Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 18 oktober, 2017

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

18 oktober, 2017

Ett meddelande till Ljusarbetarna

Den senaste vägledningen från de Uppstigna mästarna, Galakterna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar Kära Ni! Vi är glada över att få denna stund för att tala med er idag.

Och vi kan se att era vibrationer har skiftat under denna presentation*, samt att ni håller på att vakna upp till en ny nivå.* this presentation

Ni kan se de sätt inom vilka ni inte alltid har älskat och uppskattat er själva, vilket är ett stort steg i riktningen mot att förstå självaste Kärlekens natur.

Ni börjar alltmer fullständigt inse att ni i hög grad längtar efter att äntligen Älska och tro på er själva, på sådana sätt som låter er sluta upp med dömandet, kritiserandet, nedstämdheten av att känna att ni inte räcker i och med att bara vara er själva, och därför måste engagera uppmärksamheten från någon annan för att få känna er hela.

Ni ser nu att Kärlek inte är något som kommer till er, eller något som någon annan ”ger” er.

Ni ser att det är en upplevelse ni går in i med en full förståelse för dess kraft, ni kan känna det som ett morfogenetiskt fält, eller en radiofrekvens på vilken kan tona in er.

I det ögonblicket kan ni inse att ALLTING är Kärlek.

Att ni helt enkelt på nytt kan komma ihåg och återta denna kraftfulla själs-insikt om att ni är självaste Kärleken.

Ni kan i ert minne återkalla att ni inte behöver vandra runt Jorden eller någonstans i detta Universum för att leta efter Kärlek.

För Ni är beviset och demonstrationen på Kärlek, samt dess Essens.

Det som har kallats Kärlek har ofta inte varit er egen själs Kärlek, er egen högsta aspekt.

Den har varit ett behov ur högra hjärnhalvan, ego-sinnet, att vidhäfta någon annan, att vinna deras godkännande, uppmärksamhet, beröm och höga värdering gällande vilka ni är, eller vilka de tror att ni är.

Ni är ständigt på en högre nivå, medvetna om att trots den mentala träningen och sociala betingningen inom Jordens liv, så är detta inte Kärlek.

Det här är helt enkelt ett sätt på vilket egot hänvisar er till att få vad ni behöver från någon annan, medan det förbigår det höga hjärtats kraftfulla uttryck och dess inre vetande.

Vilket är, att eftersom ni är självaste Kärleken, så behöver ni aldrig leta efter den utanför er själva.

Ni behöver bara inse kraften i den inom er själva, att uppskatta er själva som ett levande uttryck för den, att inse att ni aldrig kan vara utan den, ifall ni inte upphörde att existera, och detta kan aldrig ske.

Det är så att den största majoriteten av vuxna människor i mycket hög grad längtar efter att Älska sig själva, att förstå Kärlekens sanna natur på dess högsta nivåer, och att känna sig själva som Självaste Kärleken.

Men ändå gäckar denna upplevelse dem, eftersom ego-sinnet leder dem allt längre bort längs vägen för egots tillgivelse.

(Detta gäller inte för barn, som vet att de är självaste Kärleken, tills de får höra annat.)

I och med att ni helt enkelt har upprätthållit tanken om att Kärlek inte är något man behöver ”finna”, utan något som man i själva verket kan få uppleva inifrån, så har ni påbörjat en väldigt stor revolution i världen.

Därför inbjuder vi er att fortsätta er resa som handlar om denna nödvändiga, synnerligen centrala fråga och att inse er egen högre avsikt vad gäller Kärlek.

Att släppa taget om känslorna av att ”behöva” och till och med längta, ifall detta talar om för er att er lycka finns utanför er egen varelse.

Ni är Universum i dess högsta aspekt, som uttrycker sig med mänskliga termer.

Ni är detta Universums skönhet, skapad utav självaste Kärleken för att vara självaste Kärleken. Skapade utifrån den plan som är Livs-Kraften – den flod som upplever Kärlekens ström, vars varenda molekyl bär dess essens och som ständigt leder vidare till det stora hav som är den Kärlek som strömmar genom ert Universums högsta vibrationsnivåer.

Det är omöjligt att ni någonsin skulle vara utan den.

Namaste, kära Ni! Vi finns ständigt med er.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...