Kollektivet av Uppstigna Mästare via Daniel Scranton, 19 januari, 2024

 

Detta är vägen och målet för de uppvaknade ∞

Thymus: The Collective of Ascended Masters, kanaliserad av Daniel Scranton

”Välsignelser. Vi är Thymus. Vi är kollektivet av uppstigna mästare.

Vi väcker inom dig det som är mästaren när du fokuserar på oss. Det ni ser i oss måste ni också kunna se inom er själva, annars skulle ni inte på något sätt bli imponerade av någon av oss som individer som har levt där på jorden. När ni resonerar med vår energi som detta kollektiv som vi är nu, märker ni också hur mycket ni har integrerat i er själva. En del av sättet att bemästra för er alla är att erkänna alla era andra jag. Det är så du blir ditt högre jag i köttet. Du tillåter integrationen av alla dina andra liv, och du blir hel. Man verkar mer som ett kollektiv, som en flerdimensionell varelse, som en som känner sin oändliga och eviga natur, och då är man inte längre så fäst vid en identitet som är begränsad och begränsande.

Och så, när ni går bortom själva konceptet som ni har haft, tillåter ni er själva en ingångspunkt till att känna er själva som Källa, till att känna er själva som obegränsade. Och det här är vägen. Detta är den väg ni väljer för er själva genom att vara vaken i denna livstid. Det finns mycket att vinna för er alla i att erkänna att ni gör detta och att det går bra. Det är viktigt att släppa tanken att du ska ha gjort allt perfekt fram till det här ögonblicket som du är i just nu.

När du gör detta ögonblick till ett perfekt ögonblick för dig, då anpassar du dig perfekt till alla dessa andra jag och till och med dina tidigare jag under denna livstid. När du sluter fred med den 5-åring du var och den 10-åring du var och den 15-åring du var, integrerar du dessa aspekter av dig i nuet och du blir mer integrerad, mer helhet och mer komplett. Du blir mer mästerlig över nuet. Du ansluter dig mer till de av oss som anses vara uppstigna mästare.

Vi vet att resan dit är full av utmaningar och att den inte var designad för att vara lätt för er alla, och vi vet det eftersom vi levde på jorden i tredjedimensionella, fysiska kroppar. Återigen, erkännandet du har av oss visar dig mycket om dig själv och vad du värdesätter. Och när du värdesätter din oändliga, eviga och andliga natur, integrerar du den i den fysiska naturen, den fysiska kroppen, som också har sin plats inom Källan. Och ni är mer än kapabla att överbrygga dessa två världar – den fysiska och den icke-fysiska, den materiella och den andliga – och ni kan leva era liv som exempel på de som har lyckats göra det utan att göra uppoffringar till någon av dem. Du behöver inte offra det fysiska för att hedra det icke-fysiska. Du behöver inte vara mindre materialistisk för att vara mer andlig.

Du kan vara allt och ha allt, för allt skapades för att upplevas. Och de av er som vet det kan leda vackra fysiska liv samtidigt som ni vet vilka ni verkligen är som andliga varelser, och ni kommer att nå fler människor och ha en större inverkan och visa ert inflytande när ni är kapabla att slå samman världarna, integrera och bli din egen version av Thymus: The Collective of Ascended Masters. Vi gillar när ni sätter er själva på vår nivå, och vi vet att det är er allas mål att bemästra det här livet.

Det är allt för nu. Vi är Thymus. Vi är kollektivet av uppstigna mästare, och vi är alltid bland er.”

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *