Kollektivet av guider via Selena Migeot , 6 january

Teamet

Kära Älskade Ni,

Det är med stor glädje som vi hälsar er och önskar er det lyckligaste år som ni kan manifestera för er själva! Vi vill att ni ska vara glada och förväntansfulla inför de stora saker som bidrar till att manifesteringen kan verkställas . Den energi ni ingjuter i era tankar och föreställningar ger dem större kraft. Tankar, entusiastisk energi, visualisering, och tron på att ni har förtjänat att få vad ni önskar, är de viktigaste ingredienserna för manifestering. Vi erbjuder er detta recept och inbjuder er att laga till vad helst ni önskar. Vår enda ytterligare önskan är, att ni bara fokuserar på det som verkligen är det högsta goda och/ eller det högsta goda för alla berörda.

Det finns mycket att vara tacksam för vid denna tid, nu när ni inträder i en period av större enighet, överflöd, öppenhet, och upplösningen av mycket som inte gagnar er. Ni kommer att få se haverier av system och organisationer som har blivit korrupta, vissa extremt mycket. Dessa företag och korrupta organisationer kommer att exponeras och göras ansvariga för sitt handlande, som har bidragit till så stor ekonomisk skillnad, samhälleliga dysfunktioner, skenande förakt för hälsa och välbefinnande för allt liv på planeten, och för deras etablering av en affärsmodell som värderar profit utöver allt annat. Dessa affärsmodeller, som har ekonomisk vinst som högsta prioritet, framför de grundläggande rättigheterna för alla levande varelser.

Detta år, kommer att innehålla en massiv miljösanering som kommer att vara pågående under flera år, men kommer att bli så effektivt med hjälp av ny teknik, att det inte kommer att finnas något behov av att plantera, odla, eller köpa ”ekologisk” mat, eftersom all mat som odlas kommer att vara organisk igen. Eftersom haven håller på att rengöras, kommer mycket att upptäckas, eftersom så mycket av er planet är vatten och som ännu inte undersökts.

Många fler underjordiska städer kommer att upptäckas. Några av dessa är så gamla att era vetenskapsmän inte kommer att ha någon referensram för när de blomstrade. Detta är bara toppen på isberget av saker som kommer att avslöjas i detta och kommande år. Som ett resultat av att antika städer upptäcks, kommer många andra upptäckter också att göras, inklusive gamla tekniker, som kommer att vara stora gåtor till dess de löses med en kombination av nytänk om vad som kan eller har varit möjligt. Experter inom olika områden, som med hjälp av kanaliserad information, kommer att klargöra vad experterna misstänker men är tveksamma till att uttrycka.

Kanalisera – förmågan att ta emot information från högre andliga källor kommer att bli mycket vanligare, tills det är den mest använda (mainstream). Varenda en av er har förmågan att kanalisera. Källorna till kanalisering är många. För vissa är det deras eget Högre Jag, för vissa är det ärkeänglar, uppstigna mästare, gudinnor, och många, många andra av vad ni skulle vilja kalla högre andliga varelser, inklusive helgon. Vi använder inte termen ”högre andlig varelse” för att inte uttrycka någon grad av hierarki, bara så ni kan relatera till oss på bästa sätt.

Kära ni, vi är inte bättre än ni. Vi är inte bättre än er på något sätt. Den enda skillnaden mellan oss är att ni för närvarande förkroppsligas i den 4:e dimensionen på jordplaneten, som också brottas med 3- och 5-dimensionella energier. Den 3:e dimensionen är mycket tät och mörk och ni flyttar längre och längre bort från denna, även om vissa är fortfarande kvar. De flesta av er är för närvarande i en 4- dimensionell verklighet och ni har kollektivt utvecklas till den 5:e dimensionen eftersom portalen till Vattumannens År redan har öppnats.

Ni är pionjärer av ljus, och ni har frivilligt valt att vara på jorden vid denna tid, under denna övergångsperiod. Vi hyllar och hedrar er kära, för ert mod, er tapperhet, er villighet att tjäna, och för er förmåga att hålla kursen när saker ofta är utmanande och förvirrande i bästa fall, och tät, mörk och även djävulsk i värsta fall. Ni är verkligen hjältar och hjältinnor för oss.

Var och en av er är suveräna varelser. Ingen enskild person, eller regering, har någon makt över er om ni inte uttryckligen godkänner det. Ni är era egna härskare. Ni bestämmer inte över någon annan och ingen annan bestämmer över er. Det var Skaparens avsikt för er, att alltid leva som suveräna varelser.

Ni har lurats att tro att ni är maktlösa. För att ändra detta, är den i det Högstas Goda att ni behandlar alla ni kommer i kontakt med som suveräna, älskade barn av Skaparen och beter er på ett sätt som gör att ingen kan inkräkta på era rättigheter som en suveräna varelser.

De av er som dömer människor som sårat er, kommer ni att tacka när ni inser sanningen om deras roll i ert liv. De som har sårat er utför troligen ett karmiskt avtal – att helt enkelt uppfylla sin del av avtalet som gjordes innan ni blev förkroppsligade. Ni har alla en hel del karmiskt arbete att utföra och ni har gjort det mycket bra. Eftersom förändringarna ökar, kommer ert arbete att påskyndas och ni kommer att bli experter på att släppa ert gamla bagage, förlåta varandra och välja kärlek och medkänsla istället för att få rätt, att få sista ordet, eller att låta bli att manipulera en älskad bara för att ni vet hur, och för att de förtjänar det. Många av er är på den nivån av medvetenhet nu – att i ögonblicken av känslor tänka efter/ stanna upp istället för att skada/ såra någon.

Kära ni, vet ni att denna nivå av medvetenhet är utmärkt? Vi vill att ni alltid ska fokusera på det goda/ det positiva i varje situation. Bara för att ni gav efter för ilska, manipulation eller att få rätt, minskar inte det faktum att ni hade medvetenheten att veta exakt vad ni gör. Det är en del av er utveckling. Om ni fortfarande är kvar i tillståndet, att få rätt, och ger efter för era känslor, etc, kommer ni bara skjuta upp er egen glädje. Ni kommer i slutändan att skada er själva mer än den andra personen/ personerna.

Nu kan vi berätta för er entydigt, att ni närmar er den tid då era val kommer att återspegla kärleksfull omtanke, mer och mer. Vi säger detta med djup kärlek för er, och med vetskap om att det är sant.

Och nu ber vi er, att när ni behärskar konsten att välja att ge kärlek till de i din omgivning, att utöka denna nivå av kärleksfull vänlighet mot hela samhällen, nationer, kulturer, religioner och alla varelser överallt.

Fred börjar verkligen hos dig. Ni kan inte bidra till fred på jorden på något mätbart sätt, om ni är otrogna mot er partner, slåss med era affärspartners, att använda ett nedsättande språk, vara fördomsfull, tro att ni är förmer än andra, oavsett anledning.

Kära ni, när ni kommer på er själva med att döma någon, ber vi er att göra två saker: 1) Säg omedelbart till er själva ”Kärlek. Kärlek. Kärlek.” 2) Se in i deras ögon.

Om ni verkligen ser någon i ögonen och håller kvar ögonkontakten med dem, är det mycket svårt att inte se deras inre skönhet. Se dem. Ni förstår, MED UNDANTAG FRÅN NÅGRA GENER, ÄR DE PRECIS SOM DU!

Om ni säger något annat till er själva, har ni fel, mina kära.

Vi älskar er outsägligt mycket!

Och så är det.

Kollektivet av guider

 

Kanaliserat av Salena Migeot

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

To be added to this distribution list, e-mail salenam2@msn.com with ‘Guides’ in the subject line. Feel free to share, forward, or repost this in its entirety with proper attribution.

Du gillar kanske också...