Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 22 april, 2016

 

Teamet

Ett meddelande till er själ

Käraste Älskade Ni!

Idag talar vi till er med känslan av att detta är ett stort ögonblick av enorm betydelse. Ni rör er framåt genom en massiv portal, som kommer att göra det möjligt för er att alltmer höja er upp till er potential. Denna energivåg som ni passerar igenom, sker bokstavligen genom att Jorden rör sig igenom vad vissa vetenskapsmän har kallat Fotonbältet och som vibrationsmässigt motsvarar ett manifesterande av mer energi och ljus i era personliga fält. När ni tar in detta kommer ni sannolikt att känna er lättare, mer utvidgade, mer öppensinnade och accepterande och ni kommer sannolikt att alltmer handla utifrån vad som känns rätt snarare än vad ni har fått höra är rätt.

Ni kommer alltmer börja ha upplevelsen av att veta exakt vad som är rätt för er. Ni kommer att handla på ett annorlunda plan – ett plan som tillåter er att göra val som är baserade på hjärtat, sinnet och en resonans i kroppen, snarare än vad som bara mentalt förefaller vara meningsfullt. Ni har fått höra att det inte finns något botemedel mot cancer. Det finns organisationer som i årtionden påstås ha letat efter ett botemedel. De har fått ta emot miljarder dollar i donationer vilket skulle upphöra om de fann ett botemedel. Därför finns det människor som betalas omåttliga summor av pengar för att upprätthålla myten att det inte finns något botemedel mot cancer. Tror ni, att om någon av dessa organisationer fann/tillverkade ett botemedel, att det då skulle delas med allmänheten?

Kära Ni, människor har under flera årtionden tillfrisknat från cancer på naturliga sätt. Cancer går att bota till 100% oberoende av vad flera inom de medicinska och farmakologiska industrierna har låtit er tro. Det finns ständigt ökande bevis på att kemoterapi inte fungerar för att bota cancer och det finns allt fler naturliga metoder och substanser som fungerar. Dessutom börjar teknologier dyka upp som har förmågan att bota flera av era sjukdomar på olika sätt – ljus och ljud, energimässiga pulsvågor, energimanipulation med laser och andra sätt som bryter ner den toxiska energi som skapar alla former av sjukdom.

Allting är energi och när energin blir blockerad och stagnerad, så uppstår sjukdom. När man introducerar olika slags energi för att bryta sönder blockeringen och tillåter den stagnerade energin att åter börja flöda, återställs kroppen/sinnet/anden från sjukdom, förutsatt att energin inte stagnerar på nytt och förhindrar energin att röra sig fritt flödande genom kroppen. Av denna anledning helas människor ofta från olika sjukdomar bara för att åter igen drabbas av dem. När det gäller cancer, så är tillståndet som kallas regression inte en bot. Cancern finns fortfarande i hög grad i kroppen och är skenbart vilande, men i själva verket så är den som en armé som drar sig tillbaka för att kunna planera sin nästa attack. Cancer kan aldrig botas helt om man inte får bukt med de aktiva cancercellerna. Att operera bort cancertumörer eller förändringar är aldrig en bot för roten till cancern finns fortfarande kvar. Detsamma gäller kemoterapi. Kemoterapi kan aldrig helt hela cancern för roten till cancern finns fortfarande kvar. Så medan kirurgi eller kemoterapi kan rensa upp den synliga cancern, så finns fortfarande roten som tog åratal att utvecklas kvar och den kommer igen att börja växa, till fler tumörer eller förändringar.

Kära Ni, det är av yttersta vikt att ni alla känner till detta, för cancer påverkar var och en av er på ett eller annat sätt. Cancer och flera andra sjukdomar har blivit till en industri. Det finns alltmer information som kommer ut gällande sätt att faktiskt bota cancer genom att man eliminerar roten utan kemoterapi eller kirurgi. Vissa av dessa involverar att man äter ren organisk (pesticid-fri) mat och enbart ren organisk mat. Denna ”Helande Kost” innehåller inga som helst animaliska/kött -produkter inklusive ägg och mjölkprodukter. Den inbegriper enbart spannmål som inte har genmanipulerats (utvecklats på ett giftigt sätt). Den involverar också att man avstår från alkohol, koffein och andra i hög grad sura födoämnen och drycker som inkluderar alla slag av socker, förutom färsk organisk frukt.

Denna föda kan verka vara extrem, men om ni hade ett val mellan att dö i cancer eller att få leva med en skenbart begränsad men faktiskt en mycket sund, läcker och riklig kost – vad skulle ni välja? Till dem av er som säger att det är för dyrt att äta organisk föda, säger vi: När ni eliminerar allt det som orsakar sjukdom genom pesticider, GMO eller hög surhetsgrad, så kan ni faktiskt spara pengar. Och ni kommer säkerligen spara tiotusentals dollar i medicinska utgifter. Ni kan också snabba på den avgiftande/helande-processen genom att utföra några Ayurvediska processer som att borsta er hud, ta tjocktarmslavemang, utrensning med örter och många former av energi -helande. Alla helande metoder som får igång energin är gynnsamma. Det finns bokstavligen tusentals olika energi-helande metoder runtom i världen. Det är upp till er att reda ut vad som genljuder med er.

Vi skulle nu vilja tala om resonans. I detta sammanhang är resonans en känsla av ’det rätta’ gällande något. Det känns rätt/nyttigt/för det högsta goda. Om något eller någon inte genljuder med er, så är det ert Högre Jags sätt att informera er om att detta inte är en väg eller en person för er. När vi har sagt det, så förekommer det ett motstånd som ofta kommer i vägen för att kunna känna resonans. Om ni inte är öppna för någonting och därför känner ett motstånd gällande det, så kommer ni inte att känna resonans med det. Därför föreslår vi i allra högsta grad att ni ska be vänner, familjemedlemmar eller arbetskamrater ifall de känner till några som arbetar med energi-helande. På det sättet kan ni av deras erfarenhet få veta vilken utövare eller metod de har använt eller känner till eller har blivit hänvisade till. Som med allting annat, är det till hjälp att få göra en andra och möjligen en tredje bedömning.

När ni placerar er tillit hos någon inom den helande professionen, så blir detta till en helig förbindelse. Ni lägger ert sinne/er kropp/er ande i deras vård. Det är mycket viktigt att känna en resonans med den utövare som ni arbetar med, om det så är inom den allopatiska medicinska världen eller någon inom en alternativ metod. Ni är er egen auktoritet. Ni är självständig. Ingen annan har rätt att göra något för er eller med er kropp, utan er tillåtelse. Om någon behandlar er med respektlöshet, föreslår vi att ni ska hitta en annan utövare. Ni behöver inte uppge någon orsak annat än ”Det här känns inte rätt för mig”. Om utövaren inte respekterar ert val, är det en ytterligare bekräftelse på att det inte är rätt person att arbeta med er.

Käraste Ni, om ni känner er som ett nummer, som om varhelst ni är så befinner ni er i en fabrik där man processar människor genom vilkensomhelst procedur ni befinner er där för, så är det inte rätt plats för er. Vissa av er har begränsade valmöjligheter gällande att välja era medicinska vårdkontakter, på grund av vilket slag av sjukförsäkring ni har. Om ni planerar eller får ta emot något slag av medicinsk vård, föreslår vi att ni gör en förgranskning av er läkare/vårdgivare genom att ta er till deras klinik och bestämma ett möte personligen IFALL det känns rätt för er. Ni kan få massor av information genom att se deras vårdlokal och hur de samverkar med människor. Om en alternativ utövare inte har sedvanliga arbetstider eller ger sessioner hemifrån eller hyr ett utrymme, och ni inte kan få en känsla gällande dem på det sättet, föreslår vi att ni helt enkelt ringer upp dem och frågar vilkensomhelst fråga ni kan ha. Om någon inte är villig att tillbringa några minuter i telefon med er för att besvara era frågor när ni ringer eller om de inte vill ringa er tillbaka, så är det inte rätt person för er.

Vi föreslår att ni kollar runt gällande er kroppsliga omvårdnad precis lika mycket eller mer, än vad ni skulle göra för att hitta en bra rörmokare, bilmekaniker, tandläkare osv. Var villiga att shoppa runt för er hälsa. Genom att ni inte gör det, så lämnar ni bort er kraft. Ni behöver inte nöja er med någonting mindre än vad som känns exakt rätt för er. Oro inför ett besök eller en behandling kan påverka resultatet, så det är bäst för er att känna er fullständigt väl till mods och ha tillit till vem ni än går till. Det är värt den extra tiden att göra en förgranskning av någon för att det ska bidra till ert bästa möjliga resultat.

Vet att passagen genom Fotonbältet är på gång och medan detta framskrider så kommer ni att känna er mer i harmoni med Allt Som Är. Ni kommer att känna er mer intonade till vad som i sanning är ert högsta goda, så väl som vad som är allas högsta goda. Ni kommer att ta stora steg i ert personliga liv när ni alltmer tonar in er på er intuition och vad som känns rätt för er. När ni håller er i flödet av att säga Ja till de saker som känns rätt för er och Nej till dem som inte känns rätt för er, så är ni er egen auktoritet och agerar som den suveräna varelse som ni blev född till att vara. Ju större del av er som harmoniserar till det som är ert högsta goda, desto bättre kommer ert liv, er upplevelse och er värld att bli.

Vi älskar er med kraftfullhet, Kära Ni.

Så är det.

Kollektivet av guider.

 

The Collective of Guides via Salena Migeot, April 22nd

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...