Kollektivet med Ärkeängeln Michael via Caroline Oceana Ryan, 11 januari 2022

Kollektivet med Ärkeängeln Michael
Via Caroline Oceana Ryan, 11 januari 2022
Vad Ska Ljusbringarna Göra Nu?
Hälsningar vänner! Vi är mycket glada över att ha denna kontakt med er idag.
Idag ställde vår kanal en fråga till Ärkeängeln Michael, som är hos oss här i Kollektivet:
COR: Hälsningar Lord Michael!
Ärkeängeln Michael: Hälsningar kära du. Hur kan vi vara till hjälp?
COR: Utifrån vad jag förstår är ni på Jorden nu och arbetar fysiskt, tillsammans med er Ljuslegion och med dem från Ashtar Command som är jordbaserade.
Ärkeängeln Michael: Det är riktigt.
COR: Min fråga är, vad är det bästa för Ljusbringarna att göra nu när vi ser planerna gå framåt på att undergräva de få friheter som finns kvar för mänskligheten? Staten och de federala myndigheterna driver på vaccin-agendan hela tiden. i New York tillåter de inte barn på offentliga platser utan bevis på att de har tagit sprutan. Det finns de, i delstatsregeringen i New York, som också försöker införa ett statligt lagförslag som nekar medicinsk vård till alla som vägrar att ta injektionerna. Det här är enbart för att öka toleransen för brist på frihet och medicinsk tyranni i några stater här och där – i säkerhetens och trygghetens namn – med den långsiktiga planen att lansera dessa restriktioner och krav i alla 50 stater, och över hela världen. I Österrike är planerna att kräva att alla människor ska ta sprutan eller få böter eller fängelse, med Tyskland inte så långt efter. Australien och Kanada vidtar också extrema åtgärder. Samtidigt blir människor fortfarande sjuka, vare sig de har tagit vaccinet eller inte, så deras motivering är tunn. Om du var en människa på Jorden just nu, och ser dessa åtgärder hända, vad skulle ditt svar vara då?
Ärkeängeln Michael: För det första, var medveten om att du ser din position som ett av svaren, och på sätt och vis en reaktion.
Vi skulle få ett övertag i den här situationen mycket snabbt, vänner. Du är inte här enbart för att svara, eller för att ta dina exempel från en expansiv maktstruktur, som har gjort anspråk på inflytande och kontroll över planeten under så lång tid att din hjärnas nervbanor är inställda på att böja sig för deras beslut och prioriteringar.
Hur är det med dina egna beslut och prioriteringar?
Hur är det med inflytandet av ert Ljus och Ljuset från miljontals självbestämmande själar på planeten vid denna tid? Och den nya hjärnan och den nya fysiska konstruktionen som mänskligheten för närvarande upplever!
Sätt ditt eget program på plats, baserat på högre Kärlek, och ditt befäl av energetiskt medskapande. Skapa det som något som lätt kringgår deras föråldrade metoder. Det här är inte motstånd. Det är ett högre skapande än så.
 COR: Hur i hela världen skulle vi gör det? Bokstavligen – hur gör du det när du är på Jorden, just nu?
Ärkeängeln Michael: Du börjar med att bestämma dig för vilket slags jordeliv du själv helst skulle vilja leva. Bjud sedan in alla omkring dig, och hela mänskligheten att göra samma sak för dem själva. Och med största säkerhet väljer du ett levnadsätt där alla personer är värdefulla. Alla har en röst, och hedrar sin egen väg och alla andras.
Nu kommer du att undra, måste jag hedra våra tidigare kontrollanters väg vars agendor, så irrelevanta som de är nu, och vars påtryckningsmedel och inflytande, hur smaklösa och ineffektiva de än är, ändå representerar en pågående förolämpning mot mänskligheten?
COR: En utmärkt fråga!
Ärkeängeln Michael: Och vi skulle säga, Ja. Men inte till en punkt där du känner att de bestämmer åt dig, bestämmer hur du kommer att känna för ditt liv, hur du kommer att svara an på dessa hot om förlust av frihet och valmöjligheter. Eller hur du ser på din egen medskapande kraft, som håller på att bli starkare för varje minut som går. Varför är det så, undrar du, att de arbetar så hårt för att genomföra dessa åtgärder så snabbt och på så många platser över hela världen? De vet att deras dagar är räknade. De har vänt sig till andra representanter i Universum för att bygga upp dem mot den fortsatta uppbyggningen av det mänskliga själsuttrycket och Uppstigningen, men det har varit förgäves. Alla ni ansluter er nu alltmer med er själs Ljus och det högre Ljuset och transformativa energier från den Stora CentralSolen. Som de säger, ingenting kan stoppa er nu. Men jo, de känner att de måste försöka.
COR: Jag känner att jag måste fråga: ”Hur nära kommer det här att vara, det här loppet? Kommer det att kännas som om vi inte klarar det vissa dagar, de av oss som vill skydda oss själva från nanopartiklarna och andra negativa effekter av sprutorna? Och den mörka agendan generellt.
Ärkeängeln Michael: Det kan kännas så ibland. Men vår poäng är, är det din startplats? Att titta på ”nyheterna” och ta till dig propagandan? Tror du på de känslomässiga effekterna av de lägre nyheterna som om de vore ”heliga sanningar?” Är det så du börjar din dag, eller din energetiska signatur?
COR: Förhoppningsvis inte!
Ärkeängeln Michael: Nej verkligen inte. Ni vet alla bättre än så, allihop.
COR: Så vi bygger upp en slags mental/känslomässig och energetisk mur runt oss själva med positiva tankar och förväntningar? Med att sjunga mantran och meditera och tillbringa tid i naturen? Och sedan hälsar vi allt detta från den samverkande inställningen att ”Jag tillåter inte det här, JAG ÄR i samspel med den Nya Jordens frekvenser, och vi skapar kollektivt en mänsklig suveränitet på denna planet, för all framtid.”
Ärkeängeln Michael: OK. Det är en vacker och hög intention. Men vi skulle vilja ändra på ”jag tillåter inte det här” till ”mänskligheten skapar nu våra högre former av verkligheten.” När du säger ”JAG ÄR,” säg istället ”därför att JAG ÄR och VI ÄR i resonans endast med den Nya Jordens frekvenser,” och så vidare.
Det kommer att finnas de som skapar motstånd mot det som händer, och det är deras roll och deras väg för närvarande. Ändå uppmuntrar vi majoriteten att skapa från det positiva rummet och ha en klar vision och en inre känsla – den inre verkligheten – av det som de önskar att själva jordelivet ska spegla.
Så med andra ord, du har i årtusenden speglat energierna av det som injicerades i dig energetiskt och mentalt av den gamla maktstrukturen – faktiskt en maktlös struktur, både för dem själva och för mänskligheten.
COR: Ja. Vi typ skrev in i vårt 3D-liv allt vad de skrev på vår hårddisk, kan man säga.
Ärkeängeln Michael: Allt det har förändrats nu. Om du förstår att du skapar ditt eget liv och dina egna upplevelser – om så bara en relativt liten procent av er har den energin inom er – kommer du att ta med dig din planet på den resan.
COR: Det låter som ett mirakel!
Ärkeängeln Michael: Det kommer att kännas som det i alla fall. Ändå är det lika naturligt som att löven spirar på trädgrenen om våren.
Det är så här ditt Universum fungerar, och vi uppmanar alla att inse de val ni har genom att förstå den speciella skapelselagen i detta Universum. Varför skulle ni ignorera något sådant, kära ni?
Varför skulle du ge upp din chans att skapa något så vackert, så kraftfullt, så befriande och festligt att ni knappt kommer att känna igen den världen när ni väl har skapat den?
COR: Ändå känns det som att det kommer att ta lång tid!
Ärkeängeln Michael: Nej, Det behöver det inte. Det kan det faktiskt inte.
COR: För att vi inte har så mycket tid?
Ärkeängeln Michael: Du behöver ingen tid! Så släppa all stress över att du kämpar mot klockan. Det är också en illusion. All tid är en illusion. Släpp det!
Ju kraftigare du känner din dragning till den där friheten du så gärna vill ha, desto oväsentligare är tiden. Varför? För att ni redan är där, ni kära. När ni förstår er kraft är ni redan där.
COR: En liten sidofråga – vad gör vi med martyrparadigmet som så många mentalt faller in i, beroende på att mönstret har etablerats i tidigare liv?
Ärkeängeln Michael: Släpp det! Skriv ner vad än du tror eller intuitivt vet, hände dig själv eller andra i dessa liv. Få ut det ur systemet. Le sedan åt det! Säg tack till dig själv och andra för den upplevelsen, vilken visade dig ännu en annan färgstrimma i gobelängen.
Den mörka tråden är inte viktigare än andra Ljusupplevelser. Den behöver inte vara rådande nu på något sätt som är av görande i ditt nuvarande liv.
COR: Tack så mycket, Ärkeängeln! Dina ord har inspirerat och hjälpt oss, Lord. Vi är fulla av tack och stor uppskattning. Jag vet att du är här på Jorden och arbetar ständigt för att hjälpa oss.
Ärkeängeln Michael: Med så många miljoner människor kunde de aldrig helt namnges. Ändå känner du till deras närvaro; du känner deras stöd. Så var vid gott mod mina kära Ljuskrigare. Allt är bra.
Du vet det här för du har hört det så ofta – du är aldrig ensam.
COR: Namaste, Lord! Vi kommer att ses på bron över det Nya Jerusalem.
Ärkeängeln Michael: Det ska vi verkligen! (Bugar sig djupt) Namaste vänner!
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...