för hela världen att beskåda.

Så ni kommer att få se herremannen från Vermont fortsätta med sitt hjärtbaserade engagemang att tjäna inte bara USAs, utan hela jordens befolkning.

Den nuvarande presidenten i USA utlovade också det, och har troget genomfört detta, trots sitt uppdrag som dubbelagent, där han uppenbarligen har spelat ut den yttre högerns preferenser, för att kunna lägga ut en perfekt fälla för dem som är skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna på alla nivåer.

Förstå då att i likhet med dramatiska (och tragikomiska) historier i era böcker och filmer, så verkar allting vara allra mörkast, precis innan Ljuset börjar visa sig ovanför horisonten.

Vi ber att ni inte ska tvivla på den kommande Gryningen, bara för att ni fortfarande befinner er i ett skenbart nattmörker.

Vet att ni får hjälp av varje tillgängligt slag och att energierna och de högre avsikterna i de himmelska rikena når er med allt ökande kraftfulla nivåer.

Fön när det mänskliga medvetandet öppnar sig till allt högre nivåer av förståelse och absorberar den Gudomliga Kärlekens och den Gudomliga Viljans skönhet och frihet i allt högre mängder, så kommer ni alltmer att öppna er till högre och högre nivåer och intag av högre Ljus, vilket gör er transformation från en tredje- till en femte-dimensionell planet allt verkligare, med varje ögonblick som passerar.

Vi önskar säga: Tillåt dessa skrytande jönsar att spela sina roller på scenen, och var glada för deras skull.

De har i sin ignorans och förkärlek för mörkret, från era hjärtan lyckats kalla fram vissa aktiveringar och avsikter för tillväxt, inte bara för er själva utan för er hela planet, vilka annars inte skulle ha kunnat komma fram.

Ni har hört det (rätt så sexistiska) uttrycket: ”Detta är var vi separerar männen från pojkarna”.

Verkligen – detta är var ni som mänsklighet separerar Ljuset från skuggorna och allt som de har hållit dolt.

Säkerligen är dessa brott och avsikter mer synliga för er nu och därför är de skenbart mer hotfulla och irriterande.

Hursomhelst så kommer de nu fram så att era Ljus-sablar av Sanning och högre medvetande lättare ska kunna få syn på de lägre vibrationerna och skära av deras tillgång till livet på er planet.

Tacka dem som nu har trätt fram, för att spela ut sina roller i detta strålande avslöjande av den nya Femte Dimensionella människan.

Även de har sin roll i den storslagna Universella planen.

När det rätta ögonblicket är inne, så kommer de att träda tillbaka utom synhåll, för att tas omhand av dem som har som uppgift att utmäta rättvisa för dem som har brutit mot den Universella lagen och försyndat sig mot allt mänskligt liv.

Tills detta ögonblick sker, upphör inte med era deklarationer, om det så är ”NESARA Nu!” eller ”Avslöjandet Nu!” eller ”Fred, Frihet, Jämlikhet för alla!”

Om det innebär att signera petitioner eller att bära plakat för Fred och Rättvisa på en offentlig samlingsplats eller bara att stråla med den Violetta Flamman överallt på planeten och dess hela valprocedur.

Eller att säga, för att citera en fras som St Germain i synnerhet gillar: ”Liberté, égalité, fraternité!”

För detta är er nya verklighet.

Vet att ni inte bara bevittnar ytterligare en ”valomgång”. Till och med era mutade eller hotade nyhets-experter har sagt att det inte förhåller sig så.

Var medvetna om att ni bevittnar – ni skapar, som kraftfulla Gudomliga Skapare gör – ett aldrig tidigare inträffat mirakel av en ny dimension, en helt ny livsform på er planet.

Och med anledning av det, som alltid, bugar vi djupt, med yttersta tacksamhet för er styrka, ert mod, er sam-skapande kraft och säger som alltid:

Namaste, vänner och Medkrigare av Ljus! Vi kan se er Gudomlighet och vi bugar inför den.

Vadhelst som inträffar runtomkring er, så är ni aldrig ensamma.

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

 

http://carolineoceanaryan.com/2016/06/09/message-to-lightworkers-june-9-2016/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar