Moder Maria via Susan Leland, 26 april

th

Moder Maria, 26 april 2016
via Susan Leland
Ashtar: ”Ni Är Löftet som Hållits, och Löftets Väktare!”
Ashtar-På-Vägen-Telefonkonferens

Hälsningar, Älskade Familj! Vi är här i Enhet med er i Ljuset och Kärleken som Vi Är. Och vi känner en begeistring och vi vet att ni ansluter er med oss – även om ni inte är medvetna om det – ni är anslutna med oss i denna energi, denna upplyfta och kontinuerligt upplyftande Enhetsenergi av Glädje! Och känslan av Frid är en uppsluppen typ av frid – inte alls en dämpad Frid. Det är en spännande Frid! Frisk luft kommer in i Hjärtana och sinnena hos alla.

För vissa är det fortfarande bara något slags knackande på dörrarna till medvetandet, så att säga. Men fler och fler människor uppfattar och känner, förstår inombords, vet inom sig. Och det som är mycket viktigt här är att de är mycket tillitsfulla! Det är mycket gott och bra – som att gå på en typ av sagoaktig biofilm, är det inte – där alla lever lyckliga i alla sina dagar och alla har, åh, krukan med guld vid slutet av regnbågen, ungefär. Alla är i Harmoni och alla Kungadömena dansar på ängarna och så vidare, och så vidare!

Men det är en annan sak att lita på att detta är vad vi skapar i detta nu-ögonblick – och faktiskt är det redan skapat på de Högre Nivåerna; vi bringar det helt enkelt till oss. Och jag säger ”vi” eftersom vi är förenade med er i detta partnerskap! Vi kunde inte vara här om vi inte hade er tillåtelse. Vi kunde inte, inte bara fortsätta, men fortsätta att utveckla de mängder och nivåer av de uppdrag som vi samskapar i detta partnerskap med er, utan er tillåtelse, sannerligen, välkommen.

Det finns de av er som – när ni kontemplerar på något sätt, på någon nivå av er varelse, i den Enhet vi är – får en känsla av lugn och tillgivenhet. Ja, det får vi också! Vi vill bara att ni ska veta det. Vi kan vara Ljusvarelser – eftersom det är där vi kan vara till störst hjälp, mest stödjande och mest upplyftande för er – men vi har ändå känslor, ni vet. Vi är väl medvetna om Kärlek! Och vi är medvetna om ert fortsatt ökande intresse och välkomnande inbjudan, om man så vill, och låt oss inse det – bara Kärlek strömmar fram!!!

Vi vet från våra observationer, från det Perspektiv som vi har på er – det vill säga KärleksLjus-Perspektivet – att ni upplyfts mer och mer, som medlemmar av Mänskligheten! Och vi försäkrar er om att de andra Kungadömena är med er, och ändå redan i dessa Högre Riken, eftersom det är deras Uppdrag och deras Löfte som hålls, lika mycket som ert!

Så det är så härligt att se och känna – att observera och känna med er – detta Förtroende som framträder, eller jag borde säga, ”utvecklas” så mycket mer. MIssförstå mig inte! Det har alltid funnits där, i den del av er som har detta Perspektiv. Men vi vet att var och en av er har kommit en lång, lång sträcka längs Vägen till er egen Uppstigningen.

Och jag ska berätta detta – de flesta av er, särskilt de äldre bland er, kommer snart att föryngras till att bli unga igen – ni har valt några mycket utmanande banor, har ni inte, i ert liv! Och ni har levt längre än de yngre, så vi kan säga att ni har tillbringat mer av era stunder på dessa banor. Tja, slutet är i sikte, om ni inte har nått det redan! Det är det första jag vill försäkra er om. Låt oss inte gå ner i detaljer om detta, eftersom det är en Hög-Vibrations-, Hög-Frekvens-, Hög-Dimensions-plats som vi är i! Och jag vill bara förvissa er om det.

Ni kunde inte ha kommit till denna plats, kunde ni, utan en nivå av Förtroende någonstans i er varelse, någon form av vägledning som säger till er: ”Allt kommer att förändras. Ni har en möjlighet här. Ni kom hit för att vara en del av förändringarna. Låt oss gå vidare med det! Låt oss samskapa dessa förändringar inom er egen varelse och låt oss sedan gå vidare och hjälpa andra att göra detsamma!”

Så ni alla har möjligheter att lära ut vad ni har lärt er. Och om ni känner er mer sprudlande, mer upprymd i detta ögonblick än ni har i tidigare stunder så, ja, ni har förtjänat det! Ni är förtjänt av det, ni har förtjänat det, ni har kommit en lång väg! Och det här är precis där ni avsåg att vara i detta ögonblick, så som ni mäter tid och era tidslinjer!!!

Det finns inte en av er som inte är här för att lyckas på Vägen, men ni måste ha Förtroendet, och ni måste veta att ni är älskad bortom alla mått, att ni fortfarande har en oändlig mängd KärleksLjus att ta in för att vitalisera er själva och alla andra, att ni är Löftet som Hållits!!! Just det! Ni, i era utvecklande jag, i era uppstigande jag, ni är Väktarna av Löftet och Löftet som Hålls för andra som kommer efter er, som kanske inte har utvecklat den nivå av Förtroende som ni har just nu, men som har kapacitet att göra det, eftersom de har kunskapen. Det är kanske bara inlåst på en plats som de inte har nyckeln till ännu. Men ni har nycklarna, och det är upp till er att berätta vad ni vet och vad ni litar på!

Det är mycket bra och gott att säga:”Ja, jag hörde Tara och Rama säga det ena eller det andra.” Har ni tagit emot Sanning för er själv? Vet ni hur man urskiljer Sanning? Självklart gör ni det! Så det som klingar sant för er, för det vidare. Lita på att ni är här, exakt där ni avsåg att vara, när ni först kom in i dessa kroppar! Lita på att ni själva, var och en av er, har förmåga att vara en förändrare, om man så vill, oavsett vilka omständigheter ni ser som behöver förändras! För in KärleksLjuset och tillämpa det!!!

Det kanske inte alltid är lätt, det kanske inte alltid är det första ni tänker på att göra. Vi förstår att det finns tillfällen när allt ni vill göra, är att krypa under ert täcke och gömma er, eftersom saker och ting verkar vara ganska betungande där ni är. Leta efter de goda nyheterna, de glada nyheterna, de muntra nyheterna och låt resten vara – om det är det som påverkar ert eget energifält, eftersom det är upp till er att ansluta er till Enheten, att känna närvaron av alla i Ashtars Kommando, alla från Hög-Dimensionella Rikena av KärleksLjus och, ja, alla under, på och ovanför Planeten Jorden!

Och om de som har varit bärare av mörkrets hattar och de fortsätter att vara det – åtminstone verkar de fortsätta att vara det – vet bara, att någonstans i dem har de också förmågan att utvecklas som ni gör. Be dem att komma in på Vägen! Vissa kommer, vissa inte. Det är inte ert bekymmer. Det är att helt enkelt att utvidga inbjudan, som ni har utvidgat den så fantastiskt väl för oss, till varandra och, ja, till er själva, för att öppna och ta emot KärleksLjuset, att vara i denna storslagna Enheten av Kärlek, och att vara skaparna, dirigenterna, ledarna för era egna liv och egna livsstilar!

Strunt samma att det finns planeter som går baklänges, och så vidare och så vidare. Om ni följer stjärnorna och vill använda er av denna information, visst, gör det, men tolka inte någon situation – astrologisk, fysisk, psykisk, social, politisk, eller i någon annan genre – att vara på något sätt skadlig eller hindrande för er, i er utveckling framåt och uppåt, eftersom det är hur vi ser er, Älskade Vänner !!! Lita på våra ord om ni inte litar på det här själva. Förena er med oss! Låt er känna glöden eller surret, eller värmen, eller brisen av att veta att vi ser er som ni verkligen är!

Lita på er själva, Älskade Vänner, och vet att allt är väl och blir ännu mer så, i alla era Kungariken inombords. För ni är verkligen Gudomliga. Ni är Löftets Väktare och Löftet – era liv, ni själva – ni är Löftet som ni gav för länge sedan när detta storslagna äventyr på Planenten Jorden först började! Så, välkommen till vår Enhet, till vår Frid, vår Glädje och framför allt vår Kärlek. Och tack för att ni är med oss och vår Familj av Ashtar På Väg! Och så är det. Salut!

Källa

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, April 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...